SPF (Sender Policy Framework)

Sender Policy Framework/ SPF is een e-mailvalidatiesysteem om spoof-/vervalste e-mails te vinden met behulp van een specifiek SPF-record dat voor het domein is gepubliceerd met de gegevens van hosts die door de beheerders van het domein zijn toegestaan.

Informatie over SPF-records

Sender Policy Framework/ SPF Records is een type DNS-record dat is gepubliceerd in de DNS van het domein en dat de e-mailservers identificeert die e-mails met die specifieke domeinnaam mogen verzenden. Het belangrijkste doel van SPF-records is om de e-mailserver van de ontvanger te helpen de spam-e-mails te identificeren die met uw domeinnaam worden verzonden door spoofing/vervalsen van de e-mailadressen van de afzender.

Het doel van een SPF-record is het detecteren van backscattering van e-mails en het voorkomen dat spammers berichten met vervalste Van-adressen via uw domein verzenden. Het SPF-protocol is een van de standaardvalidaties om spam te bestrijden enveilige e-mailcommunicatiemogelijk te maken. Bovendien maakt het deel uit van de DMARC-specificatie.

SPF-records configureren voor Zoho Mail

Wanneer u een e-mail verzendt met u@uwdomein.com vanuit Zoho Mail, verwijzen de servers van de ontvanger naar de SPF-records om te controleren of de vanuit Zoho Mail verzonden e-mail legitiem is. Sommige e-mailservers weigeren de e-mails als deze niet overeenkomen of als er geen geldige SPF-records voor uw domein bestaan. Meestal kunt u de SPF-records publiceren als TXT-records in de DNS-providers (domeinregistreerders/DNS-managers).

Hieronder vindt u de geldige SPF-records die moeten worden gepubliceerd:

v=spf1 include:zoho.com -all

Als u meerdere Zoho-services gebruikt, kunt uv=spf1 include:one.zoho.com -allgebruiken om te voorkomen dat SPF-zoekfouten optreden.

Het gebruik van -all geeft aan dat er geen andere e-mailserver dan zoho.com wordt gebruikt om e-mails te verzenden met het opgegeven domein. U kunt ook de SPF-record publiceren die gebruikmaakt van ~all in plaats van -all. Dit staat voor ‘soft-fail’ als het domein andere e-mailservers gebruikt om e-mails te verzenden met dezelfde domeinnaam.

Er mag slechts één SPF-record voor het domein zijn. In dit SPF-record is de zoho.com een hostnaam, die een enorme set IP-adressen bevat die onze service gebruikt om e-mails te verzenden. Als u een andere service van derden of interne e-mailservers gebruikt om e-mails te verzenden, kijkt u hier.

Stappen om een SPF TXT-record toe te voegen in domeinbeheer:

 1. Meld u aan bij het DNS-beheer waarnaar de naamserver van uw domein wijst.
 2. Selecteer het menu Mijn Account en kies Domeinen.
 3. Vouw Domeinen uit en klik op de knop DNS beheren voor het domein dat u wilt verifiëren.
 4. De pagina DNS-beheer wordt geopend met informatie over bestaande DNS-records.
 5. Scrol omlaag naar het gedeelte Records en klik op de knop Toevoegen om een DNS-record toe te voegen
 6. Selecteer TXT in de vervolgkeuzelijst Type.
 7. Geef in veld Host @ op.
 8. Voer in het veld TXT Value v=spf1 include:zoho.com ~all in.
  SPF-records
  (De bovenstaande afbeelding is afkomstig van het DNS-beheer van GoDaddy. De interface kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw DNS-beheer)
 9. Klik op Opslaan.

Als u alleen Zoho Mail gebruikt om e-mails te verzenden, verwijdert u alle andere SPF-recordtypen uit de DNS. Klik nogmaals op 'Wijzigingen opslaan' om alle wijzigingen op te slaan. Als er meerdere SPF-records zijn, wordt de SPF-controle onderbroken; daardoor kan de SPF-validatie mislukken en worden de e-mails als spam op de servers van de ontvanger weergegeven.

SPF-verificatie

U kunt de SPF-records voor alle domeinen in de organisatie controleren in het gedeelte Domeinen, onder het menu E-mailconfiguratie voor het betreffende domein.

Stappen voor het controleren van de SPF-status voor domeinen:

 1. Meld u aan bij het Zoho Mail-account als beheerder of hoofdbeheerder.
 2. Selecteer in de Beheerconsole het gedeelte Domeinen in het linkerdeelvenster.
 3. Alle domeinen in de organisatie worden vermeld.
 4. Selecteer het domein waarvoor u het SPF-record wilt controleren.
 5. Ga naar E-mailconfiguratie, selecteer SPF in de vervolgkeuzelijst en klik op SPF-record verifiëren.
 6. Klik op Verify voor elk domein om de SPF-records voor het domein te valideren.

Extra items gebruiken in plaats van meerdere SPF-records

Meerdere SPF-records zijn ongeldig volgens het Sender Policy Framework. Elk domein moet één SPF-record hebben, inclusief alle servers die het domein gebruikt om e-mails te verzenden.

Wanneer u meerdere TXT-records van het type SPF toevoegt, wordt de e-mailbezorging onderbroken en worden uw e-mails mogelijk als spam geclassificeerd. Volgens de RFC-specificaties voor SPF-records mag een domein niet meerdere SPF-records hebben; hierdoor zal de validatie meer dan een record selecteren.

Als u meerdere e-mailservers voor uw domein moet gebruiken, kunt u de gegevens in hetzelfde SPF-record bijwerken in plaats van meerdere vermeldingen.

Ander IP-adres en Zoho Mail

Als u e-mails verzendt vanaf meerdere services met IP4-adres, IP6-adres en hostnaam, wordt de syntaxis van SPF-record als volgt uitgelegd.

Voorbeeld: wanneer u e-mails verzendt vanaf uw webhost met het IP4-adres 192.168.20.25, vanaf een andere geautomatiseerde server met IP6-bereik ip6:1080::8:800:68.0.3.1/96 en Zoho, moet de volgende SPF-record worden toegevoegd:

v=spf1 ip4:192.168.20.25 ip6:1080::8:800:68.0.3.1/96 include:zoho.com ~all

Onjuiste records

Records corrigeren

v=spf1 ip4:192.168.20.25 ~all

v=spf1 ip6:1080::8:800:68.0.3.1/96 ~all

v=spf1 include:zoho.com ~all

v=spf1 ip4:192.168.20.25 ip6:1080::8:800:68.0.3.1/96 include:zoho.com ~all

Andere hostnamen en Zoho Mail

Het hebben van meerdere records met meerdere records v=spf1 include:abc.com v=spf1 include:def.com ID is volgens de RFC-specificaties niet geldig. In dat geval moet u het SPF-record in de onderstaande indeling toevoegen:

v=spf1 include:abc.com include:def.com include:zoho.com ~all.

Onjuiste records

Records corrigeren

v=spf1 include:abc.com ~all

v=spf1 include:def.com ~all

v=spf1 include:zoho.com ~all

v=spf1 include:abc.com include:def.com include:zoho.com ~all

Problemen met toevoegen van SPF-record oplossen

DNS-provider - conflict registreerder

Wanneer u het domein registreert bij de ene provider, maar de naamservers naar een andere provider verwijzen, wordt het TXT-record dat in uw domeinregistreerder is toegevoegd om SPF te configureren, als ongeldig beschouwd. Mogelijk hebt u de DNS-provider gewijzigd voor het hosten van uw website, voor het configureren van uw vorige e-mailprovider of naar eigen inzicht ingesteld.

Alleen de TXT-records die zijn toegevoegd aan de provider waar de naamservers worden aangewezen, zijn van kracht en geldig. Voer daarom een NameServer-zoekopdracht uit voor uw domein, om te controleren waar uw domein wordt gehost. U kunt ook contact opnemen met uw domeinregistreerder of de technische contactpersoon van uw domein voor informatie over waar de naamservers naar verwijzen als u dat niet zeker weet.

Langere TTL

De TTL (Time To Live) is de tijd die in uw DNS is opgegeven waarna elke wijziging in uw DNS ingaat. Als u een hele hoge TTL-waarde heeft (24 of 48 uur), dan wordt het TXT-record tijdens het verificatieproces wellicht niet opgegeven. Op basis van de ingestelde TTL kan het tot 12-24 uur duren voordat DNS-wijzigingen in werking treden. Controleer de TTL-waarde en probeer de verificatie na een tijdje opnieuw.

Typfouten/spelfouten

Zorg ervoor dat de TXT-recordwaarde die u invoert bij het configureren van SPF, overeenkomt met de waarde die is opgegeven op deze help-pagina.

Kunt u het nog steeds niet vinden?

Schrijf naar: support@zohomail.com