Quản lý người dùng: Quản lý kiểm soát truy cập để đảm bảo bảo mật dữ liệu tối đa

Xác định và quản lý truy cập, danh tính và quyền của người dùng bằng các công cụ quản lý người dùng của Zoho Creator. Đảm bảo dữ liệu người dùng của bạn luôn được bảo vệ và tuân thủ các chính sách của tổ chức.

Dùng thử miễn phí
Quản lý người dùng
  • Quản lý danh tính
  • Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò
  • Thư mục người dùng hợp nhất

Quản lý quyền truy cập ứng dụng và kiểm soát bảo mật của bạn

Khả năng quản lý hiệu quả quyền truy cập vào ứng dụng của bạn dựa trên vai trò, phân cấp và nhu cầu của tổ chức được gọi là quản lý người dùng.

Nói theo cách đơn giản hơn, quản lý người dùng quy định việc quản lý ai có thể truy cập ứng dụng của bạn, có thể truy cập ứng dụng bao nhiêu và hành động nào có thể thực hiện khi truy cập ứng dụng.

Kiểm soát quản lý người dùng của Zoho Creator cho phép tổ chức theo dõi, giám sát, phân quyền và dễ dàng hạn chế người dùng truy cập trong suốt vòng đời của ứng dụng chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Điều này đảm bảo ứng dụng và dữ liệu của ứng dụng được bảo mật, bạn sẽ hoàn toàn biết rõ về những sửa đổi ứng dụng và mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch.

Hợp nhất nhu cầu quản lý người dùng của bạn

Công cụ quản lý người dùng của Zoho Creator cho phép bạn cung cấp trải nghiệm đăng nhập liền mạch, quyền truy cập tức thì vào các tài nguyên người dùng dựa trên vai trò của họ, tập trung và đồng bộ hóa tất cả danh tính người dùng theo cách bảo mật và làm nhiều việc khác để đảm bảo dữ liệu người dùng của tổ chức bạn luôn được bảo vệ.

Hợp nhất nhu cầu quản lý người dùng của bạn

Điều chỉnh quyền truy cập ở từng bước và đảm bảo an toàn cho tài sản kỹ thuật số của bạn

Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC)

Quyết định mọi người có thể truy cập vào nội dung nào dựa trên vai trò của họ trong hệ thống phân cấp tổ chức của bạn. Tạo vai trò cho những người dùng khác nhau và xác định quyền của họ đối với biểu mẫu, báo cáo hay thậm chí quyền đọc, ghi và chỉnh sửa ở cấp bản ghi.

Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC)

Chính sách bảo mật

Bảo mật dữ liệu người dùng dựa trên các chính sách bảo mật của tổ chức và từng bộ phận với sự trợ giúp của Zoho Directory. Zoho Directory cho phép bạn xác định các quy tắc như thiết lập độ mạnh của mật khẩu, giới hạn địa chỉ IP, xác thực đa yếu tố, thời gian chờ phiên, v.v., giúp ích trong việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của tổ chức, các bộ phận, nhóm và cá nhân.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chỉ đăng nhập một lần trên nhiều ứng dụng

Cung cấp trải nghiệm đăng nhập liền mạch cho người dùng với tính năng đăng nhập một lần (SSO). Tính năng này cho phép người dùng truy cập các dịch vụ khác nhau qua cùng một trang đăng nhập và bằng cùng một thông tin đăng nhập, qua đó giúp giảm nguy cơ sử dụng mật khẩu trùng lặp hoặc quá đơn giản trước gánh nặng ghi nhớ mật khẩu. Creator cũng hỗ trợ SAML cho tính năng đăng nhập một lần, giúp đơn giản hóa việc tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ định danh của công ty bạn, như LDAP và ADFS. Hơn nữa, với công cụ ADSync, bạn có thể duy trì toàn bộ thông tin định danh người dùng ở một nơi duy nhất và tiết kiệm được thời gian cần để quản lý người dùng và nhóm người dùng theo cách thủ công.

Chỉ đăng nhập một lần trên nhiều ứng dụng

Đảm bảo mức độ bảo mật tối đa cho dữ liệu người dùng của bạn

Đăng ký ngay

Câu hỏi thường gặp

RBAC (Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò) có áp dụng được cho người dùng cổng thông tin không?

Có, dựa trên sự phân nhóm hợp lý người dùng cổng thông tin, như nhóm nhà cung cấp và nhóm đại lý, bạn có thể áp dụng kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò cho các thành phần và bản ghi của ứng dụng.

Có thể xác định các kiểm soát truy cập tùy chỉnh cho nhà phát triển ứng dụng không?

Có, nhà phát triển ứng dụng sẽ có quyền truy cập để phát triển, triển khai và kiểm thử ứng dụng dựa trên chính sách được xác định trong phần người dùng. Bạn có thể cấp quyền truy cập vào tất cả hoặc một số môi trường cụ thể dựa trên vai trò của nhà phát triển. Ví dụ: Trưởng nhóm phát triển sẽ có quyền truy cập để đưa ứng dụng vào môi trường sản xuất.

Có thể tắt chính sách phân cấp trong một biểu mẫu cụ thể không?

Có, bạn có thể bật hoặc tắt chính sách phân cấp tổ chức ở bất kỳ biểu mẫu nào. mở rộng nội dung

Nếu tôi có nhiều chính sách bảo mật thì làm thế nào để kiểm soát thứ tự ưu tiên?

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự ưu tiên chính sách như được trình bày trong tài liệu này: mở rộng nội dung

Zoho hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ định danh nào với tính năng đăng nhập một lần?

Zoho hỗ trợ mọi nhà cung cấp dịch vụ định danh có hỗ trợ SAML, như ADFS, Okta, OneLogin, Azure, Google, Auth0 và JumpCloud.Tìm hiểu thêm