Chúng tôi sẽ dừng hoạt động Zoho ContactManager vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

Chuyển sang Bigin ngay

Xin chào,

Chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã ngừng nhận người dùng mới cho dịch vụ của chúng tôi, Zoho ContactManager. Hiện tại, sản phẩm này đã hết hạn và chúng tôi dự kiến dừng hoạt động dịch vụ này vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Bạn nên thử dịch vụ mới nhất của chúng tôi, Bigin, như một giải pháp thay thế cho ContactManager.

Nếu bạn là người dùng Zoho ContactManager, chúng tôi sẽ không tính thêm phí cho gói đăng ký ContactManager của bạn. Tất cả khách hàng của chúng tôi sẽ được di chuyển dữ liệu từ ContactManager sang Bigin trong giai đoạn này và bắt đầu sử dụng Bigin để quản lý địa chỉ liên lạc miễn phí. Bạn cũng có thể xem các bài đăng trên diễn đàn của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc di duyển dữ liệu và bắt đầu sử dụng Bigin.

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ vài lý do về việc di chuyển này... 

Trong vài năm qua, chúng tôi đã chứng kiến một bước chuyển mình trong ngành khi sổ địa chỉ đã trôi vào dĩ vãng và người ta dần hướng tới các giải pháp tự động hóa liên lạc mạnh mẽ hơn. Sau khi cân nhắc bối cảnh phần mềm quan hệ khách hàng không ngừng thay đổi và quá trình liên tục lấy ý kiến phản hồi của khách hàng đã chuyển sang sử dụng phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi, Bigin, chúng tôi đã đưa ra quyết định ngừng cung cấp dịch vụ Zoho ContactManager.

Bigin cung cấp cho người dùng trải nghiệm quản lý địa chỉ liên lạc hoàn chỉnh của ContactManager, cùng với nhiều tính năng bổ sung sẽ giúp người dùng lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động tiếp xúc với khách hàng hàng ngày của mình hiệu quả hơn.

Chúng tôi biết thay đổi có thể hơi khó khăn, tuy nhiên, nắm bắt thay đổi luôn là một điều tốt. Chúng tôi đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@zohocontactmanager.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Xin cảm ơn,

Đội ngũ Zoho ContactManager