Tích hợp bán hàng và quản lý dự án để thực hiện dự án thuận lợi

Bắt đầu thực hiện dự án ngay khi giao dịch được chốt trong CRM. Đảm bảo đội ngũ bán hàng, tiếp thị và dự án luôn thống nhất và giúp đội ngũ bán hàng đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách tích hợp CRM với phần mềm quản lý dự án Zoho Projects.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Có cái nhìn toàn diện về các hoạt động của khách hàng khi thực hiện dự án
  • Mời nhà cung cấp, đối tác và khách hàng cùng tham gia dự án và hợp tác
  • Bắt đầu dự án ngay khi một hoạt động bán hàng được kích hoạt

Loại bỏ thông tin gây trở ngại

Việc tích hợp Projects với Zoho CRM đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng và dự án luôn thống nhất ở mọi giai đoạn dự án. Đội ngũ bán hàng có thể xem số lượng dự án liên quan đến khách hàng và theo dõi tiến trình của họ để đưa ra quyết định đúng đắn hơn, đồng thời cung cấp cho người quản lý dự án thông tin khách hàng cần thiết để làm việc tốt hơn.

Đưa quản lý dự án vào CRM

Liên kết phản hồi của khách hàng với dự án

Thay đổi trong yêu cầu khách hàng khi dự án đã bắt đầu có thể gây cản trở giao dịch nếu thay đổi đó không được thông báo cho đội ngũ dự án của bạn. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể đăng nhập thông tin thu được sau các cuộc gọi trong Zoho CRM sẽ hiển thị trong bảng tin dự án sau đó. Điều này giúp đội ngũ dự án luôn được thông báo về phản hồi của khách hàng để thực hiện hành động phù hợp.

Cập nhật dự án liên tục bằng ngữ cảnh CRM

Đưa khách hàng vào dự án

Khi thêm khách hàng làm người dùng, họ có thể xem chi tiết dự án, đưa ra phản hồi, tạo công việc, tải lên tài liệu và chủ động tham gia thảo luận diễn đàn. Loại bỏ nhu cầu trao đổi qua lại bằng email hoặc danh bạ bằng cách để khách hàng trực tiếp tham gia vào dự án.

Mời nhà cung cấp và khách hàng truy cập dự án

Phối hợp để tạo quy trình hiệu quả

Bảng tin trung tâm cho phép đội ngũ của bạn giao tiếp, chia sẻ ý tưởng và luôn cập nhật trạng thái dự án cho tất cả mọi người có liên quan. Thư viện tài liệu cho phép người dùng và khách hàng được mời tải lên các tài liệu có thể cần thiết cho các nhóm, nhờ đó mọi người đều có được bản tài liệu dự án mới nhất.

Quản lý dự án để cộng tác nhóm dễ dàng hơn