Cộng tác nhóm bằng CRM

Zoho CRM là một CRM hợp tác được xây dựng để tạo điều kiện giao tiếp với khách hàng cũng như nội bộ đội ngũ nhân viên. Giúp đội ngũ của bạn luôn được duy trì cập nhật bán hàng theo thời gian thực. Cho phép các nhóm thêm ngữ cảnh hữu ích vào hồ sơ bán hàng của họ hoặc kết nối các công cụ cộng tác để chia sẻ thông tin cập nhật từ một nền tảng.  

Đăng ký miễn phí
 • CỘNG TÁC NHÓM
 • Bảng tin
 • Chat
 • Ghi chú 
 • Thẻ
 • Nhóm
 • Quản lý dự án
shadow
Bảng tin

Sử dụng Bảng tin để luôn cập nhật cho đội ngũ

Cập nhật cho đội ngũ thông qua Bảng tin, nơi bạn có thể thảo luận về các giao dịch, cộng tác về ý tưởng và đưa ra thông báo. Bàn luận về một bài thuyết trình kinh doanh phù hợp với bạn, đăng thông tin cập nhật về các giao dịch lớn mà mọi người đều quan tâm và chia sẻ tài liệu bán hàng hữu ích. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện trong Bảng tin, khu vực tập trung cho tất cả các cuộc thảo luận CRM nội bộ của bạn.

Tìm hiểu thêm
Trung tâm cho các thông báo bán hàng
Chat

Cộng tác bán hàng qua trò chuyện

Zoho cho phép bạn tích hợp các công cụ trò chuyện với CRM. Tạo các Lệnh và Bot hữu ích trong công cụ trò chuyện để lấy các hồ sơ, báo cáo và phân tích CRM và chia sẻ dễ dàng với các thành viên trong nhóm. Gửi phê duyệt và nhắc nhở khách hàng tiềm năng trong CRM về các sự kiện hoặc cuộc gọi trên công cụ trò chuyện và cài đặt SalesSignals trong CRM để nhận thông báo trò chuyện mới. Bạn thậm chí có thể tự động hóa gửi cập nhật kinh doanh theo thời gian thực thông qua trò chuyện để đội ngũ bán hàng luôn hoạt động đồng bộ với các nhóm còn lại trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm
Cộng tác qua trò chuyện
Ghi chú

Thêm ghi chú để theo dõi các cập nhật về bán hàng

Để lại ghi chú hữu ích trên hồ sơ và các hoạt động kinh doanh. Các đại diện bán hàng không chỉ có được lịch sử chuỗi sự kiện xúc tiến việc bán hàng mà còn để lại dấu vết trang cho người khác khi tham gia vào giao dịch này. Zoho CRM cho phép bạn ghi lại ghi chú bằng văn bản và âm thanh cho mọi mô-đun và thậm chí là tải lên tập tin đính kèm để thêm nhiều ngữ cảnh cần thiết để làm việc.  

Tìm hiểu thêm
Lưu ngữ cảnh bán hàng với ghi chú

Bắt đầu bán hàng thông minh, hiệu quả và nhanh hơn

Đăng ký miễn phíGÓI VÀ BIỂU GIÁ
Đăng ký CRM - Bản dùng thử Zoho CRM miễn phí
Thẻ

Gắn thẻ cho các thành viên trong nhóm và từ khóa

Các tính năng gắn thẻ thuận tiện giúp dễ dàng sắp xếp và cộng tác trên hồ sơ của bạn. Bạn có thể gắn thẻ một đại diện bán hàng hoặc người quản lý khác trong ghi chú của mình để họ nhận được thông báo khi có một giao dịch hoặc liên hệ cần họ chú ý. Đồng thời sử dụng thẻ để đánh dấu các loại hồ sơ khác nhau bằng các nhãn cụ thể giúp dễ xác định, tìm kiếm, sắp xếp, lọc và phân loại hồ sơ. Ví dụ: gắn thẻ hồ sơ bằng tên của sự kiện mà bạn đã gặp khách hàng để dễ dàng lấy ra mọi hồ sơ liên quan đến sự kiện cụ thể đó trong tương lai. 

Thêm thẻ để dễ dàng chia sẻ hồ sơ
Nhóm

Chia đội ngũ bán hàng thành các nhóm hiệu suất

Zoho CRM cho phép bạn phân công những người dùng khác nhau vào các nhóm chuyên môn để quản lý một bộ hồ sơ chung. Có thể thống nhất nhóm cho một mục đích chung như bán hàng theo nhóm, hỗ trợ nhóm hoặc quản lý sự kiện. Bạn có thể tạo các loại nhóm người dùng khác nhau và thậm chí là chia sẻ hồ sơ chung giữa nhiều nhóm.

Sử dụng nhóm này để giữ liên lạc với các nhóm trong đội ngũ bán hàng đó
Quản lý dự án

Sử dụng CRM để cùng làm việc trên dự án

Khi đội ngũ bán hàng của bạn tham gia vào một số dự án cùng lúc, năng suất có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu các dự án này không được lên kế hoạch và quản lý hiệu quả. Tích hợp hệ thống quản lý dự án của bạn với CRM và phân công các dự án và hồ sơ liên quan cho từng thành viên trong đội ngũ bán hàng. Đồng bộ các dự án với quy trình bán hàng trong một hệ thống toàn diện cho phép bạn quản lý các nhiệm vụ hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và công sức quý báu của cả nhóm.

Tìm hiểu thêm
Phối hợp với nhau trong các dự án

Tích hợp với những sản phẩm yêu thích của bạn

Xem tất cả tính năng tích hợp

Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác đang ngày một tốt hơn trong doanh nghiệp, đặc biệt là giữa bộ phận Kinh doanh và bộ phận Hỗ trợ và sự hiệu quả trong các hoạt động tiếp thị. Chúng tôi sẽ sớm tiến đến cải thiện quản lý tài chính và khả năng liên kết hoạt động kinh doanh với triển vọng tài chính tích hợp cho doanh nghiệp.

Peter RasmussenTổng giám đốc, Practical Systems
CỘNG TÁC NHÓM
 • Bảng tin
 • Chat
 • Ghi chú 
 • Thẻ
 • Nhóm
 • Quản lý dự án