การประชุม

การประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีความหมายเป็นกุญแจสู่ Agility Sprint ช่วยให้คุณดำเนินงานจนสำเร็จได้ เพราะคุณจะสามารถกำหนดวาระ เลือกผู้เข้าร่วม และกำหนดเวลาประชุมได้

ตัวเตือนอัตโนมัติ

คุณไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับลอจิสติก ตัวเตือนการประชุมถูกส่งไปยังอีเมลและ ฟีด

ของผู้เข้าร่วมแต่ละคนแล้ว

การค้นหาอย่างเที่ยงตรง

ค้นหาการประชุมที่สิ้นสุดหรือที่กำลังจะมาถึงโดยอิงตามวันที่, Sprint, หรือผู้เข้าร่วม 

การวางแผน Sprint

สามารถตั้งการวางแผน Sprint และการประชุมทั่วไปก่อนที่ Sprint จะเริ่มระบุว่าจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างใน Sprint ถัดไป

การประชุมรายวัน

การประชุมประจำวันตาม Sprint ช่วยให้สมาชิกในทีมยึดมั่นคุณลักษณะ ปรึกษาด้านความเสี่ยง และ มีความเข้าใจตรงกัน โดย Zoho Sprints สามารถ ตั้งตัวเตือนการประชุม ประจำวัน ให้เกิดขึ้นซ้ำอัตโนมัติหลังจากเริ่ม Sprint ได้

การตรวจสอบและติดตามผลย้อนหลังของ Sprint

การตรวจสอบและติดตามผลย้อนหลังของ Sprint ทำให้แน่ใจว่าความคิดเห็นจาก ผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนจะทำให้ Sprint ครั้งถัดไป มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น