Thẻ âm thanh

Ghi lại các cuộc họp, bài giảng và cuộc hội thoại bằng Thẻ âm thanh chuyên dụng.

Thẻ âm thanh Ghi lại các cuộc họp, bài giảng và cuộc hội thoại bằng Thẻ âm thanh chuyên dụng.

Âm thanh đáng chú ý.

Thẻ âm thanh cung cấp cho bạn một nơi chuyên dụng để nhanh chóng ghi lại ghi chú âm thanh. Trên iOS 10 trở lên, Thẻ âm thanh sẽ được tự động sao chép, cho phép bạn ghi chú âm thanh tìm kiếm văn bản.

Notable Audio.

Ghi lại trong khi ghi chú.

Ghi âm từ trong Thẻ văn bản. Ghi chú văn bản trong khi ghi âm hoặc phát lại bản ghi.

Ghi lại trong khi ghi chú Ghi lại trong khi ghi chú.

Nhiều cách hơn để ghi lại.

Tạo Thẻ âm thanh từ Thanh thông báo và 3D Touch trên iOS, hoặc từ tiện ích Android. Ghi âm từ Apple Watch của bạn, hoặc nhập từ ứng dụng Voice Memos.

Nhiều cách hơn để ghi lại Nhiều cách hơn để ghi lại

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chia sẻ ghi chú của bạn thông qua email, iMessage và AirDrop. Lưu giữ tính riêng tư của các ghi chú khác ở chế độ khóa mật khẩu và Touch ID.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ. Chia sẻ hoặc không chia sẻ.