CRM Help

Gegevens pushen naar Google Ads

Door gegevens van Zoho CRM naar Google Ads te pushen, krijgt u inzicht in welke muisklikken hebben geleid tot welke offline conversies. U krijgt een volledig beeld van de muisklik-naar-conversie-cyclus en kunt uw uitgaven nauwkeurig analyseren. Bovendien kunt u gebruikmaken van functies voor het automatiseren van biedingen om offline conversies te optimaliseren.

Gegevens in Zoho CRM worden gepusht naar drie conversiecomponenten:

 • Zoho CRM-leads/contacten: voor elke lead/contactpersoon die in Zoho CRM is gemaakt, neemt de hoeveelheid van deze component toe.
  Conversietelling is ingesteld als Uniekeconversie.
  Conversiecategorie is ingesteld als Aanmelden.
 • Zoho CRM-leadkwalificatie: voor elke lead die wordt geconverteerd in Zoho CRM, neemt de hoeveelheid van deze component toe.
  Conversietelling is ingesteld als Unieke conversie.
  Conversiecategorie is ingesteld als Lead.
 • Zoho CRM-sales: voor elk potentieel dat in Zoho CRM wordt gewonnen en gesloten, wordt het potentiële aantal opgeteld bij dit onderdeel.
  Het aantal conversies is ingesteld als Alle conversies.
  De conversiecategorie is ingesteld als Aankoop/Sales.

 Hoe het werkt

Hier volgt een korte beschrijving van de manier waarop leads worden vastgelegd via webformulieren en hoe offline conversies naar uw Google Ads worden verzonden, waarmee de 'lead-deal-cyclus' wordt voltooid.

ActiviteitWat er gebeurt

Een potentiële klant klikt op uw advertentie en bezoekt uw website.

De Google Click ID (GCLID) wordt gegenereerd.

De potentiële klant navigeert op uw website en vult uiteindelijk uw webformulier in.

Via een volgcode wordt de GCLID bijgehouden die wordt gegenereerd tijdens het klikken op de advertentie. De GCLID wordt aangehouden totdat de gebruiker het formulier invult en vervolgens doorgegeven aan Zoho CRM, tezamen met de gegevens die in het formulier zijn ingevuld.

In geval van een web-naar-lead-formulier wordt er een lead gemaakt in Zoho CRM.

Wanneer de formuliergegevens worden doorgegeven aan Zoho CRM, wordt er een nieuwe lead toegevoegd met deze gegevens. In geval van een web-naar-contact-formulier wordt er een contactpersoon gemaakt. Het gedeelte Google Ads-informatie in de record wordt ongeveer 24 uur na het maken van de lead bijgewerkt.

In Google Ads wordt onder Tools > Conversies het aantal gemaakte leads toegevoegd aan de conversievolgnaam van Google Ads, Zoho CRM-leads/contacten.

De salesvertegenwoordiger kwalificeert de lead, gaat ermee aan de slag en zet deze om in een potentiële klant (en contactpersoon).

In Google Ads wordt onder Tools > Conversies het aantal gemaakte conversies toegevoegd aan de volgnaam van de conversie van Google Ads, Zoho CRM-leads/kwalificatie.

Wanneer de potentiële klant wordt gewonnen en gesloten, wordt de potentiële fase ingesteld op 'Gesloten Gewonnen'.  

In Google Ads wordt onder Tools > Conversies het aantal gewonnen potentiële klanten dat is gemaakt, toegevoegd aan de volgnaam van de conversie van Google Ads, Zoho CRM-sales.

Let op:

 • Google staat niet toe dat een potentiële klant die na 90 dagen na een muisklik is gemaakt, wordt gevolgd.
 • De conversievolgnaam van Google Ads (Zoho CRM-leads/contacten, Zoho CRM-leadkwalificatie, Zoho CRM-sales) die is toegevoegd in Google Ads, mag niet worden gewijzigd of verwijderd door gebruikers.

 Wanneer worden de gegevens naar Google Ads gepusht

Gegevens voor de drie componenten (Zoho CRM-leads/contacten, Zoho CRM-leadkwalificatie en Zoho CRM-sales) worden elke 24 uur op een vooraf gepland uur naar Google Ads verzonden. Het exacte tijdstip waarop dit gebeurt, is echter niet hetzelfde voor alle gebruikers. Dit is gebaseerd op het tijdstip waarop Google Ads-integratie is geconfigureerd met het CRM-account en verschilt dus voor elke gebruiker. Het is namelijk afhankelijk van het moment waarop deze configuratie voor zijn of haar account is ingesteld. 

Bij het maken van leads, het beoordelen van leads of bij een sale, wordt er bij het verzenden van de conversiegegevens naar Google Ads mogelijk geen rekening gehouden met sommige records in het CRM. De reden hiervoor is dat ze te recentelijk zijn aangemaakt om te worden verwerkt. Nadat er op een advertentie is geklikt, heeft Google Ads 4-6 uur nodig om de gegevens van de muisklik te verwerken. In het ideale geval krijgt Zoho CRM na ongeveer 6-8 uur de volledige gegevens van een advertentieklik.

 Telopties voor de drie conversiecomponenten

Google Ads biedt twee soorten opties voor tellingen.

Unieke conversies: Google Ads telt alleen unieke conversies die plaatsvinden na het klikken op een advertentie.  Dit is de optie voor telling die is ingesteld voor de volgnamen van de componenten voor conversies van Google Ads Zoho CRM-leads/contacten en Zoho CRM-leadkwalificatie.

Alle conversies - Google Ads telt alle conversies (per bijgehouden conversieactie) die plaatsvinden na het klikken op een advertentie. Dit is de teloptie die is ingesteld voor de volgnaam van de component voor Google Ads-conversie Zoho CRM-sales.

Voorbeeld:

U hebt een digitaal marketingbureau. U hebt verschillende formulieren op uw site voor elke service die u aanbiedt. U wilt zien in welke mate uw advertenties mensen aanmoedigen om deze formulieren in te vullen. Momenteel promoten uw advertenties uw webdesigns en marketingdiensten voor sociale media.

Een gebruiker klikt op uw advertentie en vult het webformulier tweemaal in, en elke keer met een andere set vereisten. Dezelfde gebruiker vult het formulier voor marketing via sociale media in, en weer met verschillende waarden.

 • Als u alle conversies hebt geselecteerd: Met deze conversie-instelling worden er 5 conversies (2 + 3) geteld, d.w.z. elke keer dat het formulier wordt ingevuld, zelfs als het gaat om hetzelfde formulier met verschillende waarden. Dit is handig als u de verkopen van de twee services wilt volgen en verbeteren.
 • Als u hebt gekozen voor unieke conversies: Met deze conversie-instelling worden er 2 conversies (1+1) geteld, d.w.z. het aantal ingevulde formulieren, ongeacht het aantal keren dat ze zijn ingevuld. Dit is handig als u niet geïnteresseerd bent in de exacte salescijfers, maar wel wilt zien hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn in webdesign en marketingdiensten voor sociale media.

 Conversiefouten bij importeren

In sommige gevallen worden de conversiegegevens niet naar deze componenten gepusht. Hieronder volgen enkele van deze situaties:

 • Wanneer de lead pas wordt gekwalificeerd (of de potentiële klant gewonnen) na 90 dagen nadat er op de advertentie is geklikt en de lead is toegevoegd in Zoho CRM.
 • Als er een onverwachte afwijking is tussen de GCLID die door Google is gegenereerd en de GCLID die naar Zoho CRM is gepusht.

De conversiefouten kunnen worden bijgehouden op het tabblad Google Ads, samen met de gegevens van de records in CRM. Let op: elk item is slechts 7 dagen beschikbaar. Deze gegevens zijn ook beschikbaar in de afzonderlijke records onder het gedeelte Google Ads-informatie.

Offline conversiefouten bij importeren weergeven

 1. Klik in Zoho CRM op het tabblad Google Ads.
 2. Klik op de pagina Google Ads op ConversieFouten
 3. Selecteer een Account om de gegevens van de mislukte conversie-import weer te geven.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohocrm.com