Kết nối với mọi nguồn dữ liệu

Dữ liệu kinh doanh hiện nằm rải rác trong các tập tin phẳng, bảng tin web, cơ sở dữ liệu, dịch vụ lưu trữ đám mây & ứng dụng trực tuyến/ngoại tuyến. Dù dữ liệu của bạn ở đâu đi nữa thì giờ đây bạn có thể sử dụng Zoho Analytics để báo cáo và phân tích chuyên sâu. Đồng bộ dữ liệu được thực hiện tự động và có thể lên lịch theo định kỳ.

Tìm hiểu thêm

 •   

  Tập tin, bảng tin & ổ đĩa điện toán đám mây

  Bạn có thể tải dữ liệu lên từ trang tính & tập tin phẳng như Microsoft Excel, CSV, HTML, JSON, XML, tập tin văn bản và còn nhiều hơn thế nữa. Bạn cũng có thể cung cấp dữ liệu từ các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Zoho Docs, Google Drive, Box, Dropbox & Microsoft OneDrive. Ngoài ra, còn có thể lấy dữ liệu từ bảng tin URL Web. Tìm hiểu thêm

 •   

  Cơ sở dữ liệu

  Bạn có thể kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu tương quan được lưu trữ nội bộ hoặc trên điện toán đám mây để phân tích. Bạn cũng có thể kết nối với cơ sở dữ liệu NoQuery phổ biến. Tìm hiểu thêm

 •   

  Các ứng dụng kinh doanh phổ biến

  Kết nối với các ứng dụng kinh doanh phổ biến trong Kinh doanh, Tiếp thị, Tài chính, Bộ phận trợ giúp, Nhân sự, CNTT và nhiều ứng dụng khác, thông qua các cổng kết nối đã tích hợp.

  Ngoài các cổng kết nối đã tích hợp, nếu bạn có dữ liệu trong bất kỳ ứng dụng trực tuyến/ngoại tuyến nào, bạn có thể sử dụng API nhập & tích hợp dữ liệu mạnh mẽ của chúng tôi để xây dựng cổng kết nối một cách nhanh chóng. Tìm hiểu thêm

 •   

  Kết hợp dữ lliệu

  Zoho Analytics cho phép bạn trộn & hợp nhất dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tạo báo cáo kinh doanh có ý nghĩa.

  Ví dụ: kết hợp dữ liệu về chi tiêu cho tiếp thị của bạn trong tập tin Excel hoặc AdWords với dữ liệu kinh doanh từ CRM để tạo báo cáo chi tiêu so với báo cáo kinh doanh. Zoho Analytics cũng tự động trộn dữ liệu từ các ứng dụng kinh doanh nổi tiếng. Tìm hiểu thêm

Phân tích trực quan

Phân tích trực quan dữ liệu của bạn và xây dựng các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng của chúng tôi. Không cần trợ giúp của đội ngũ CNTT!

 •   

  Hình ảnh trực quan đa dạng

  Sử dụng nhiều biểu đồ, widget, pivot table và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu. Nhiều loại mới thường xuyên được thêm vào.

 •   

  Tạo báo cáo kéo & thả

  Việc tạo hình ảnh trực quan dễ dàng hơn nhiều! Dễ dàng tạo các báo cáo và bảng chỉ số có ý nghĩa với giao diện kéo và thả trực quan.

 •   

  Bảng chỉ số tuyệt đẹp

  Kết hợp nhiều báo cáo thành một bảng chỉ số tuyệt đẹp bằng trình thiết kế kéo và thả. Chèn hình ảnh, văn bản được định dạng, widget và các thành phần web vào bố cục thiết kế linh hoạt. Giúp người điều hành và người dùng của bạn dễ dàng theo dõi KPI (Key Performance Indicators - Chỉ số đo lường hiệu suất chính) một cách hiệu quả. Tìm hiểu thêm

 •   

  Tương tác

  Sử dụng một loạt các tùy chọn tương tác như xem dữ liệu cơ bản, xem chi tiết, lọc theo ngữ cảnh và nhiều tùy chọn khác để thực hiện phân tích khám phá không thể thức.

 •   

  Trực quan hóa địa lý

  Phân tích dữ liệu địa lý của bạn bằng các biểu đồ bản đồ tương tác. So sánh và đo lường các số liệu chính giữa các quốc gia, khu vực, tiểu bang, quận, mã bưu chính và thậm chí với vĩ độ và kinh độ.

Phân tích chuyên sâu

Thực hiện các phân tích chuyên sâu, lấy số liệu chính và khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn bằng cách sử dụng các tính năng phân tích mạnh mẽ.

 •   

  Giao diện giống như trang tính

  Zoho Analytics có giao diện “giống như bảng tính” quen thuộc để thêm, phân tích và báo cáo dữ liệu. Điều này giúp người dùng quen với bảng tính để áp dụng.

 •   

  Xây dựng các số liệu chính

  Sử dụng đơn giản, bấm và áp dụng các chức năng phân tích đã tích hợp sẵn. Công cụ tính công thức dễ sử dụng giống như Excel, với một thư viện lớn có các hàm toán học và thống kê để trích xuất các số liệu kinh doanh cần thiết từ dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm

 •   

  Hãy hỏi Zia!

  Gặp Zia, trợ lý phân tích thông minh của chúng tôi. Nhập câu hỏi của bạn và xem Zia đưa ra câu trả lời phù hợp dưới dạng báo cáo và widget KPI. Zia sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) và học máy để giúp bạn hiểu rõ hơn chỉ trong vài phút. Tìm hiểu thêm

 •   

  Dự báo

  Hãy chuẩn bị cho tất cả sự kiện trong tương lai với sự giúp đỡ của tính năng dự báo thông minh. Zoho Analytics sẽ dự đoán chính xác các xu hướng trong tương lai dựa trên dữ liệu trong quá khứ nhằm đưa ra cho bạn các dự đoán chính xác. Tìm hiểu thêm

 •   

  Cảnh báo dữ liệu

  Luôn cập nhật với các cảnh báo dữ liệu! Đặt điều kiện và được thông báo về việc lưu trữ tạm văn bản theo nhóm, thay đổi hoặc bất thường trong dữ liệu của bạn thông qua các cảnh báo theo ngữ cảnh. Tìm hiểu thêm

Chia sẻ và cộng tác

Phát triển báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn. Chia sẻ với nhau để đưa ra quyết định kinh doanh có hiểu biết.

 • Kiểm soát truy cập chi tiết

    

  Có toàn quyền kiểm soát những gì đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn có thể xem và làm với các báo cáo mà bạn chia sẻ với họ. Kiểm soát truy cập chi tiết với các tùy chọn cụ thể như chỉ đọc, đọc-viết, biên soạn báo cáo, xem chi tiết, xuất và các tùy chọn khác. Tìm hiểu thêm

 •   

  Phát hành và nhúng

  Phát hành báo cáo & bảng chỉ số của bạn và giúp người dùng có thể truy cập có/không có thông tin đăng nhập. Nhúng báo cáo & bảng chỉ số trên các trang web, mạng nội bộ, blog và các ứng dụng để sử dụng rộng rãi hơn. Tìm hiểu thêm

 •   

  In ấn và gửi email

  Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số của bạn để tự động gửi email. Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Tìm hiểu thêm

 •   

  Nhận xét

  Bắt đầu một chuỗi nhận xét theo ngữ cảnh và ngay lập tức cộng tác với các đồng nghiệp về báo cáo hoặc bảng chỉ số. Thêm và chú thích hình ảnh hoặc quay lại để xem toàn bộ lịch sử nhận xét mọi lúc, mọi nơi. Tìm hiểu thêm

Dán nhãn trắng / BI nhúng

Nhận dịch vụ BI, báo cáo và phân tích mạnh mẽ bằng tên thương hiệu của riêng bạn nhúng trong sản phẩm/ứng dụng của bạn hoặc lưu trữ dưới dạng cổng thông tin/trang web. Giải pháp BI nhúng cho các Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) để tích hợp liền mạch vào ứng dụng/sản phẩm của họ. Giải pháp cổng thông tin làm mới thương hiệu dành cho các nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà cung cấp giải pháp kinh doanh.Tìm hiểu thêm

 •   

  Cổng thông tin làm mới hoàn toàn thương hiệu

  Nhanh chóng thiết lập cổng thông tin hoặc trang web báo cáo của riêng bạn, dưới thương hiệu của riêng bạn, với các báo cáo và bảng chỉ số được được làm mới hoàn toàn thương hiệu. Trở thành nhà phân tích kinh doanh tức thời và nhà cung cấp BI.

 •   

  BI nhúng

  Zoho Analytics dán nhãn trắng cung cấp cho bạn tùy chọn giải pháp kinh doanh thông minh được nhúng liền mạch. Nhúng các báo cáo và bảng chỉ số tích hợp vào ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn và người dùng sẽ nhận được giá trị tuyệt vời.

 •   

  Các yếu tố thiết kế có thể tùy chỉnh

  Các yếu tố thiết kế hoàn toàn tùy chỉnh, đăng nhập một lần, quản trị người dùng, API toàn diện và các khả năng ghi nhãn trắng khác cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm mà bạn mong muốn.

Nền tảng BI mở rộng & có thể thay đổi quy mô

Các nhà phát triển và nhà tích hợp hệ thống (SI) có thể sử dụng nền tảng phát triển Zoho Analytics mạnh mẽ và có thể thay đổi quy mô để xây dựng và tích hợp các tính năng báo cáo và phân tích vào các ứng dụng kinh doanh của họ.

 •   

  API

  Zoho Analytics cung cấp một bộ API Web dựa trên HTTP mạnh mẽ. Zoho Analytics cung cấp các phương thức để tích hợp dữ liệu (thêm, sửa đổi, xóa và tìm nạp dữ liệu), xử lý siêu dữ liệu (tìm nạp chi tiết về dữ liệu và báo cáo của bạn), chia sẻ và nhúng báo cáo động.
  Công nghệ Zoho CloudQuery, cho phép các nhà phát triển tương tác với dữ liệu kinh doanh được lưu trữ trong Zoho Analytics bằng ngôn ngữ SQL quen thuộc.

 •   

  Phụ trợ cơ sở dữ liệu dạng cột

  Zoho Analytics không chỉ có ý nghĩa đối với các công ty vừa và nhỏ mà còn đối với cả Doanh nghiệp. Zoho Analytics có thể mở rộng và xử lý hàng trăm triệu hàng dữ liệu để phân tích & báo cáo. Các doanh nghiệp có khối lượng giao dịch lớn có tùy chọn sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu dạng cột có thể thay đổi quy mô của chúng tôi làm phụ trợ.

 • Bảo mật cao
 • BI di động
 • Dữ liệu lớn
Bảo mật dữ liệu Zoho Analytics

Bảo mật cao

Chúng tôi rất coi trọng tính bảo mật. Zoho Analytics được quản lý theo các Biện pháp bảo mật Zoho mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ dự phòng, sao lưu, bảo mật & quyền riêng ư để giúp đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật & an toàn.Tìm hiểu thêm

Bảo mật dữ liệu Zoho Analytics
Ứng dụng di động Zoho Analytics

BI di động

Truy cập và tương tác với các báo cáo và bảng chỉ số mà bạn đã tạo trong Zoho Analytics khi đang di chuyển từ các thiết bị di động hỗ trợ iOS và Android.

Ứng dụng di động Zoho Analytics
Phân tích dữ liệu lớn bằng Zoho Analytics

Dữ liệu lớn

Phân tích nguồn dữ liệu lớn của bạn một cách dễ dàng và rút ra những thông tin chuyên sâu kinh doanh quan trọng. Dữ liệu có thể ở bất kỳ nguồn dữ liệu lớn nào như cơ sở dữ liệu tương quan, NoSQL và điện toán đám mây hoặc các ứng dụng kinh doanh phổ biến.

Phân tích dữ liệu lớn bằng Zoho Analytics

"The wide variety of report and chart options available in Zoho Analytics allows us to serve our customers with secure web reports. Our customers are able to make informed business decisions using Zoho Analytics."

Roderick BleyTechnical sales representative fabricator’s choice llc