Cải tiến quá trình xếp lịch với các tính năng mà bạn không thể nói “Không”

Lập kế hoạch. Lên lịch. Mời.

Lập kế hoạch. Lên lịch. Mời.

Lập kế hoạch hoàn hảo bằng cách kết nối với người tham dự và cài đặt lời nhắc cho chính bạn.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ và nhúng lịch dễ dàng

Công khai hoặc riêng tư. Chia sẻ lịch khi thấy phù hợp. Tùy biến nội dung công khai và chọn từ các mẫu khi nhúng lịch của bạn trên web.

Tìm hiểu thêm
Chia sẻ và nhúng lịch dễ dàng
Mỗi nhóm một lịch

Mỗi nhóm một lịch

Giúp cho mọi người luôn có tổ chức, đáp ứng thời hạn dự án, lên lịch họp nhóm và quản lý tất cả các hoạt động nhóm từ một nơi bằng Lịch nhóm.

Tìm hiểu thêm

Chấp nhận cuộc hẹn nhanh chóng

Cho phép mọi người yêu cầu cuộc họp với bạn và phân loại chương trình cuộc họp.

Tìm hiểu thêm
Chấp nhận cuộc hẹn nhanh chóng
Đăng ký, nhập hoặc xuất

Đăng ký, nhập hoặc xuất. Mở rộng lịch của bạn.

Ghi nhận cập nhật về những gì đang xảy ra xung quanh bạn, kể cả ngày lễ, sự kiện trên lịch trên trang web hoặc lịch của đồng nghiệp. Chuyển các sự kiện từ Zoho Calendar sang lịch bên ngoài để xem ngoại tuyến.

Tìm hiểu thêm

Thiết lập, đồng bộ hóa và truy cập mọi lúc mọi nơi

Cấu hình đồng bộ hai chiều giữa Zoho Calendar và lịch gốc có sẵn trên máy tính xách tay hoặc thiết bị di động để bắt đầu nhận thông báo trên thiết bị của bạn ngay cả khi bạn đang di chuyển.

Tìm hiểu thêm
Thiết lập, đồng bộ hóa và truy cập mọi lúc mọi nơi
Đồng bộ hóa các lịch trên nhiều nền tảng

Đồng bộ hóa các lịch trên nhiều nền tảng

Bạn đang vật lộn với việc quản lý lịch trình của mình trên nhiều nền tảng? Đồng bộ hóa lịch của bạn từ Google, Microsoft Outlook và nhiều lịch khác để bắt đầu làm việc.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Zoho bằng mọi cách

Đồng bộ hóa với các ứng dụng Zoho đã chọn, đăng ký lịch ứng dụng và liên kết các sự kiện được thêm vào Zoho Calendar của bạn với Zoho CRM, Zoho Meeting, v.v.

Tìm hiểu thêm
Sử dụng Zoho bằng mọi cách

Lên kế hoạch nhanh hơn và hiệu quả hơn

Đăng ký ngay