Phân tích SurveyGizmo - Thông tin chuyên sâu từ các cuộc khảo sát của bạn

Phân tích trực quan các phản hồi cho SurveyGizmo bằng cách tạo báo cáo và bảng chỉ số mạnh mẽ. Phân tích ý kiến khách hàng và theo dõi nhu cầu của họ. Tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu trong sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chia sẻ thông tin chi tiết và cộng tác với các đồng nghiệp.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và hành động theo các phản hồi của khảo sát. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo.

 

Tích hợp liền mạch

Phản hồi của SurveyGizmo được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics. Sở hữu quyền truy cập trọn bộ công cụ BI để phân tích chuyên sâu các dữ liệu của khảo sát.

 

Báo cáo và bảng chỉ số có sẵn

Phân tích từ hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số có sẵn, được chọn thủ công cho phép bạn phân tích nhanh các chiến dịch cho khảo sát của mình.

 

Phân tích trực quan

Phân tích trực quan dữ liệu khảo sát của bạn và xây dựng các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng.

 

Đa dạng các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số trực quan bắt mắt.

 

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu khảo sát với dữ liệu từ các nguồn khác như CRM để tạo các báo cáo liên chức năng. Có được thông tin chuyên sâu về tất cả quy trình kinh doanh của bạn.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển và phân tích báo cáo và bảng chỉ số cùng với các đồng nghiệp của bạn. Chia sẻ riêng cho nhau.

 

Gửi email, xuất và in báo cáo

Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số của bạn để tự động gửi email đến người nhận đã xác định.

 

Nhúng báo cáo ở mọi nơi

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số vào các website, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để sử dụng rộng rãi hơn.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu