• การทำงานและความชัดเจนผ่านรายงาน
  • แดชบอร์ดตัวชี้วัด Agile ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับทุกผู้ใช้
  • แสดงข้อมูลเป็นภาพได้ง่าย
  • การวางแผน Sprint ที่มีประสิทธิภาพ

สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้

แผนภูมิ Velocity

แผนภูมิ Velocity

ประเมิน Sprint ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นด้วยแผนภูมิ Velocity ซึ่งจะเปรียบเทียบคะแนนการประเมินที่ทำและที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้อัตราการนำเสนอมูลค่าทางธุรกิจของทีม คุณจึงคาดการณ์ความคืบหน้าได้

แผนภูมิ Burndown และ Burnup

แผนภูมิ Burndown และ Burnup

ดูว่าทีมของคุณมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ใช้ โดยเปรียบเทียบเส้นความคืบหน้าปัจจุบันกับเส้นความคืบหน้าที่คาดหวัง คุณสามารถเปรียบเทียบได้สูงสุด 5 Sprint เพื่อดูว่าคุณมีความคืบหน้าถึงไหนแล้ว

แผนภาพ Cumulative Flow

แผนภาพ Cumulative Flow

ระบุปัญหาคอขวด ดูความเปลี่ยนแปลงของงานที่กำลังทำอยู่ และติดตามขอบข่ายของ Sprint ของคุณ ติดตามว่ามีรายการงานจำนวนเท่าใดอยู่ในแต่ละสถานะ เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มทรัพยากรในที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

แผนภูมิความคืบหน้า Epic

แผนภูมิความคืบหน้า Epic

ตรวจสอบความคืบหน้าทางด้าน Sprint ของแต่ละ Epic พร้อมด้วยสรุปรายละเอียดของรายการงานและสถานะ

รายงานแผ่นเวลา

รับรายงานสำหรับแผ่นเวลาของคุณและทราบชั่วโมงการทำงานของคุณที่กระจายออกไปใน Sprint, ประเภทรายการงาน, ผู้ใช้ และเดือน

รายงานแผ่นเวลา รายงาน
บันทึกการรีลีส

บันทึกการรีลีส

ใช้บันทึกการรีลีสสำหรับ Sprint ที่เสร็จสิ้นและถูกยกเลิกเพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรของทีมที่ใช้ในแต่ละรีลีส

มุมมองรวม

มุมมองรวม

ดูมุมมองระหว่างโครงการของงานทั้งหมดของคุณผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน ใช้ตัวกรองเพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและมุมมองที่มีประสิทธิภาพที่สุด

โปรไฟล์ผู้ใช้

สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวให้กับผู้ใช้แต่ละคนและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพวกเขาและทราบถึงส่วนที่ต้องปรับปรุง


สำรวจฟีเจอร์อื่นๆ