Thăm dò ý kiến

Các cuộc thăm dò ý kiến là các cuộc khảo sát được tiến hành để đánh giá ý kiến của một nhóm đối tượng lớn bằng cách đặt câu hỏi cho một nhóm mẫu. Những người thăm dò ý kiến nghiêm túc đặt ra nhiều câu hỏi được thiết kế để đánh giá ý kiến của công chúng. Những người khác thì chỉ sử dụng các cuộc thăm dò ý kiến để đặt câu hỏi nhanh mà không đi sâu vào lý do của câu trả lời.

câu hỏi thăm dò ý kiến

Vấn đề trong thăm dò ý kiến

Những người chuyên thăm dò ý kiến cố gắng giảm thiểu những ý kiến không chắc chắn do những thiên kiến này mang lại. Phần còn lại thường sẽ để tồn tại “biên lỗi”.

Vấn đề trong thăm dò ý kiến
Ai sẽ trả lời cuộc thăm dò ý kiến?

Việc tìm một nhóm đối tượng sẵn sàng tham gia cuộc thăm dò ý kiến của bạn là trở ngại chính. Đối với môi trường văn phòng thì đó không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần gửi email yêu cầu đồng nghiệp phản hồi. Những người không có nhóm đối tượng sẵn sàng hưởng ứng nên tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến trên các trang web hoặc blog nơi mà đối tượng mục tiêu của họ thường lui tới. Với cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến, bạn cũng có thể tận dụng mạng xã hội bằng cách đăng cuộc thăm dò lên Facebook, Twitter và các chuyên mục thuộc Reddit tùy theo nhu cầu của đối tượng mục tiêu.

Phải xử lý như thế nào với các sai lệch?

Có bốn loại sai lệch làm khó những người thăm dò ý kiến. Đó là thiên kiến về phạm vi áp dụng, thiên kiến phản hồi, thiên kiến không phản hồi và cách diễn đạt câu hỏi.

Thiên kiến về phạm vi áp dụng xảy ra khi đối tượng của cuộc thăm dò ý kiến không đại diện cho nhóm đối tượng thực tế.

Thiên kiến phản hồi xảy ra khi một bộ phận đối tượng không tiết lộ niềm tin thực sự của họ.

Thiên kiến không phản hồi xảy ra khi một bộ phận đối tượng mục tiêu không trả lời.

Cách diễn đạt câu hỏi cũng có thể gây ra thiên kiến đối với một số câu trả lời nhất định, làm sai lệch kết quả.

3 bước để tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến

tạo khảo sát Soạn
câu hỏi

Sử dụng bộ sưu tập mẫu của chúng tôi để tạo cuộc thăm dò ý kiến.

tạo khảo sát Công bố
cuộc thăm dò ý kiến

Đảm bảo khâu thiết kế bản thăm dò ý kiến bằng cách sử dụng các chủ đề tùy chỉnh của chúng tôi.

tạo khảo sát Phân tích
kết quả

Sử dụng báo cáo theo thời gian thực để cập nhật các ý kiến xoay chuyển.