Khảo sát trực tuyến không giới hạn miễn phí.

Với Zoho Survey, bạn có thể tạo số lượng khảo sát trực tuyến không giới hạn miễn phí. Thiết kế và gửi khảo sát trong vài phút.

Đăng ký miễn phíTruy cập Zoho Survey

Bạn được miễn phí những gì?

Tạo khảo sát không giới hạn với 10 câu hỏi và tối đa 100 phản hồi cho mỗi khảo sát.

  • Truy cập 19 loại câu hỏi đểthu được thông tin bạn đang tìm kiếm.
  • Hơn 50 do các chuyên gia của chúng tôi tạo ra giúp khảo sát thuận lợi hơn.
  • Tạo ấn tượng lâu dài với nhiều tùy chọn để tùy chỉnh màn hình cuối cùng trong khảo sát của bạn.
  • Nhúng khảo sát vào trang web để hiển thị cho đối tượng gần nhất.
  • Có nhiều cách để tiếp cận đối tượng, chẳng hạn như chia sẻ qua mạng xã hội, mã QR và email trực tiếp bằng cách sử dụng các tính năng tích hợp của Zoho Campaigns và Mail Chimp.
  • Mọi ý kiến thay đổi được báo cáo cho bạn ngay lập tức qua tính năng thu thập phản hồi theo thời gian thực.
  • JESSICA KENNEDYNhà khoa học cảm quan, Keenwawa

    "Bộ tính năng có giá tốt nhất so với các tùy chọn khác!".

Cần thêm?

Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp ba gói có trả phí dành cho doanh nghiệp và cá nhân cần nhiều thông tin hơn từ các khảo sát của họ.

Tích hợp Zoho CRM | Báo cáo nâng cao | Báo cáo tùy chỉnh | Lập thương hiệu | Dịch khảo sát | Cộng tác | và nhiều hơn nữa

Xem toàn bộ danh sách Lợi ích của Zoho Survey.

Đối với các yêu cầu cao hơn, vui lòng xem trang biểu giá.