การสำรวจความคิดเห็น

การสำรวจความคิดเห็นเป็นแบบสำรวจที่ดำเนินการเพื่อประเมินความคิดเห็นของประชากรจำนวนมากโดยการตั้งคำถามกับตัวอย่างประชากร ผู้สำรวจความคิดเห็นที่จริงจังจะถามคำถามหลายข้อที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความคิดเห็นของสาธารณชน ผู้อื่นใช้คำถามเหล่านี้เพื่อถามคำถามสั้นๆ โดยไม่ให้ความสำคัญกับเหตุผลในการตอบคำถาม

คำถามของการสำรวจ

ปัญหาการสำรวจ

ผู้สำรวจความคิดเห็นมีเป้าหมายเพื่อลดความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากอคติเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนที่เหลือมักเรียกว่า 'ขอบเขตของข้อผิดพลาด'

ปัญหาการสำรวจ
ใครจะตอบการสำรวจ

การค้นหาประชากรที่เต็มใจจะทำการสำรวจของคุณคืออุปสรรคสำคัญ ซึ่งจะไม่เป็นปัญหากับการสำรวจของสำนักงาน เพียงแค่ส่งอีเมลที่ขอให้เพื่อนร่วมงานของคุณตอบกลับ ผู้ที่ไม่มีผู้ชมที่พร้อมสำหรับการสำรวจควรแผยแพร่การสำรวจบนเว็บไซต์หรือบล็อกที่ผู้ชมเป้าหมายใช้เป็นประจำ การสำรวจออนไลน์ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียโดยการโพสต์การสำรวจบน Facebook, Twitter และ Subreddit ที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมาย

ความไม่ถูกต้องจะได้รับการจัดการอย่างไร

มีความไม่ถูกต้องอยู่สี่ประเภทที่ผู้สำรวจความคิดเห็นต้องเผชิญ ซึ่งก็คือ การเอนเอียงในการครอบคลุม การเอนเอียงในการตอบสนอง การเอนเอียงในการไม่ตอบสนอง และการใช้คำของคำถาม

การเอนเอียงในการครอบคลุมเกิดขึ้นเมื่อผู้ชมของการสำรวจไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรที่แท้จริง

การเอนเอียงในการตอบสนองเกิดขึ้นเมื่อบางส่วนของผู้ชมไม่ได้เปิดเผยความเชื่อที่แท้จริงของพวกเขา

การเอนเอียงในการไม่ตอบสนองเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่ตอบคำถาม

การใช้คำของคำถามอาจทำให้เกิดการเอนเอียงต่อคำตอบบางข้อ ทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบนไป

3 ขั้นตอนในการสำรวจออนไลน์ของคุณ

สร้างแบบสำรวจ เขียน
คำถามของคุณ

ใช้คอลเลกชันเทมเพลตของเราเพื่อช่วยคุณสร้างการสำรวจของคุณ

สร้างแบบสำรวจ เผยแพร่
การสำรวจของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรวจได้รับการออกแบบมาอย่างดีโดยใช้ชุดรูปแบบที่ปรับแต่งของเรา

สร้างแบบสำรวจ วิเคราะห์
ผลลัพธ์

ใช้รายงานแบบเรียลไทม์เพื่ออัปเดตความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลง