Lấy thông thông tin chi tiết hữu ích từ các chiến dịch SurveyMonkey

Phân tích trực quan và khiến câu trả lời trên SurveyMonkey của bạn trở nên có ý nghĩa. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu. Rút ra những thông tin chi tiết hữu ích chính và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và hành động theo các phản hồi của khảo sát. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

 

Tích hợp liền mạch

Phản hồi trong SurveyMonkey sẽ được tự động đồng bộ hóa với Zoho Anaytics. Sở hữu quyền truy cập trọn bộ công cụ BI để phân tích chuyên sâu các dữ liệu của khảo sát.

 

Báo cáo và bảng chỉ số có sẵn

Cổng kết nối Zoho Analytics cung cấp cho bạn báo cáo và bảng chỉ số có sẵn, được chọn thủ công cho phép bạn phân tích nhanh các chiến dịch cho khảo sát của mình.

 

Phân tích trực quan

Phân tích trực quan phản hồi khảo sát và tạo các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ dàng có sẵn trong Zoho Analytics.

 

Đa dạng các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số trực quan bắt mắt.

 

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu SurveyMonkey với dữ liệu từ các nguồn khác như CRM để tạo các báo cáo liên chức năng. Có được thông tin chuyên sâu về tất cả quy trình kinh doanh của bạn.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển và phân tích báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn. Chia sẻ riêng cho nhau. Nhúng các báo cáo và bảng chỉ số để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Gửi email, xuất và in báo cáo

Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số của bạn để tự động gửi email đến người nhận đã xác định.

 

Gắn nhãn trắng

Tích hợp/nhúng liền mạch công cụ BI, báo cáo và phân tích mạnh mẽ dưới tên thương hiệu của riêng bạn vào sản phẩm, ứng dụng, cổng thông tin hoặc website.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu