Thẻ phác thảo

Ghi lại các ghi chú viết tay và phác thảo ý tưởng trực quan bằng Thẻ phác thảo chuyên dụng.

Sketch Card

Các công cụ sắc nét nhất trong kho.

Làm cho ý tưởng của bạn trở nên sống động với bút chì, bút mực, bút lông và cục tẩy của Thẻ phác thảo. Bạn nhấn càng đậm, đường kẻ càng tối. Tạo bản phác thảo bằng Thẻ phác thảo, hoặc từ trong Thẻ văn bản. Thẻ phác thảo hỗ trợ Apple Pencil và Samsung S Pen Stylus.

The Sharpest Tools in the Shed.

Lựa chọn = Sáng tạo.

Chọn, gán và kiểm tra màu sắc tùy chỉnh và kích cỡ ngòi trước khi đặt bút mực, bút chì hoặc bút lông vào giấy.

Choices = Creativity.

Các tiện ích nhỏ.

Tham khảo các phiên bản trước của bản phác thảo của bạn; sao chép chúng nếu cần thiết. Thể hiện niềm tự hào về công việc đã hoàn thành của bạn bằng cách làm bìa sổ phác thảo. Dưới đây là bìa sổ tay chúng tôi đã thực hiện bằng Thẻ phác thảo:

Các tiện ích nhỏ. Các tiện ích nhỏ.

Máy Mac của bạn. Thư viện của bạn.

Tất cả bản phác thảo của bạn đều được đồng bộ hóa ngay lập tức. Xem chúng trên máy Mac của bạn.

Your Mac. Your Gallery.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chia sẻ bản phác thảo của bạn thông qua SMS, email, iMessage và AirDrop. Giữ riêng tư các bản phác thảo khác ở chế độ khóa mật khẩu và Touch ID.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ Chia sẻ hoặc không chia sẻ