Lưu ghi chú vào hồ sơ CRM

Ghi chú là cách hiệu quả để tóm tắt theo dõi tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng và kết quả. Bằng cách lưu ghi chú làm dữ liệu CRM, đại diện bán hàng sẽ theo dõi được quy trình bán hàng đã tiến triển đến đâu. Zoho CRM cho phép thêm ghi chú vào khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, tài khoản khách hàng, giao dịch, cũng như các hoạt động bán hàng như nhiệm vụ, cuộc họp hoặc cuộc gọi.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Để lại ngữ cảnh bán hàng ở mỗi giai đoạn bán hàng
  • Ghi chú có thể bắt buộc thực hiện khi cần thiết
  • Đi kèm với ghi chú kỹ thuật số hoặc giấy ghi chú

Thêm ngữ cảnh ở mỗi giai đoạn bán hàng

Số lượng ghi chú thêm vào Zoho CRM là không giới hạn. Bạn có thể thêm nhiều ghi chú vào cùng một hồ sơ dù chỉ đơn giản là ghi lại những suy nghĩ tức thời hay tạo ghi chú chi tiết có tiêu đề và tập tin đính kèm. Với thông tin có sẵn trong tay, mọi người đều có thể khôi phục một giao dịch bán hàng thất bại nếu cần. Bạn cũng có thể gắn thẻ đồng đội trong ghi chú để họ tập trung chú ý vào một hồ sơ hoặc hoạt động cụ thể.

Tạo ghi chú với các thẻ và tập tin đính kèm

Tạo ghi chú bắt buộc cho quy trình bán hàng

Bạn lo lắng đại diện bán hàng sẽ quên ghi lại ghi chú vì bận rộn? Bạn có thể tạo yêu cầu ghi chú ở mọi giai đoạn của quy trình bán hàng bằng tính năng tự động hóa quy trình Blueprint có sẵn trong Zoho CRM. Bằng cách này, họ sẽ không thể thực hiện được hành động mới nào đối với hồ sơ nếu không tạo ghi chú.

Biến ghi chú thành một phần của quy trình bán hàng

Lưu ghi chú dễ dàng bằng âm thanh hoặc AI

Phải làm sao nếu đại diện bán hàng cần lưu thông tin ngay lập tức nhưng lại không có thời gian đánh máy tạo ghi chú? Họ có thể lưu bản ghi âm ghi chú và chuyển đổi ghi chú âm thanh thành văn bản sau đó. Bạn cũng có thể yêu cầu Zia "tạo ghi chú” bằng cách đọc nội dung và yêu cầu thêm ghi chú cho ai.

Lưu ghi chú âm thanh mọi lúc

Ghi chú kỹ thuật số bằng giấy ghi chú

Tính năng giấy ghi chú đóng vai trò là ghi chú cá nhân trên bảng chỉ số và chỉ cho phép đại diện bán hàng đã tạo ra ghi chú đó truy cập vào. Đây là cách hiệu quả để đại diện bán hàng làm nổi bật các nhiệm vụ quan trọng nhất hoặc danh sách việc cần làm mà không gây ảnh hưởng dữ liệu CRM.

Giấy ghi chú cá nhân

Ghi chú tạo sẵn giúp cải thiện thuyết trình bán hàng

Ghi chú có thể giúp tóm tắt một sự kiện trong quá khứ để tham khảo khi chuẩn bị cho các tương tác trong tương lai. Bạn có thể tạo sẵn nhiều ghi chú với một bộ câu hỏi hoặc bài thuyết trình bán hàng để đại diện bán hàng có thể tham khảo khi trao đổi với khách hàng tiềm năng của họ. Tất cả những gì họ cần làm là mở ghi chú và lưu các phản hồi từ khách hàng tiềm năng.

Tìm hiểu thêm
Tính năng liên quan