เพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งการเติบโตของธุรกิจของคุณ ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ทุกธุรกิจต้องการการวางแผนอย่างมีโครงสร้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

นอกจากนี้ธุรกิจยังวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรของตน และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรอีกด้วย นี่เป็นโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรก่อให้เกิดข้อถกเถียงตามมา เช่น ชั่วโมงการทำงานที่สมควร เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้ และประเด็นอื่นๆ ที่คล้ายกัน

หากคุณรู้สึกว่าคุณจะสามารถพัฒนาพนักงานแต่ละคน และใช้ประโยชน์จากการลงทุนจ้างงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อ่านบทความนี้ต่อได้เลย

ประสิทธิภาพ และผลผลิต

ธุรกิจบางแห่งกำหนดให้มีการทำงาน 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แทนที่จะเป็น 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้เราเกิดคำถามว่าเวลาเชิงปริมาณที่ใช้ในที่ทำงานเท่ากับประสิทธิภาพการทำงานจริง หรือเวลาที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่

ผลผลิตหมายถึงปริมาณงานที่ทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ในขณะที่ประสิทธิภาพจะได้รับผลผลิตสูงสุดจากอินพุตขั้นต่ำ ดังนั้นผลผลิต และประสิทธิภาพหมายถึงผลผลิตเชิงปริมาณ และประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ทั้งสองอย่างเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจของคุณ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ คุณต้องจ้างคนที่มีความสามารถ แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด นั่นหมายความว่าคุณต้องจับคู่ความสามารถของพนักงานกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

การสรรหาพนักงานในอุดมคติ

พนักงานของคุณเป็นส่วนที่เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับลูกค้า ความพยายามของพวกเขาสร้างบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้น การสรรหาพนักงานในอุดมคติของคุณจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับบริบทที่ถูกต้อง  และให้บริการลูกค้าอย่างมีความน่าเชื่อถือ และสม่ำเสมอ

เมื่อกำหนดสิ่งนี้แล้ว องค์กรจำเป็นต้องลดอัตราการลาออกของพนักงาน และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยลดการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน อันเป็นผลมาจากการเลิกจ้างพนักงาน

แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานมีความพึงพอใจ? การใช้โซลูชันการจัดการบุคลากรที่เหมาะสมช่วยให้คุณมั่นใจในความพึงพอใจของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยโซลูชันการจัดการบุคลากร คุณจะสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้:

- จัดการฐานข้อมูลพนักงานของคุณ

- เชื่อมช่องว่างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ด้วยพอร์ทัลการเปิดโอกาสให้เเสดงความคิดเห็นตลอดทั้งปี

- รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

- ตัดสินใจโดยคำนึงถึงพนักงานเป็นศูนย์กลาง

คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไร?

สถานที่ทำงานที่มีความรับผิดชอบจะจัดลำดับความสำคัญของการวางกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์เหล่านั้นในเครื่องมือการทำงาน จากนั้น พนักงานจะได้ใช้งานเครื่องมือการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และแอดมินจะมองเห็นภาพรวมว่าโปรเจ็กต์กำลังเป็นรูปเป็นร่างอย่างไร ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าความพยายามของพนักงานจะไม่ซ้ำซ้อน และงานต่างๆ จะเสร็จตามกำหนดเวลา

ในบางครั้ง ประสิทธิภาพการทำงานอาจหายไปเนื่องจากพนักงานบางคนเริ่มมีขอบเขตในการทำงาน ในช่วงเวลาเช่นนี้ เครื่องมือการจัดการโปรเจ็กต์จะมีประโยชน์ ช่วยให้แอดมินมองเห็นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และช่วยกระจายประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการโปรเจ็กต์ยังช่วยติดตามความคืบหน้า, คาดการณ์งบประมาณ, แสดงภาพการทำงานร่วมกัน และเพิ่มพื้นที่สำหรับการติดต่อสื่อสาร และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันอันชาญฉลาด

การใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกันอันชาญฉลาดถือเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้คุณสามารถรวมทีมเข้าด้วยกันได้ ทำให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน น่าเสียดายที่แม้ว่าธุรกิจจะเข้าใจเรื่องนี้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

ในช่วงเวลาดังกล่าว วิธีที่ดีที่สุดคือนำชุดการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปใช้กับ ecosystem ของระบบซอฟต์แวร์ของคุณ

ตามหลักการแล้ว ชุดการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพควรมีเครื่องมือสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, ปฏิทิน, โปรแกรมประมวลผลคำ, เครื่องมือสเปรดชีต, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, เครื่องมือสร้างงานนำเสนอ และเครื่องมือการประชุมผ่านทางออนไลน์

ชุดการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมแอดมินของคุณประหยัดเวลา เนื่องจากมักจะมาในรูปแบบชุดการทำงานแบบรวมที่ไม่มีการ integration รวมหลายแอปฯ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ด้วยการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ชุดโปรแกรมนี้ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต ด้วยการกำหนดราคาแบบครบวงจร ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ เนื่องจากชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้มาพร้อมกับคีย์ API แบบง่ายที่เชื่อมโยงกับ ecosystem ของระบบซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว

การติดต่อสื่อสาร: ขั้นตอนสุดท้ายในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของคุณ

การลดช่องว่างในการสื่อสารในสถานที่ทำงานช่วยเพิ่มผลผลิตได้ ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร คุณกำลังสร้างสำนักงานใหญ่ดิจิทัลสำหรับทีมของคุณ นำทีมต่างๆ มารวมกัน และช่วยให้คุณมีสไตล์การจัดการที่เปิดกว้าง

เครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรมีความแตกต่างจากแอปฯ แชทตรงที่เครื่องมือสื่อสารที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจจะจำกัดงานที่ต้องใช้เวลามาก พนักงานของคุณสามารถทำงานจากระยะไกลในขณะที่ยังคงทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือนี้จะบันทึกการสนทนาที่สำคัญ และทำให้ไม่หลุดจากการสนทนา และเป็นมืออาชีพ

การรวมเครื่องมือนี้เข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณช่วยลดความยุ่งยากในการแชร์เอกสาร, กระบวนการตรวจสอบงาน และการจัดการไฟล์

Zoho One: แพลตฟอร์มแบบครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตั้งแต่การจ้างพนักงานใหม่, การฝึกอบรมบุคลากร, ทำงานเอกสาร, รับสายนานหนึ่งชั่วโมง, ทำงานนำเสนอ 30 สไลด์ ไปจนถึงร่างอีเมลลาออก คุณต้องมีซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่ดีที่สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณได้ ซึ่ง Zoho One ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ด้วยแอปพลิเคชันมากกว่า 45 รายการ รวมถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, การจัดการบุคลากร, การจัดการโปรเจ็กต์, เครื่องมือสื่อสาร และแอปพลิเคชันหลักอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มแบบครบวงจรได้ในที่เดียว

Zoho One คือระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจ ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจทั้งหมดภายใต้ผู้ใช้งานเพียงหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นแบบอัตโนมัติ, ดูแดชบอร์ดทั้งหมดของคุณในที่เดียว, สร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code ที่ปรับแต่งเองได้, ช่วยเหลือลูกค้าของคุณ, สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับลูกค้า และจัดการการเงิน และสินค้าในสต็อกของคุณทั้งหมดได้เพียงจ่ายแค่ในราคาของชุดผลิตภัณฑ์เดียว

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

รหัสภาษาของความคิดเห็น
เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว คุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง