Quản lý dự án theo kiểu mạng xã hội

Các kênh mạng xã hội giúp việc cộng tác trở nên dễ dàng cho bất cứ ai. Chúng tôi đã thiết kế mô hình quản lý dự án dựa trên những tính năng mạng xã hội hữu ích nhất. Để lại bình luận, @đề cập người khác và thảo luận xung quanh nhiều thành phần Projects như cột mốc, sự kiện và nhiệm vụ. Mỗi người dùng có một trang hồ sơ mô tả lịch trình hoạt động của chính họ.

Quản lý dự án kiểu mạng xã hội

Bảng tin

Cập nhật dự án sẽ hiển thị trong bảng tin để cung cấp thông tin tiến độ thực hiện nhiệm vụ và những nhiệm vụ đã hoàn thành. Đăng trạng thái trong bảng tin để đưa ra thông báo với cả nhóm và khuyến khích việc nêu lên ý kiến hoặc ý tưởng trong phần bình luận.

Learn More
Feed

Diễn đàn

Đây là nơi để đăng những ý tưởng có nội dung dài hơn và tiến hành thảo luận chi tiết hơn. Phân loại chủ đề bài đăng thành các thư mục và giữ tab về những chủ đề quan trọng nhất. Đây là cách tuyệt vời giúp giảm bớt thời gian dành cho các cuộc họp và hỗ trợ cộng tác nhóm, đặc biệt là khi một số thành viên nhóm làm việc từ xa.

Learn More
Forums

Chat

Hoạt động của thành viên nhóm dự án sẽ hiển thị trong chế độ xem dòng thời gian để bạn có thể cập nhật nhanh sự kiện đã diễn ra trong một khoảng thời gian. Chế độ xem này cũng cung cấp cho bạn một biên bản kiểm tra hoạt động dự án.

Learn More
Project Chat

Luồng hoạt động

Hoạt động của thành viên nhóm dự án sẽ hiển thị trong chế độ xem dòng thời gian để bạn có thể cập nhật nhanh sự kiện đã diễn ra trong một khoảng thời gian. Chế độ xem này cũng cung cấp cho bạn một biên bản kiểm tra hoạt động dự án.

Activity Stream

Pages

Tạo kho lưu trữ thông tin dự án cho cả nhóm. Ngay cả những thành viên mới tham gia nhóm cũng có thể bắt kịp tiến độ và bắt đầu công việc ngay lập tức.

Learn More