รายงาน

Zoho Sprints จะสร้างรายงาน Agile โดยอัตโนมัติที่ตีความหมายจากข้อมูลของคุณในแบบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

ชาร์ทความเร็ว

ประเมิน Sprint ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นด้วยชาร์ทความเร็ว ซึ่งจะเปรียบเทียบคะแนนการประเมินที่เสร็จสิ้นแล้วหรือที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะทำให้ได้อัตราการนำเสนอมูลค่าทางธุรกิจของทีม คุณจึงคาดการณ์ความคืบหน้าได้ 

ชาร์ท Burndown และ Burnup

ชาร์ท Burndown และ Burnup แสดงอัตราที่ทีมของคุณใช้เรื่องราวของผู้ใช้ด้วยการเปรียบเทียบเส้นความคืบหน้าปัจจุบันกับเส้นความคืบหน้าที่ดีที่สุด และยังช่วยคุณประเมินว่าเมื่อใดที่ Sprint จะเสร็จสมบูรณ์หากทีมจะดำเนินการตามอัตราความเร็วในปัจจุบัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับอัตราความคืบหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด คุณสามารถเปรียบเทียบได้สูงสุด 5 Sprint เพื่อดูว่าคุณมีความคืบหน้าถึงไหนแล้ว

Cumulative Flow Diagram

ระบุปัญหา ดูความความคืบหน้าในการทำงานที่เปลี่ยนแปลง และติดตามขอบข่ายของ Sprint ของคุณด้วย Cumulative Flow Diagram มันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามีรายการงานจำนวนเท่าใดที่ ในแต่ละสถานะ ช่วยให้คุณเพิ่มทรัพยากรในที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

บันทึกการรีลีส

คุณสามารถดูรายงานทั้งหมดของ Sprint ที่เสร็จสมบูรณ์และที่ถูกยกเลิกได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทรัพยากรของทีมที่ถูกใช้ในการรีลีสก่อนหน้านี้ได้