การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP - Zoho Mail

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP - Zoho Mail

 SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เจาะจงได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการใช้บัญชี Zoho Mail เพื่อส่งอีเมลผ่านไคลเอนต์อีเมลอื่น คุณจะต้องปรับแต่งการตั้งค่าในไคลเอนต์นั้นด้วยข้อมูล SMTP ของ Zoho

 การปรับตั้งค่า SMTP สำหรับ Zoho Mail - SSL

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtp.zoho.com
พอร์ต: 465
ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL 

ต้องพิสูจน์ตัวตน: ใช่ 

ที่อยู่อีเมลควรตรงกับที่อยู่อีเมล/นามแฝงของบัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่ให้รายละเอียดการพิสูจน์ตัวตนไว้ 

 การปรับตั้งค่า SMTP สำหรับ Zoho Mail - TLS

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtp.zoho.com
พอร์ต: 587
ประเภทการรักษาความปลอดภัย: TLS 

ต้องพิสูจน์ตัวตน: ใช่ ที่อยู่อีเมลควรตรงกับที่อยู่อีเมล/นามแฝงของบัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่ให้รายละเอียดการพิสูจน์ตัวตนไว้ 

คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน เพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตน 2 ชั้นไว้

 สำเนาอีเมลส่งแล้วซ้ำซ้อน - อย่าบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้ว

เมื่อคุณส่งอีเมลจากไคลเอนต์อีเมลอื่นๆ เช่น Outlook หรือไคลเอนต์อีเมลอื่นที่ใช้ smtp.zoho.com อีเมลเหล่านั้นจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ส่งแล้วของคุณโดยอัตโนมัติ แต่มีไคลเอนต์อีเมลบางตัวที่มีขั้นตอนของการบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้วภายในเครื่อง ซึ่งขั้นตอนนี้ทำให้เกิดอีเมลซ้ำในโฟลเดอร์ส่งแล้ว (ไคลเอนต์อีเมลเก็บไว้ฉบับหนึ่ง และเซิร์ฟเวอร์ Zoho เก็บไว้อีกฉบับหนึ่ง) ในกรณีเช่นนี้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือก 'อย่าบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้ว' เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน 

  1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
  2. ไปที่การตั้งค่า 
  3. ไปยัง บัญชีเมล >> SMTP
  4. ยกเลิกการทำเครื่องหมาย 'บันทึกสำเนาเมลที่ส่งแล้ว' เพื่อไม่บันทึกอีเมลที่ส่งโดยใช้การกำหนดค่า smtp.zoho.com ในโฟลเดอร์ส่งแล้ว 

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ขาออก/เซิร์ฟเวอร์ SMTP

บางครั้งไคลเอนต์อีเมลก็เชื่อมต่อกับพอร์ตเริ่มต้น 25 เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ในกรณีของ Zoho Mail คุณต้องเชื่อมต่อกับ smtp.zoho.com ในพอร์ต SSL หรือ TLS เช่น 465 หรือ 587 ตามลำดับ เช่น: ใน Outlook คุณต้องกาเครื่องหมายที่ส่วน 'การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง' 

หากรายละเอียดพอร์ตถูกต้องแต่ยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องนำรายละเอียด Traceroute สำหรับเซิร์ฟเวอร์ smtp.zoho.com มาแชร์ให้ support (แอด) zohomail (จุด) com พร้อมรายละเอียดบัญชีของคุณ ไคลเอนต์อีเมลของคุณ ภาพหน้าจอของการกำหนดค่า ฯลฯ

การพิสูจน์ตัวตนล้มเหลว

เมื่อกำหนดค่า SMTP/เซิร์ฟเวอร์ขาออก คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลเต็มและรหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับการพิสูจน์ตัวตน คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน เพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตน 2 ชั้นไว้ 

 ข้อผิดพลาดไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด

เมื่อที่อยู่อีเมล (หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ) ที่คุณกรอกลงในแอปพลิเคชันไม่ตรงกับที่อยู่อีเมล (หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ) ของเซิร์ฟเวอร์ขาออกของบัญชี คุณจะเห็นข้อผิดพลาด 'ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด' เมื่อคุณพยายามส่งอีเมล ไคลเอนต์ SMTP จะไม่สามารถส่งอีเมลได้เนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ตรงกัน 

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ที่อยู่อีเมลเป็นค่าเริ่มต้นในโปรแกรมที่เขียนโค้ดไว้ หรือเมื่อคุณสะกดที่อยู่อีเมลผิดในขณะที่กำหนดค่ากล่องขาเข้าอีเมล คุณจะได้รับอีเมลโดยไม่มีปัญหาใดๆ คุณต้องแก้ไขที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 'ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด' 

ข้อผิดพลาดไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดในขณะที่ใช้ปฏิทินและเมลของ Outlook

หากคุณส่งต่อ 'เหตุการณ์ในปฏิทิน' จาก Outlook โดยตรง Outlook จะพยายามส่งเหตุการณ์ในปฏิทินโดยใช้ที่อยู่ 'จาก' เป็นที่อยู่อีเมลขององค์กร ในกรณีนี้คุณจะเห็นข้อผิดพลาด 'ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด'

คุณไม่สามารถส่งต่อคำเชิญได้โดยตรงเนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ตรงกันเมื่อคุณส่งคำเชิญ วิธีแก้ปัญหานี้คือคลิกขวาที่เหตุการณ์และเลือก 'ส่งต่อเป็นไฟล์แนบ' เพื่อส่งคำเชิญเหตุการณ์

ไม่สามารถรับอีเมลจากแบบฟอร์มการติดต่อของเว็บไซต์

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม 'ติดต่อเรา' หรือ 'เว็บฟอร์ม' จากเว็บไซต์ โดยปกติแล้วตัวเลือก ส่ง จะมีไว้เพื่อส่งอีเมล อีเมลเหล่านี้จะถูกกระตุ้นให้ส่งจากผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ของคุณ (เว็บโฮสต์) ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์จะตรงกับชื่อโดเมนในที่อยู่อีเมลที่ถูกส่งมา เช่น: หน้า www.โดเมนของคุณ.com/contact.html จะส่งรายละเอียดไปยัง contact@โดเมนของคุณ.com 

ในกรณีนี้เว็บโฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งอีเมลเข้าใจผิดว่าควรส่งอีเมลไปยังเครือข่ายท้องถิ่นเนื่องจากชื่อโดเมนเหมือนกัน ในการแก้ไขปัญหานี้ให้เปิดการตั้งค่า WebHost และเลือกตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์อีเมลระยะไกลเพื่อบ่งชี้ว่าควรส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังภายนอก คุณจะต้องตรวจสอบการกำหนดค่าการนำส่งอีเมลภายในเครื่องและปิดการตั้งค่าภายในเครื่องของ WebHost วิธีนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมลจากเว็บฟอร์มจะไปถึงเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail และถูกส่งไปยังบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com