Thẻ danh mục

Kiểm soát mọi thứ với Thẻ danh mục chuyên dụng.

Thẻ danh mục Kiểm soát mọi thứ với Thẻ danh mục chuyên dụng.

Đánh dấu mục này

Đánh dấu các mục và kiểm chúng từ đầu đến cuối danh sách của bạn. Kéo và thả các mục để sắp xếp lại danh sách của bạn. Vuốt các mục để xóa chúng.

Kéo và thả các mục để sắp xếp lại danh sách của bạn

Nhiều cách hơn để liệt kê.

Tạo Danh mục từ Thanh thông báo và 3D Touch trên iOS hoặc từ tiện ích Android. Tạo danh mục trong Thẻ văn bản.

More Ways to List.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chia sẻ ghi chú của bạn thông qua SMS, email, iMessage và AirDrop. Lưu giữ tính riêng tư của các ghi chú khác ở chế độ khóa mật khẩu và Touch ID.

Kéo và thả các mục để sắp xếp lại danh sách của bạn Chia sẻ hoặc không chia sẻ