ContactManager kết nối với các ứng dụng bạn yêu thích

Tích hợp các ứng dụng yêu thích của bạn với Zoho ContactManager và tận dụng chuyên môn của họ để khen ngợi, mở rộng và cải thiện doanh nghiệp của bạn. Gửi chiến dịch email, đồng bộ hóa danh bạ trên nhiều ứng dụng và liên hệ với các địa chỉ liên lạc của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội - tất cả từ một nơi. ​

 • Nhập và đồng bộ hóa danh bạ của bạn, đồng thời tạo, gửi và theo dõi các email đến bên trong ContactManager. Chuyển đổi email thành nhiệm vụ, gán chúng cho nhóm của bạn và cộng tác với họ.

  Đọc thêm

 • Kết hợp Zoho ContactManager với G Suite, và bỏ qua những rắc rối trong việc quản lý tất cả địa chỉ liên lạc, người dùng và nhiệm vụ của bạn từ hai nền tảng khác nhau.

  Đọc thêm

 • Gửi và quản lý chiến dịch email của bạn từ ContactManager. Phân chia danh bạ của bạn thành các danh sách và đồng bộ hóa chúng với MailChimp.

  Đọc thêm

 • Nhập danh bạ từ Outlook.com Mail của bạn và đồng bộ hóa chúng bằng cả hai cách, truy cập email và trả lời email qua ContactManager và sử dụng nhiều tính năng hợp tác để tiếp tục giao dịch.

  Đọc thêm

 • Nhập địa chỉ liên lạc tương tác với trang Facebook của bạn thông qua nhận xét, tin nhắn và bài đăng trên tường dưới dạng địa chỉ liên lạc. Đăng tin từ trang của bạn, theo dõi bài đăng của các địa chỉ liên lạc khác, và ánh xạ hồ sơ Facebook đến danh bạ của bạn.

  Đọc thêm

 • Thêm địa chỉ liên lạc từ tweet, thư trả lời, @đề cập tên, tin nhắn trực tiếp và từ khóa vào Zoho ContactManager. Với sự tích hợp này, bạn có thể trả lời các tweet của khách hàng, theo dõi từ khóa và quản lý Twitter của bạn.

  Đọc thêm

 • Quét danh thiếp bằng camera trên điện thoại di động iPhone hoặc Android của bạn, và nhập chúng dưới dạng danh bạ vào ContactManager.

  Đọc thêm

   

   

 • Nhập tập tin từ các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến như Dropbox, Google Drive và Evernote vào Zoho ContactManager và chia sẻ chúng với nhóm của bạn.

  Đọc thêm