Một cái nhìn thống nhất về Danh bạ và Hoạt động

Mọi thứ cần biết về địa chỉ liên lạc kinh doanh nằm trong tầm tay của bạn. Liên tục cập nhật với nhóm của bạn bằng Bảng tin.

Theo sát nhiệm vụ và giao dịch

Phân công nhiệm vụ, theo dõi những điều cần làm và lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo. Hiểu rõ hơn về tình trạng nhiệm vụ của bạn. Giám sát chặt chẽ các giao dịch để tuột mất cơ hội.

Cách linh hoạt để sắp xếp công việc của bạn

Phân loại và gắn nhãn danh bạ, giao dịch hoặc hồ sơ khác theo thông số khác nhau bằng cách sử dụng Thẻ.

Mẫu thông minh

Cải thiện năng suất của bạn bằng cách sử dụng một loạt các mẫu nhiệm vụ và email. Chia sẻ thông lệ tốt nhất với nhóm của bạn và luôn đi đúng hướng khi bạn làm việc gì đó quan trọng hơn.

Tìm kiếm thông minh

Ngay lập tức tìm thấy bất cứ điều gì bạn cần với công cụ tìm kiếm đa điều kiện nâng cao của chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy người liên lạc trong thành phố của mình có ngày sinh nhật hôm nay và đã mang cho bạn một số hoạt động kinh doanh nhất định mà không phải lọc vô số dữ liệu.

Kết nối trên Ghi chú cá nhân

Tương tác với danh bạn của bạn trên Facebook và Twitter từ trong ứng dụng. Ngoài ra, duy trì một tab trên thông tin như môn thể thao yêu thích của người liên lạc của bạn bằng cách sử dụng trường tùy chỉnh.

Biến khách truy cập website thành người liên lạc

Ngay lập tức chuyển đổi khách truy cập website của bạn thành địa chỉ liên lạc bằng biểu mẫu Web-to-Contact của chúng tôi. Chỉ cần nhúng biểu mẫu này vào website của bạn để xem danh bạ và khách truy cập chính!