การอ่านเมล

การอ่านอีเมล

Zoho Mail ให้ตัวเลือกที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล อินเตอร์เฟสเว็บเมลให้ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นในการอ่าน จัดระเบียบ ส่งต่อ หรือตอบกลับอีเมล บานหน้าต่างภาพตัวอย่างมีการดำเนินการหลายอย่างเพื่อย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ เพิ่มป้ายชื่อ หรือตั้งค่าตัวกรองอย่างรวดเร็ว ฯลฯ คุณสามารถติดธงอีเมลหรือเพิ่มอีเมลเป็นงานหรือหมายเหตุได้

สารบัญ

รายการอีเมล 

ตามค่าเริ่มต้น จะได้รับอีเมลในโฟลเดอร์กล่องขาเข้า คุณสามารถสร้างและใช้ ตัวกรอง เพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติได้ อีเมลที่ได้รับจะแสดงรายการตามลำดับที่ได้รับ อีเมลล่าสุดจะแสดงอยู่ด้านบนสุดและคุณสามารถเลื่อนลงมาเพื่อดูอีเมลเก่าได้ การแสดงรายการอีเมลจะมีการเลื่อนดูที่ไม่จำกัด ซึ่งช่วยให้คุณเลื่อนลงเพื่อดูและเข้าถึงอีเมลเก่าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเกี่ยวกับการแบ่งหน้า 

การตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างแสดงอยู่ด้านล่าง คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะเหล่านี้ได้จาก การตั้งค่าลักษณะการแสดงผล 

  • หลังจากเข้าสู่ระบบ กล่องขาเข้าจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น สามารถเลือกมุมมองข้อความที่ยังไม่อ่านได้จากการตั้งค่า 
  • สรุปจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิด / เปิดสรุปอีเมลได้จากการตั้งค่า
  • รูปแบบเวลา: 12 ชั่วโมง สามารถใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมงได้เช่นกัน
  • ข้อความจะเปิดขึ้นในบานหน้าต่างภาพตัวอย่างซึ่งอยู่ด้านขวาของหน้าจอ คุณสามารถเลือกเปิดอีเมลในแท็บใหม่หรือในหน้าต่างใหม่ได้ 
  • รูปภาพภายนอกจะโหลดในอีเมลจากรายชื่อติดต่อเท่านั้น - เมื่ออีเมลมีรูปภาพที่ฝังมาจาก URL ภายนอก รูปภาพเหล่านั้นมักจะถูกเพิ่มสำหรับวัตถุประสงค์ในการติดตามโดยจดหมายข่าวและอีเมลจากนักการตลาด คุณสามารถเลือกแสดงรูปภาพ / ไม่แสดงรูปภาพตามความต้องการของคุณได้ 

อีเมลจะถูกจัดกลุ่มเป็นการสนทนาในรายการ ดังนั้นในการสนทนาหนึ่งๆ คุณสามารถขยายทรีเพื่อดูอีเมลอื่นในการสนทนาได้ แม้ว่าจะมาจากโฟลเดอร์อื่นก็ตาม คุณสามารถเลือก การกำหนดลักษณะสำหรับมุมมองการสนทนา เพื่อปิดมุมมองนี้หรือคงการสนทนาไว้ภายในโฟลเดอร์เท่านั้น 

Zoho Mail มีคุณสมบัติซึ่งจะให้ลิงค์การติดตามผลภายในอีเมลอยู่ในรายการอีเมล คุณสมบัติการดำเนินการอย่างเร็วจะให้ลิงค์การติดตามผลในรายการอีเมล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการติดตามผลได้โดยตรง ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างเร็ว ให้ทำตามหน้าช่วยเหลือ นี้

ตัวเลือกมุมมองข้อความ

เมื่อคุณคลิกอีเมล อีเมลดังกล่าวจะเปิดขึ้นในภาพตัวอย่าง/ แท็บหรือหน้าต่างใหม่ตาม การตั้งค่าลักษณะการแสดงผล ของคุณ ในการแทนที่ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับอีเมลเดียว คุณสามารถคลิกขวาที่อีเมลจากรายการและเลือกโหมดการอ่านที่คุณต้องการได้ นอกเหนือจากนี้ เมนูคลิกขวายังมีตัวเลือกเพื่อตอบกลับหรือส่งต่ออีเมลโดยตรงอีกด้วย

แสดงรายการอีเมลจากผู้ส่งนี้ - ตัวเลือกนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่ส่งโดยบุคคลนั้นจากโฟลเดอร์นี้ 

แสดงรายการอีเมลที่มีชื่อเรื่องนี้ - อีเมลทั้งหมดที่มีเชื่อเรื่องเหมือนกับที่คุณเลือกจากโฟลเดอร์นั้นจะแสดงรายการ 

 คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อคุณได้รับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล หรืออีเมลที่มีเอกสารแนบ ics รายละเอียดของกิจกรรมจะปรากฏในอีเมล คุณสามารถยอมรับ/ ปฏิเสธคำเชิญได้โดยตรงในขณะดูอีเมล

หากคุณยอมรับคำเชิญ จะมีการเพิ่มเข้าไปในกิจกรรมของ Zoho Calendar ของคุณโดยตรง และจะมีการเพิ่มเข้าไปในอุปกรณ์ที่คุณซิงค์กล่องจดหมาย Zoho ของคุณด้วย

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com