Đơn giản hóa việc quản lý mật khẩu.

Lưu trữ, chia sẻ và quản lý mật khẩu của bạn một cách an toàn.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Lưu trữ và sắp xếp các mật khẩu

Lưu trữ an toàn tất cả mật khẩu của bạn và sắp xếp các mật khẩu để dễ dàng truy cập và quản lý. Zoho Vault mã hóa mật khẩu của bạn với tiêu chuẩn mã hóa mạnh nhất là AES-256.

Lưu trữ và sắp xếp các mật khẩu
Chia sẻ mật khẩu

Chia sẻ mật khẩu

Chia sẻ an toàn mật khẩu chung với các nhóm trong tổ chức của bạn và các đặc quyền truy cập khác nhau cho mỗi thành viên.

Tìm hiểu thêm

Đăng nhập trực tiếp

Khởi chạy các kết nối trực tiếp đến các trang web và ứng dụng mà không cần phải nhập chứng danh đăng nhập theo cách thủ công.

Tìm hiểu thêm
Đăng nhập trực tiếp
Quyền sở hữu và vai trò

Quyền sở hữu và vai trò

Thiết lập quyền sở hữu rõ ràng cho tất cả các mật khẩu của bạn. Gán vai trò cho mỗi người dùng để bạn có thể tinh chỉnh các điều khiển truy cập của họ. Xóa ngay lập tức quyền truy cập nếu người dùng rời khỏi tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Công cụ

Thiết lập chính sách mật khẩu cho tổ chức của bạn và tạo mật khẩu mạnh. Nhập hàng loạt mật khẩu và xuất mật khẩu để truy cập ngoại tuyến an toàn.

Tìm hiểu thêm
Công cụ
Bảo mật

Bảo mật

Bảo vệ mật khẩu trực tuyến với hình thức mã hóa mạnh nhất hiện có, theo dõi các hoạt động qua các biên bản kiểm tra, kiểm soát tập trung quyền truy cập người dùng và nằm rõ thông tin những ai có quyền truy cập vào mật khẩu nào.

Tìm hiểu thêm

Thuận tiện

Truy cập mật khẩu của bạn ở bất cứ đâu, ngay cả trên thiết bị di động.

Tìm hiểu thêm
Thuận tiện