Thẻ văn bản

Ghi nhanh, liệt kê, ghi chép, phác thảo và chụp những gì bạn cần nhớ bằng Thẻ văn bản.

Thẻ văn bản Ghi nhanh, liệt kê, ghi chép, phác thảo và chụp những gì bạn cần nhớ bằng Thẻ văn bản.

Ghi chú mọi thứ.

Ghi chú trong khi ghi lại một bài giảng; sau đó chụp bảng trắng và tạo danh sách việc cần làm, tất cả trong cùng một Thẻ văn bản.

The Everything Note.

Vượt xa trình soạn thảo.

Chụp văn bản và hình ảnh bằng Trình chụp hình trang web của Notebook, và lưu chúng vào cùng một Thẻ văn bản. Ghi chú từ trình duyệt của bạn, hoặc lưu toàn bộ bài viết với Chế độ xem sạch.

Go Beyond the Editor.

Bao gồm du hành thời gian.

Tham khảo các phiên bản trước của Thẻ văn bản của bạn. Cập nhật nếu bạn tìm thấy bản tốt hơn.

Bao gồm du hành thời gian. Tham khảo các phiên bản trước của Thẻ văn bản của bạn. Cập nhật nếu bạn tìm thấy bản tốt hơn.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chia sẻ ghi chú của bạn thông qua SMS, email, iMessage và AirDrop. Lưu giữ tính riêng tư của các ghi chú khác ở chế độ khóa mật khẩu và Touch ID.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ. Chia sẻ hoặc không chia sẻ.