Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với Phân tích tài chính chuyên sâu

Không chỉ dừng lại ở tính năng bảng tính và phân tích trực quan dữ liệu tài chính. Tạo các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu, tìm hiểu hiệu suất trước đây và hiện tại để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Chia sẻ với các đồng nghiệp của bạn và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Financial Analytics for Quickbooks Data

Phân tích tài chính chuyên sâu với sự hỗ trợ của Zoho Analytics

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo.

Tình hình tài chính

Tài chính là thước đo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp bạn. Tạo một bức tranh tổng thể về doanh nghiệp bằng cách hợp nhất dữ liệu tài chính và báo cáo hiệu suất của bạn.

Phân tích dòng tiền

Phân tích dòng tiền giữa các bộ phận, sản phẩm và khu vực. So sánh dữ liệu trước đây với dữ liệu hiện tại và đưa ra dự báo dựa trên thông tin đó.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Phân tích lợi nhuận

Xác định những khách hàng, sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi nhuận cao nhất và thấp nhất. Phân tích và dự đoán doanh thu và lợi nhuận. Tăng lợi nhuận bằng cách đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Phân tích nợ và tài sản

Phân tích các khoản nợ, tài sản và giá trị thị trường của bạn. Theo dõi các số liệu quan trọng như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tiền lãi phát sinh từ các khoản nợ, vốn được sử dụng và lợi nhuận và nhiều số liệu khác.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo các báo cáo liên chức năng. Ví dụ: kết hợp dữ liệu tài chính của bạn với dữ liệu CRM để tạo báo cáo hoạt động/khách hàng tiềm năng.

Phân tích cộng tác.

Phát triển các báo cáo cùng với đội ngũ tài chính của bạn và chia sẻ các báo cáo này một cách an toàn bằng tính năng kiểm soát truy cập chi tiết.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Phân tích tài chính chuyên sâu cho Zoho Finance, Quickbooks và Xero

View More

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu

 
 
 

Bắt đầu trực quan hóa dữ liệu tài chính khách hàng của bạn ngay hôm nay.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ