Di chuyển dữ liệu và nâng cao quy trình kinh doanh

Sử dụng các tính năng mạnh mẽ trong phần mềm chuẩn bị dữ liệu của chúng tôi để chuyển đổi cách thức xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn. Cải thiện chất lượng dữ liệu, hợp lý hóa các quy trình, giải quyết các tình trạng thiếu hiệu quả và dư thừa. Giúp việc di chuyển dữ liệu và các quy trình kinh doanh liên quan trở nên liền mạch.

Chuẩn bị dữ liệu cho Quy trình kinh doanh - Zoho DataPrep

Chuẩn bị dữ liệu cho các quy trình kinh doanh và di chuyển dữ liệu nâng cao

Cải thiện quá trình di chuyển dữ liệu và quy trình kinh doanh bằng cách kết nối, kết hợp và chuẩn bị dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng Zoho DataPrep.

 • Di chuyển dữ liệu

  Hợp nhất dữ liệu từ các ứng dụng nguồn và chuyển đổi dữ liệu để phù hợp với ứng dụng đích bằng cách chọn, trích xuất và chuẩn bị dữ liệu.

 • Đồng bộ hóa dữ liệu

  Thiết lập các quy trình dữ liệu từ đầu đến cuối để xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn theo định kỳ, thực hiện chuyển đổi dữ liệu và đồng bộ hóa đến các đích khác nhau.

 • Làm sạch dữ liệu

  Các bản ghi không hợp lệ, bị thiếu và trùng lặp là những vấn đề thường gặp trong quản lý quy trình. Khắc phục lỗi dữ liệu bằng cách sử dụng hơn 250 kỹ thuật chuyển đổi và các đề xuất thông minh có sẵn với Zoho DataPrep.

Chuẩn bị dữ liệu cho quá trình chuyển dữ liệu và kinh doanh - Zoho DataPrep
Chuẩn bị dữ liệu để di chuyển dữ liệu - Zoho DataPrep
Dọn sạch dữ liệu cho quy trình kinh doanh - Zoho DataPrep

Cải thiện quy trình kinh doanh với các kỹ thuật chuẩn bị dữ liệu nâng cao

 • Icon

  Nhiều nguồn

  Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu bao gồm các tập tin, API REST, dịch vụ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu và máy chủ FTP.

 • Icon

  Cải thiện chất lượng dữ liệu

  Khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong dữ liệu của bạn và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

 • Icon

  Chuyển đổi và làm giàu

  Sử dụng hơn 250 kỹ thuật chuyển đổi để chuyển đổi, làm giàu và chuẩn bị dữ liệu dựa trên yêu cầu về ứng dụng của bạn mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào.

 • Icon

  Tự động hóa các quy trình

  Thiết lập các quy trình từ đầu đến cuối để đưa dữ liệu vào các ứng dụng của bạn. Giám sát các quy trình dữ liệu để phát hiện tình trạng giảm chất lượng dữ liệu và nhận cảnh báo.

 • Icon

  Chia sẻ dữ liệu an toàn

  Cộng tác với các nhóm một cách an toàn bằng cách sử dụng biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập dữ liệu dành cho họ.

 • Icon

  Lập danh mục dữ liệu

  Phân loại và lập danh mục dữ liệu, đánh dấu các tập dữ liệu đã sẵn sàng để đồng bộ hóa với ứng dụng của bạn.

Các cổng kết nối liên quan khác

Xem thêm
 • Zoho CRM

   
 • Salesforce CRM

   
 • HubSpot CRM

   
 • Microsoft Dynamics CRM

   
 • Analyze other CRM data

   
Icon

"Zoho DataPrep là một công cụ tuyệt vời để làm sạch dữ liệu trước khi nhập vào các sản phẩm của Zoho. Sản phẩm này đã giúp giảm 75 đến 80% thời gian chúng tôi dành cho việc di chuyển dữ liệu CRM và dữ liệu Analytics của bên thứ ba. Sản phẩm này cũng tăng đáng kể số hàng dữ liệu chúng tôi có thể nhập và độ chính xác của dữ liệu chúng tôi nhập vào."

dave
Dave Staffuer

node9, llc

Icon

Hãy hợp lý hóa quy trình kinh doanh với Zoho DataPrep ngay bây giờ!

ĐĂNG KÝ BẢN BETA