• Cải thiện hoạt động cộng tác trong các nhóm phân tán
  • Thúc đẩy phát triển gia tăng và lặp lại
  • Cung cấp lời nhắc và cập nhật cuộc họp
  • Ghi lại và sơ kết những điểm cần ghi nhớ trong cuộc họp

Nâng cao hiệu quả giao tiếp nhóm với mô-đun Cuộc họp

Tổ chức cuộc họp

Tổ chức cuộc họp

Một cuộc họp mà không có mục tiêu rõ ràng thì không còn gì tệ hơn. Trong Zoho Sprints, các nhóm có thể dễ dàng xác định cấu trúc cho các cuộc trò chuyện bằng cách cung cấp ngữ cảnh cho mỗi sprint và đặt mục tiêu cho mỗi cuộc họp.

Thông báo cuộc họp

Thông báo cuộc họp

Không nên để việc tìm kiếm liên kết hoặc vị trí cuộc họp trở thành việc cần làm. Zoho Sprints tự động kích hoạt email nhắc nhở, thông báo và cập nhật dự án để tất cả những người tham gia cuộc họp đều nắm được thông tin.

Cuộc họp định kỳ

Cuộc họp định kỳ

Ở các nhóm linh hoạt thành công, họ xây dựng văn hóa liên tục phát hành sản phẩm sẵn sàng để bàn giao theo một quy trình lặp lại đều đặn. Zoho Sprints hỗ trợ các cuộc họp định kỳ để các nhóm có thể tập trung vào việc bàn giao phần mềm tuyệt vời.

Tích hợp Zoho Meeting

Tích hợp Zoho Meeting

Tích hợp Zoho Sprints với Zoho Meeting để tổ chức các cuộc họp trực tuyến an toàn, giúp các nhóm linh hoạt làm việc từ xa có thể cộng tác một cách hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Khám phá các tính năng khác

Bảng chỉ số

Tìm hiểu thêm