Công cụ tiếp thị bảng chỉ số phân tích nhãn trắng dành cho công ty dịch vụ

Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, Google AdWords, MailChimp, các trang mạng xã hội hoặc bất kỳ ứng dụng tiếp thị nào. Nhanh chóng phát hiện xu hướng và cung cấp thông tin phân tích cho khách hàng của bạn về lưu lượng truy cập website, CTR (Tỷ lệ nhấp), CPC (Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp chuột), tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ mở và nhiều số liệu khác dưới tên thương hiệu của bạn.

Bảng chỉ số và báo cáo phân tích dành cho công ty tiếp thị - Nhãn trắng Zoho Analytics

Công cụ báo cáo phân tích dựng sẵn dành riêng cho công ty tiếp thị của bạn.

1 triệu người dùng. 30 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

 

Kết nối với mọi nguồn dữ liệu

Kết nối với dữ liệu tiếp thị của bạn trên đám mây hoặc nội bộ. Phân tích dữ liệu từ tập tin, nguồn cấp dữ liệu, cơ sở dữ liệu, ổ đĩa điện toán đám mây và các ứng dụng kinh doanh phổ biến như Google Analytics, Google AdWords, MailChimp, mạng xã hội, v.v.

 

Cổng phân tích có nhãn trắng

Lưu trữ cổng thông tin phân tích được làm mới thương hiệu hoàn toàn cho khách hàng của bạn truy cập. Tùy chỉnh cổng thông tin và ứng dụng di động của bạn với các yếu tố thiết kế phong phú như trang đăng nhập, tiêu đề và logo doanh nghiệp của bạn.

 

BI nhúng

Cung cấp thông tin phân tích tức thì cho khách hàng của bạn bằng cách nhúng các báo cáo và bảng chỉ số tiếp thị mang tính tương tác, tùy biến vào ứng dụng của bạn.

 

ROI tiếp thị

Tính ROI tiếp thị cho khách hàng và từ đó giúp họ quản lý chi phí tiếp thị. Cho phép khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu chi phí tiếp thị của họ.

 

Phân tích lưu lượng truy cập website

Xem lại và phân tích lưu lượng truy cập website của khách hàng. Nắm rõ các trang có hiệu suất hàng đầu và theo dõi các số liệu quan trọng về lưu lượng truy cập web.

 

Phân tích chiến dịch tiếp thị qua email

Phân tích hiệu quả tác động của các chiến dịch tiếp thị qua email của khách hàng. Theo dõi tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp, hỗ trợ họ lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị qua email một cách hiệu quả.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển và phân tích báo cáo cùng với đội ngũ tiếp thị và khách hàng của bạn. Chia sẻ riêng cho nhau. Nhúng/công bố các báo cáo và bảng chỉ số để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Bảo mật cao

Được quản lý theo các biện pháp bảo mật mạnh mẽ của Zoho, bao gồm hỗ trợ dự phòng, sao lưu và kết nối mã hóa, đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật và an toàn.

Liên hệ với chúng tôi

Giải pháp phân tích nâng cao cho Google Analytics, Google AdWords và MailChimp

View More

Jeroen Mahler, Giám đốc điều hành, Cobrowser

"Giải pháp nhãn trắng Zoho Analytics đã cho chúng tôi sự tự tin để xử lý một khối lượng lớn dữ liệu và dễ dàng cập nhật thông tin cho khách hàng của chúng tôi"

Phần mềm phân tích tiếp thị được xếp hạng hàng đầu

 
 
 

Yêu cầu bản demo

Liên hệ với chúng tôi