Họp

Các cuộc họp trực tiếp có ý nghĩa là chìa khóa để linh hoạt. Sprints giúp bạn đạt được điều này bằng cách cho phép bạn thiết lập chương trình họp, chọn người tham gia cần có mặt ở đó và áp dụng thời hạn cho các cuộc họp

Đăng ký ngay

Lời nhắc họp

Bạn không phải lo lắng về hậu cần. Lời nhắc họp được gửi đến email và bảng tin của mỗi người tham gia.

Tìm kiếm chính xác

Tìm kiếm thông qua các cuộc họp đã hoàn thành và sắp tới dựa trên ngày tháng, sprint hoặc người tham gia.

Lập kế hoạch sprint

Lập kế hoạch sprint và đại hội có thể được thiết lập trước khi bắt đầu sprint để xác định những gì được thực hiện trong sprint tiếp theo.

Họp đứng hàng ngày

Họp đứng hàng ngày trong quá trình sprint giúp các thành viên trong nhóm nêu ra những điểm nổi bật, thảo luận về rủi ro và cùng nhất trí. Zoho Sprints có thể thiết lập tự động lặp lại lời nhắc về Họp đứng hàng ngày khi sprint đã bắt đầu.

Họp đánh giá và rút kinh nghiệm về sprint

Họp đánh giá và rút kinh nghiệm về sprint đảm bảo phản hồi từ mỗi bên liên quan sẽ giúp cho sprint tiếp theo hiệu quả hơn.

Luôn sẵn sàng đón nhận thay đổi.

Đăng ký ngay