บุ๊คมาร์ก

บุ๊คมาร์ก

บุ๊คมาร์กใน Zoho Mail ช่วยให้คุณบันทึก URL เว็บต่างๆ ของเว็บไซต์และบทความที่คุณพบเจอได้ คุณสามารถบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หรือเพื่ออ่านในภายหลัง นอกจากนี้แอปพลิเคชัน Zoho Mail Bookmarks ยังให้คุณสามารถแบ่งปันลิงก์เหล่านี้กับทีมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มได้

เมื่อคุณเพิ่ม URL ของเว็บเป็นบุ๊คมาร์กโดยการทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรดในเบราเซอร์ คุณจะสามารถเข้าใช้งานลิงก์เหล่านี้ได้เฉพาะจากระบบและในเบราเซอร์นั้นเท่านั้น 

แอปพลิเคชันบุ๊คมาร์กใน Zoho Mail ช่วยให้คุณสามารถจัดการ URL เว็บทั้งหมดของคุณบนระบบคลาวด์ เพื่อให้คุณเข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา 

 เพิ่มบุ๊คมาร์ก : 

ขั้นตอนในการเพิ่มบุ๊คมาร์ก :

 1. เข้าสู่ระบบ zoho.com/mail
 2. ไปที่แอปพลิเคชันบุ๊คมาร์กในกล่องจดหมายของคุณ
 3. คลิกบุ๊คมาร์กใหม่เพื่อเพิ่มบุ๊คมาร์ก 
 4. ป้อน URL/ไฮเปอร์ลิงก์ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการบุ๊คมาร์ก 
 5. ใส่ชื่อสั้นๆ และคำอธิบายให้กับบุ๊คมาร์ก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับการอ้างอิงและการระบุลิงก์อย่างง่ายดาย 
 6. หากเป็นบุ๊คมาร์กของคุณเอง ให้บันทึกไว้ใน ‘บุ๊คมาร์กของฉัน'
 7. เลือกกลุ่มเพื่อแชร์กับกลุ่ม
 8. ป้อนคอลเลคชันที่คุณต้องการใส่บุ๊คมาร์ก
 9. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกบุ๊คมาร์ก

หมายเหตุ:

 • คุณยังสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์กได้ โดยการลากและวาง URL ที่เกี่ยวข้องจากแท็บเบราเซอร์ไปยังแอปบุ๊คมาร์ก
 • บุ๊คมาร์กที่แชร์กับคุณโดยส่วนตัวหรือผ่านกลุ่ม จะอยู่ในมุมมองแชร์กับฉันจากหน้าต่างด้านซ้าย

คุณยังสามารถใช้กล่องบุ๊คมาร์กใหม่ในรายการมุมมองภาพขนาดเล็กในการเพิ่มบุ๊คมาร์กใหม่ได้ด้วย

เพิ่มบุ๊คมาร์กโดยใช้เมนูสร้างอัจฉริยะ : 

 1. เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail
 2. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างอีเมล ให้เลือก URL ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นบุ๊คมาร์ก
 3. เมนู Smart Create จะปรากฏขึ้นมา
 4. คลิกที่ไอคอนสร้างบุ๊คมาร์ก
 5. ข้อความที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็น URL ของเว็บ
 6. ใส่ชื่อเรื่องที่เหมาะสม และเพิ่มการปรับแต่งอื่นๆ ตามที่ต้องการ
 7. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกบุ๊คมาร์ก 

การจัดการคอลเล็กชั่น

การสร้างคอลเล็กชั่น

 1. เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail
 2. ไปที่แอปพลิเคชันบุ๊คมาร์กในกล่องจดหมายของคุณ
 3. คลิกขวาที่เมนูบุ๊คมาร์กของฉันหรือกลุ่มในรายการ
 4. คลิกสร้างคอลเล็กชั่นจากรายการ และใส่ชื่อที่เหมาะสมให้กับคอลเลกชัน
 5. คอลเลกชั่นใหม่จะถูกเพิ่มในเมนูที่เลือก 

การเพิ่มบุ๊คมาร์กลงในคอลเลกชัน

 1. ทำตามขั้นตอนปกติในการเพิ่มบุ๊คมาร์ก
 2. คลิกช่องคอลเล็กชั่น
 3. คอลเลคชั่นที่อยู่.oเมนูบุ๊คมาร์กของฉันหรือกลุ่มที่เลือกจะปรากฏขึ้น
 4. เลือกคอลเลกชั่นที่ต้องการ จากนั้นคลิกเพิ่ม 
 5. บุ๊คมาร์กใหม่จะถูกเพิ่มลงในคอลเล็กชั่นที่เลือก

การแก้ไขคอลเล็กชั่น

 1. เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail
 2. ไปที่แอปพลิเคชันบุ๊คมาร์กในกล่องจดหมายของคุณ
 3. คลิกขวาที่คอลเล็กชั่นที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกเปลี่ยนชื่อคอลเล็กชั่นจากรายการ และใส่ชื่อใหม่ให้กับคอลเลกชัน
 5. คอลเล็กชั่นจะถูกบันทึกด้วยชื่อใหม่

ถ้าคุณต้องการลบคอลเล็กชั่นที่คุณสร้าง ให้คลิกขวาที่คอลเล็กชั่น จากนั้นคลิกลบคอลเล็กชั่น 

หมายเหตุ:

หากคุณลบคอลเลคชั่น บุ๊คมาร์กทั้งหมดที่อยู่ในคอลเลคชั่นนั้นจะถูกลบด้วย

แก้ไขและการแชร์บุ๊คมาร์ก

คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือบุ๊คมาร์กในรายการ และเลือกไอคอนแก้ไขเพื่อแก้ไขบุ๊คมาร์กได้ คลิกที่ไอคอนลบเพื่อลบบุ๊คมาร์กออกจากรายการที่บันทึกไว้ คุณสามารถคัดลอก URL ของบุ๊คมาร์กได้โดยการคลิกที่ตัวเลือกคัดลอก URL บุ๊คมาร์ก

อีกทั้ง คุณสามารถลบบุ๊คมาร์กหลายรายการได้ในครั้งเดียว เพียงเลือกบุ๊คมาร์กที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกที่ไอคอนลบบนเมนูส่วนหัว

คุณสามารถแชร์บุ๊คมาร์กของคุณใน Zoho Mail ไปยัง Facebook หรือ Twitter ได้ด้วย คลิกตัวเลือกแชร์ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากสองตัวเลือกนี้ หลังจากเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือ Twitter ของคุณแล้ว คุณจะสามารถแชร์บุ๊คมาร์กนั้นได้

การแท็กบุ๊คมาร์ก :

คุณสามารถเชื่อมโยงแท็กหลายรายการเข้ากับบุ๊คมาร์กแต่ละรายการของคุณได้ คลิกที่ไอคอนแท็กเป็นในบุ๊คมาร์กที่เกี่ยวข้อง และเลือกแท็กที่ต้องการ

คุณสามารถดูบุ๊คมาร์กตามรายการแท็กได้จากหน้าต่างเมนูด้านซ้าย เลือกแท็กใดแท็กหนึ่งจากรายการ จากนั้นบุ๊คมาร์กทั้งหมดที่มีแท็กนั้นจะแสดงขึ้น

มุมมองบุ๊คมาร์ก :

ตามค่าเริ่มต้น มุมมองจะเป็นมุมมองภาพขนาดย่อแอปพลิเคชันบุ๊คมาร์ก

คุณสามารถสลับมุมมองบุ๊คมาร์กเป็นมุมมองรายการได้โดยใช้ไอคอนรายการที่ด้านบน

 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com