Giải pháp phân tích nâng cao dành cho nghiên cứu thị trường

Phân tích dữ liệu từ SurveyMonkey, mạng xã hội, MailChimp hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác. Cung cấp thông tin phân tích cho khách hàng của bạn về kết quả khảo sát, thông tin cạnh tranh, NPS (Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng), báo cáo mức độ hài lòng của khách hàng và hơn thế nữa dưới tên thương hiệu của bạn.

Công cụ nghiên cứu thị trường trực tuyến  báo cáo phân tích - Bảng chỉ số Zoho Analytics

Công cụ phân tích BI dựng sẵn dành riêng cho các công ty nghiên cứu thị trường.

1 triệu người dùng. 30 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

 

Kết nối với mọi nguồn dữ liệu

Kết nối với dữ liệu của bạn trên đám mây hoặc nội bộ. Phân tích dữ liệu từ tập tin, nguồn cấp dữ liệu, cơ sở dữ liệu, ổ đĩa điện toán đám mây và các ứng dụng kinh doanh phổ biến như SurveyMonkey, SurveyGizmo, MailChimp, mạng xã hội, v.v.

 

Cổng phân tích có nhãn trắng

Lưu trữ cổng phân tích thông tin nghiên cứu thị trường được làm mới thương hiệu hoàn toàn để khách hàng của bạn truy cập. Tùy chỉnh cổng thông tin của bạn với các thành phần thiết kế phong phú như trang đăng nhập, tiêu đề và logo doanh nghiệp của bạn.

 

BI nhúng

Cung cấp thông tin phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường tức thì cho khách hàng của bạn bằng cách nhúng các báo cáo và bảng chỉ số mang tính tương tác, tùy biến trong ứng dụng của bạn.

 

Phân tích khảo sát

Phân tích chuyên sâu dữ liệu khảo sát của bạn. Trình bày với khách hàng của bạn qua các báo cáo và bảng chỉ số phong phú mà dựa theo đó, họ có thể thực hiện bước tiếp theo trong công việc.

 

Phân tích cạnh tranh

Có được thông tin chuyên sâu ẩn trong dữ liệu nghiên cứu thị trường về sức cạnh tranh. Giúp khách hàng của bạn luôn đi trước đối thủ cạnh tranh của họ.

 

Phân tích chiến dịch tiếp thị qua email

Phân tích hiệu quả tác động của các chiến dịch tiếp thị qua email của khách hàng. Theo dõi tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp, hỗ trợ họ lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị qua email một cách hiệu quả.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển và phân tích báo cáo phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường cùng với đội ngũ và khách hàng của bạn. Chia sẻ riêng cho nhau. Nhúng/công bố các báo cáo và bảng chỉ số để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Bảo mật cao

Được quản lý theo các biện pháp bảo mật mạnh mẽ của Zoho, bao gồm hỗ trợ dự phòng và sao lưu. Kết nối mã hóa đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật và an toàn.

Liên hệ với chúng tôi

Cổng phân tích nâng cao dữ liệu nghiên cứu thị trường

View More

Jeroen Mahler, Giám đốc điều hành, Cobrowser

"Giải pháp nhãn trắng Zoho Analytics đã cho chúng tôi sự tự tin để xử lý một khối lượng lớn dữ liệu và dễ dàng cập nhật thông tin cho khách hàng của chúng tôi"

Phần mềm phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường được xếp hạng hàng đầu

 
 
 

Yêu cầu bản demo

Liên hệ với chúng tôi