การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP - Zoho Mail

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เจาะจงได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการใช้บัญชี Zoho Mail เพื่อส่งอีเมลผ่านไคลเอนต์อีเมลอื่น คุณจะต้องปรับแต่งการตั้งค่าในไคลเอนต์นั้นด้วยข้อมูล SMTP ของ Zoho

การปรับตั้งค่า SMTP สำหรับ Zoho Mail - SSL

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก: (ผู้ใช้ส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อีเมล username@zoho.com):

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtp.zoho.com
พอร์ต : 465
ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
ต้องมีการตรวจรับรองความถูกต้อง: ใช่

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก: (ผู้ใช้องค์กรที่มีที่อยู่อีเมลที่ใช้โดเมน you@yourdomain.com):

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtppro.zoho.com
พอร์ต: 465 ที่มี SSL หรือ
พอร์ต: 587 ที่มี TLS
ต้องตรวจรับรองความถูกต้อง: ใช่

ที่อยู่อีเมลควรตรงกับที่อยู่อีเมล/นามแฝงของอีเมลของบัญชี ซึ่งให้รายละเอียดการตรวจรับรองความถูกต้องไว้

การปรับตั้งค่า SMTP สำหรับ Zoho Mail - TLS

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtp.zoho.com
พอร์ต: 587
ประเภทการรักษาความปลอดภัย: TLS

ต้องมีการตรวจรับรองความถูกต้อง: ใช่ ที่อยู่อีเมลควรตรงกับที่อยู่อีเมล/นามแฝงของอีเมลของบัญชี ซึ่งให้รายละเอียดการตรวจรับรองความถูกต้องไว้

คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการตรวจรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยไว้

สำเนาอีเมลส่งแล้วซ้ำซ้อน - อย่าบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้ว

เมื่อคุณส่งอีเมลจากไคลเอนต์อีเมลอื่นๆ เช่น Outlook หรือไคลเอนต์อีเมลอื่นที่ใช้ smtp.zoho.com อีเมลเหล่านั้นจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ส่งแล้วของคุณโดยอัตโนมัติ แต่มีไคลเอนต์อีเมลบางตัวที่มีขั้นตอนของการบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้วภายในเครื่อง ซึ่งขั้นตอนนี้ทำให้เกิดอีเมลซ้ำในโฟลเดอร์ส่งแล้ว (ไคลเอนต์อีเมลเก็บไว้ฉบับหนึ่ง และเซิร์ฟเวอร์ Zoho เก็บไว้อีกฉบับหนึ่ง) ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกอย่าบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนได้ ​

  1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
  2. ไปที่ Settings (การตั้งค่า)
  3. ไปที่ Mail Accounts (บัญชีเมล) และคลิกที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องจากรายการด้านซ้าย
  4. ภายใต้ส่วน SMTP ให้ยกเลิกการเลือก 'Save copy of sent emails (บันทึกสำเนาของอีเมลที่ส่ง)' เพื่อไม่บันทึกอีเมลที่ส่งโดยใช้การกำหนดค่า smtp.zoho.com ในโฟลเดอร์ส่ง
    การตั้งค่า SMTP

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ขาออก/เซิร์ฟเวอร์ SMTP

บางครั้งไคลเอนต์อีเมลก็เชื่อมต่อกับพอร์ตเริ่มต้น 25 เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ในกรณีของ Zoho Mail คุณต้องเชื่อมต่อกับ smtp.zoho.com ในพอร์ต SSL หรือ TLS เป็น 465 หรือ 587 ตามลำดับ ตัวอย่าง: ใน Outlook คุณต้องทำเครื่องหมายที่ส่วน 'Advanced Server Settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง)'

หากรายละเอียดพอร์ตถูกต้องแต่ยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องนำรายละเอียด Traceroute สำหรับเซิร์ฟเวอร์ smtp.zoho.com มาแชร์ให้ support (at) zohomail (dot) com พร้อมรายละเอียดบัญชีของคุณ ไคลเอนต์อีเมลของคุณ ภาพหน้าจอของการกำหนดค่า ฯลฯ

การตรวจรับรองความถูกต้องล้มเหลว

เมื่อกำหนดค่า SMTP/เซิร์ฟเวอร์ขาออก คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลเต็มและรหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับการตรวจรับรองความถูกต้อง คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการตรวจรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยไว้

ข้อผิดพลาดไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด

เมื่อที่อยู่อีเมล (หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ) ที่คุณกรอกลงในแอปพลิเคชันไม่ตรงกับที่อยู่อีเมล (หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ) ของเซิร์ฟเวอร์ขาออกของบัญชี คุณจะเห็นข้อผิดพลาด 'ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด' เมื่อคุณพยายามส่งอีเมล ไคลเอนต์ SMTP จะไม่สามารถส่งอีเมลได้เนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ตรงกัน

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ที่อยู่อีเมลเป็นค่าเริ่มต้นในโปรแกรมที่เขียนโค้ดไว้ หรือเมื่อคุณสะกดที่อยู่อีเมลผิดในขณะที่กำหนดค่ากล่องขาเข้าอีเมล คุณจะได้รับอีเมลโดยไม่มีปัญหาใดๆ คุณต้องแก้ไขที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 'ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด'

ข้อผิดพลาดไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดในขณะที่ใช้ปฏิทินและเมลของ Outlook

หากคุณส่งต่อ 'เหตุการณ์ในปฏิทิน' จาก Outlook โดยตรง Outlook จะพยายามส่งเหตุการณ์ในปฏิทินโดยใช้ที่อยู่ 'จาก' เป็นที่อยู่อีเมลขององค์กร ในกรณีนี้คุณจะเห็นข้อผิดพลาด 'ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด'

คุณไม่สามารถส่งต่อคำเชิญได้โดยตรงเนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ตรงกันเมื่อคุณส่งคำเชิญ วิธีแก้ปัญหานี้คือคลิกขวาที่เหตุการณ์และเลือก 'ส่งต่อเป็นไฟล์แนบ' เพื่อส่งคำเชิญเหตุการณ์

ไม่สามารถรับอีเมลจากแบบฟอร์มการติดต่อของเว็บไซต์

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม 'ติดต่อเรา’ หรือ 'เว็บฟอร์ม’ จากเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ตัวเลือกส่งในการส่งอีเมล อีเมลเหล่านี้จะถูกทริกเกอร์โดยผู้ให้บริการการโฮสต์เว็บไซต์ (โฮสต์เว็บ) ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์จะตรงกับชื่อโดเมนในที่อยู่อีเมลที่ส่งอีเมลมา เช่น หน้า www.yourdomain.com/contact.html จะส่งรายละเอียดไปยัง contact@yourdomain.com

ในกรณีนี้เว็บโฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งอีเมลเข้าใจผิดว่าควรส่งอีเมลไปยังเครือข่ายท้องถิ่นเนื่องจากชื่อโดเมนเหมือนกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดการตั้งค่าโอสต์เว็บและเลือกตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์อีเมลระยะไกลเพื่อบ่งชี้ว่าควรส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังภายนอก คุณจะต้องตรวจสอบการกําหนดค่าการนำส่งอีเมลภายในระบบและปิดการตั้งค่าภายในระบบของโฮสต์เว็บ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลจากเว็บฟอร์มจะส่งถึงเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail และส่งไปยังบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com