Chia sẻ cập nhật bán hàng trong CRM bằng Bảng tin

Đội ngũ bán hàng có thể phối hợp với nhau thông qua diễn đàn bảng tin trên Zoho CRM. Họ có thể chia sẻ những thông tin chuyên sâu về bán hàng đang diễn ra và cập nhật cho những người còn lại trong đội ngũ về cách họ đang thực hiện và thậm chí là ghi nhận thành tích bán hàng của nhau. Cho phép đội ngũ của bạn làm việc cùng nhau và tăng tốc bán hàng.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Phối hợp bán hàng trở nên dễ dàng
  • Chia sẻ tài liệu bán hàng cho tất cả đại diện bán hàng
  • Chia sẻ cập nhật bán hàng theo thời gian thực

Một nơi dành cho tất cả thông báo bán hàng

Dù là chúc mừng một nhóm chốt được hợp đồng lớn hay gửi bản cập nhật thường xuyên về trạng thái của một địa chỉ liên hệ, Bảng tin cũng sẽ cho phép bạn thực hiện nhanh hơn. Thông báo cho đồng nghiệp hoặc nhóm bằng cách @đề cập họ. Bằng cách giữ liên lạc trong CRM, bạn sẽ ít tốn thời gian tìm kiếm thông tin hơn và dễ dàng biết được đội ngũ và khách hàng tiềm năng của mình sẽ làm gì.

Một địa điểm tập trung để thông báo bán hàng

Tương tác trực tiếp hoặc theo nhóm

Tạo các nhóm để các đội ngũ cùng làm việc với nhau. Chốt các giao dịch lớn nhanh hơn bằng cách chia sẻ thông tin chuyên sâu, trả lời câu hỏi của nhau và gửi thông tin cập nhật để mọi người cùng thống nhất. Biết rõ lúc nào là hoàn tất phân công và hành động nhanh chóng. Bạn cũng có thể sử dụng Bảng tin để gửi tin nhắn riêng trực tiếp đến thành viên trong nhóm.

Tạo nhóm chat hoặc tin nhắn riêng

Luôn được thông báo trong thời gian thực

Luôn cập nhật các giao dịch quan trọng nhất nhờ nhận được thông báo khi có thay đổi đối với một địa chỉ liên hệ mà bạn đang phụ trách. Khi nhìn vào một địa chỉ liên hệ, hồ sơ bảng tin mà họ đã đề cập sẽ xuất hiện cùng với ghi chú của bạn.

Xem tất cả bản tin về một khách hàng

Chia sẻ tài liệu bán hàng

Bạn không cần phải chuyển sang email hoặc cửa sổ chat để gửi tập tin đính kèm. Chỉ cần kéo và thả hình ảnh, bài thuyết trình, tài liệu bán hàng và bảng tính để thêm vào bài đăng của bạn.

Chia sẻ tài liệu bán hàng

Chọn cập nhật cần theo dõi

Đừng để các cập nhật không cần thiết làm lộn xộn trang của bạn. Chọn hồ sơ muốn cập nhật bằng cách thực hiện thủ công hoặc thiết lập quy tắc để tự động hóa. Bằng cách theo dõi các hồ sơ giao dịch lớn hoặc hồ sơ của một khách hàng cụ thể, bạn có thể tập trung trò chuyện và thu thập thông tin cần thiết.

Nhận thông báo bán hàng có lựa chọn

Gắn thẻ địa lý cuộc họp bán hàng

Cập nhật thông tin cho đội ngũ bằng cách check-in vị trí cuộc họp để các đồng nghiệp được biết đồng đội của mình đang làm gì ở đâu. Duy trì hồ sơ cuộc họp để đội ngũ của bạn biết những gì đã xảy ra khi bạn tương tác với khách hàng tiềm năng.

Thêm vị trí vào phần cập nhật bảng tin
Tính năng liên quan