Migratie naar Zoho Mail

Migratie naar Zoho Mail

E-mail migreren van de huidige e-mailservers naar Zoho Mail-servers:

Zoho Mail biedt een eenvoudige oplossing voor het migreren van gegevens van uw vorige e-mailprovider naar het desbetreffende gebruikersaccount in Zoho Mail. 

Migratie vanuit G Suite:

Als uw e-mail voorheen werd gehost met G Suite, kunt u naar Zoho Mail migreren met behulp van de specifieke migratieopties voor G Suite.

G Suite-migratie heeft meerdere voordelen ten opzichte van IMAP-migratie voor Gmail, doordat u behalve uw e-mail ook uw agenda- en contactgegevens kunt migreren. Verdere migratie naar G Suite kan worden gedaan met alleen de inloggegevens van een beheerder. Hier vindt u uitgebreide instructies over G Suite-migratie.

Migratie vanuit Office 365:

Als uw e-mailservice voorheen werd gehost met Office 365, kan de beheerder gebruikmaken van de Office 365-migratieoptie in het configuratiescherm van Zoho Mail. Hiermee worden niet alleen e-mails maar ook de agenda- en contactgegevens gemigreerd die onder elk account zijn opgeslagen. 

Volg de instructies op deze help-pagina voor meer informatie over specifieke migratie vanuit Office 365.

Migratie vanuit Microsoft Exchange Server:

Microsoft Exchange Server is een e-mail- en agendaserver die is ontwikkeld door Microsoft. Als uw e-mailservice voorheen werd gehost met een Exchange Server, kunt u migreren naar Zoho Mail door de bronomgeving voor te bereiden op migratie en de migratie vervolgens toe te voegen. U kunt e-mails en contact- en agendagegevens migreren van Exchange Server naar Zoho Mail. 

Volg de instructies op deze help-pagina voor meer informatie over specifieke migratie vanuit Microsoft Exchange Server.

IMAP/POP-migratie:

De meest aanbevolen manier om e-mail te migreren naar Zoho Mail als uw e-mail eerder niet werd gehost met G Suite of Office 365, is IMAP-migratie. Na de migratie kunt u gewoon verdergaan waar u gebleven was, doordat de status van de e-mails en e-mailmappen behouden blijft en met IMAP-migratie worden gemigreerd. 

Indien uw vorige e-mailserver geen ondersteuning biedt voor IMAP, kan e-mail ook worden gemigreerd via POP-migratie. Hier vindt u uitgebreide instructies.

Zoho Exchange/Outlook-migratiewizard:

Als uw vorige e-mailservice werd uitgevoerd door een interne/lokale Exchange Server (zonder POP/IMAP-ondersteuning) of als de e-mails van de gebruiker beschikbaar zijn als offline PST- of EML-bestanden, kan de beheerder de Exchange-migratiewizard gebruiken om e-mail te migreren vanuit Exchange Server naar de respectieve gebruikersaccounts in Zoho Mail. Deze wizard kan ook worden gebruikt om gebruikers te detecteren vanuit Active Directory naar hun Zoho Mail-organisatieaccounts. U kunt de Exchange-migratietool hier downloaden.

Best practices

 1. Voer een voorbeeldmigratie uit voor ongeveer 2 tot 10 gebruikers voor het feitelijke migratieproces. Dit geeft meer inzicht in het gedrag van de bronserver (gebruikerslimiet, limiet van e-mailgrootte, de snelheid van de migratie, enzovoort).
 2. De maximale verbindingslimiet is het aantal verbindingen dat door de server op een bepaald moment wordt geaccepteerd. U stelt het maximum aantal verbindingen op basis van de serverbelasting en het aantal gebruikers in.
 3. Wanneer u de migratie van een groep gebruikers instelt, stelt u de prioriteit voor elke gebruiker in. Gebruikers met prioriteit 1 worden als eerste gemigreerd; de rest volgt daarna volgens de ingestelde prioriteit.
 4. Sommige servers beperken het ophalen van gegevens in IMAP na een bepaalde interval. Daarna verloopt het ophalen van mail traag om het realtime e-mailverkeer niet te verstoren.
 5. De postvakken van voorbeeldgebruikers moeten opnieuw worden gemigreerd om de e-mails op te halen die zijn afgeleverd voordat de MX werd gewijzigd. De duplicatie wordt aan onze zijde uitgevoerd. U kunt ook een datumlimiet instellen tijdens het toevoegen van de uiteindelijke migratie voor de postvakken van voorbeeldgebruikers om ervoor te zorgen dat alle e-mails na de voorbeeldmigratie worden gemigreerd.

De migratie van een groep van 25 gebruikers met elk een postvak van ongeveer 2 GB en een maximale verbindingslimiet van 10, duurt gemiddeld ongeveer 11 uur.

De juiste migratiewijze kiezen:

Voor een soepele en geschikte migratie is het belangrijk dat u de juiste migratiewijze kiest op basis van de vereisten van uw organisatie. Elke wijze is het meest geschikt voor een specifiek type gebruiker. Lees het volgende gedeelte om te bepalen welke wijze het meest geschikt is in welke situatie.

Voordelen van IMAP-migratie ten opzichte van POP:

Als uw e-mails in een cloudmailservice staan, zoals Google Apps of Yahoo, of een andere cloudmailserver die IMAP-toegang ondersteunt, kunt u in het configuratiescherm server-naar-server-migratie uitvoeren via IMAP. 

Zoho Mail ondersteunt zowel IMAP- als POP-migratie. IMAP-migratie heeft echter meer voordelen dan POP-migratie.

IMAP-migratie

POP-migratie

Migratie van e-mail en mailmappen.

POP ondersteunt geen migratie met mappen. Alle e-mails worden gemigreerd naar het postvak in.

De status van e-mails (gelezen/ongelezen) blijft behouden. 

Alle e-mails worden opgehaald als ongelezen tijdens migratie via POP.

Ondersteuning voor meerdere clients:

 • E-mails worden gemigreerd, ook als deze toegankelijk zijn voor andere clients.
 • De e-mails worden gesynchroniseerd in meerdere clients met de status In onderhoud.
 • De e-mails in het postvak van de bron worden samen met map- en statusgegevens gesynchroniseerd.
 • De e-mails die door andere clients zijn verzonden, worden via IMAP gesynchroniseerd.

Ondersteuning voor één client:

 • In het geval van meerdere clientverzoeken wordt de e-mail slechts aan één client geleverd.
 • De e-mails die al via POP zijn opgehaald, zijn niet beschikbaar voor migratie.
 • De e-mails die door andere clients zijn verzonden, worden niet gemigreerd, omdat dit niet wordt ondersteund door POP-servers.
De migratie via IMAP is doorgaans sneller dan gewoonlijk. Het migratierapport bevat gedetailleerde statistische gegevens. De migratie via POP is trager dan IMAP-migratie.
Specifieke fouten tijdens de migratie kunnen nauwkeurig worden gevolgd. De fouten kunnen worden gecorrigeerd en de migratie kan opnieuw worden uitgevoerd. De fouten tijdens de migratie in POP kunnen niet exact worden gevolgd op de server die de e-mails ophaalt (Zoho Mail in dit geval).  Hierdoor is de informatie over fouten vaag

PST-migratie:

Wanneer te gebruiken:

 • De migratie kan worden uitgevoerd door de gebruiker of beheerder.
 • De gebruikersgegevens zijn beschikbaar als PST-bestanden.
 • Alle postvakgegevens (e-mail/contactpersonen/agenda's/taken/notities) moeten worden gemigreerd naar Zoho Mail.

Zaken die moeten worden gecontroleerd:

De exacte map en het aantal e-mails kan nogmaals worden gecontroleerd met de optie 'Mapgegevens bekijken' op de pagina Archiefbeleid. Deze pagina bevat een overzicht van het aantal e-mails per map en de postvakgrootte.

EML-migratie:

Wanneer te gebruiken:

 • De migratie kan worden uitgevoerd door de gebruiker of beheerder.
 • De enige gegevens die moeten worden gemigreerd, zijn de e-mails van de gebruiker.
 • De e-mailgegevens van de gebruiker zijn beschikbaar als zipbestanden met daarin EML-bestanden.

Zaken die moeten worden gecontroleerd:

De exacte map en het aantal e-mails kan nogmaals worden gecontroleerd met de optie 'Mapgegevens bekijken' op de pagina Archiefbeleid. Deze pagina bevat een overzicht van het aantal e-mails per map en de postvakgrootte.

Exchange-migratie:

Wanneer te gebruiken:

 • De beheerder kan de optie GAL of LDAP gebruiken om de gebruikerslijst voor migratie op te halen.
 • Gebruikersgegevens zijn beschikbaar op een Exchange-server.
 • Alle postvakgegevens (e-mail/contactpersonen/agenda's/taken/notities) moeten worden gemigreerd naar Zoho Mail.

Zaken die moeten worden gecontroleerd:

De exacte map en het aantal e-mails kan nogmaals worden gecontroleerd met de optie 'Mapgegevens bekijken' op de pagina Archiefbeleid. Deze pagina bevat een overzicht van het aantal e-mails per map en de postvakgrootte.

Vóór de migratie

1. Voeg een of meer domeinen toe in Zoho Mail.

2. Verifieer het domein of de domeinen in Zoho Mail.

3. Maak alle gebruikers en groepen aan in Zoho Mail.

4. Voer een voorbeeldmigratie uit voor 3 of 4 gebruikers om de migratie te testen.

5. Schakel bij voorkeur in het weekend over op de andere service (vanwege het lage aantal inkomende e-mails).

6. Informeer de gebruikers over de overschakeling en geef hen de inloggegevens vóór de overstap.

7. Wijzig de MX naar Zoho Mail. (vrijdagavond/zaterdagochtend).

8. E-mailrouting kan worden geconfigureerd om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.

9. Maak een catch-all account aan (niet van applicatie bij gesplitste levering) om te controleren of e-mailadressen (groepen/gebruikers) zijn vergeten bij het aanmaken van de gebruikers.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com