Thẻ hình ảnh

Chụp lại những khoảnh khắc, quét tài liệu và lưu hình ảnh bạn cần sử dụng sau bằng Thẻ hình ảnh.

Snap (Nhắn tin hình ảnh)

Snap trò chơi bóng đá của con gái bạn, hoặc ý tưởng thiết kế cho dự án tiếp theo của bạn.

Snap (Nhắn tin hình ảnh) Snap trò chơi bóng đá của con gái bạn

Quét tài liệu

Quét tài liệu và lưu dưới dạng pdf.

Quét

Chụp

Chụp một hình ảnh thú vị từ web trực tiếp vào Notebook.

Clip

Kéo

Tạo Thẻ hình ảnh mới bằng cách kéo hình ảnh vào không gian trống trong Notebook. Thêm hình ảnh vào ghi chú bằng cách kéo hình ảnh vào. Tùy chỉnh bìa sổ ghi chép bằng cách kéo hình ảnh trực tiếp lên sổ ghi chép.

Drag

Hình ảnh của bạn. Cùng nhau.

Kéo nhiều hình ảnh vào Notebook và sau đó xem trong một Thẻ hình ảnh. Thêm nhiều hình ảnh riêng biệt và phân nhóm chúng thành một chồng.

Your Photos. Together.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chia sẻ bản phác thảo của bạn thông qua SMS, email, iMessage và AirDrop. Giữ riêng tư các bản phác thảo khác ở chế độ khóa mật khẩu và Touch ID.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ. Chia sẻ bản phác thảo của bạn thông qua SMS, email, iMessage và AirDrop