การจัดการโครงการเพื่อการศึกษา

Project Management Tools in Education - Zoho Projects

เครื่องมือจัดการโครงการเพื่อการศึกษามีประโยชน์อย่างไร

การจัดการโครงการในด้านการศึกษามีบทบาทสำคัญสำหรับบรรดาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ความกดดันในการบริหารจัดการโครงการให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมและการดำเนินการเพื่อติดตามความคืบหน้า โซลูชันการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนและทำให้งานเสร็จตามกำหนดเวลาได้ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะสามารถจัดการโครงการทั้งหมดได้ ตั้งแต่การสร้างสถานที่อำนวยความสะดวกใหม่ ไปจนถึงการปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ใหม่ หรือการเพิ่มคุณภาพหลักสูตร อีกทั้งยังตรวจสอบได้อีกว่าผู้บริหารโรงเรียนและคณะนั้นได้รับรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ถูกต้อง

ซอฟต์แวร์จัดการโครงการด้านการศึกษานั้นเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ที่รับหน้าที่สอนหลักสูตรออนไลน์ในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสร้างผลงานและทำโครงการวิจัยที่มีการสำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์ และสำหรับองค์กรจริงที่ต้องการดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมห้องเรียนเสมือนจริง ที่นักเรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตนพบเจอและคลายของสงสัยจากที่ใดและเวลาไหนก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาวิจัยยังสามารถใช้ Wiki โครงการในการประสานงานรายงานกลุ่มและแบ่งปันผลลัพธ์ของการวิจัยได้อีกด้วย

เรามีทีมผู้บริหารระดับสูงกระจายตัวอยู่ในแต่ละประเทศ ฉันเห็นจำนวนโซลูชันการประสานงานต่างๆ และประทับใจ Zoho เป็นอย่างมาก ราคาก็เป็นเหตุเป็นผล และการใช้งานก็หลากหลายมาก ฉันได้รับคำตอบรับที่ดีเยี่ยมจากพนักงานให้ความช่วยเหลือในด้านการตอบกลับเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาและข้อสงสัย ยิ่งไปว่านั้น พวกเขายังเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมาเรื่อยๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า - Mark Coyne, Navigators.org, การศึกษา

ประโยชน์หลักด้านธุรกิจ

  • มอบวิธีการเชื่อมต่อกับครูผู้สอนแก่นักเรียนและเพื่อนร่วมชั้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น
  • ให้ครูผู้สอนหาทรัพยากรการเรียนการสอน ติดตามเกรดการเรียน และสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างง่ายดายขึ้น
  • อำนวยความสะดวกนักเรียนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ แหล่งทรัพยากรของวิทยาเขต และคู่มือคำแนะนำทั้งหมดจากที่เดียว
  • สร้างห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม แบ่งปันเนื้อหา และระดมความคิดใหม่ๆ ได้อย่างต่อกระตือรือร้น
  • ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อนักเรียนร่วมกันและวิเคราะห์ข้อมูล
  • รักษาตารางเวลาและปฏิทินออนไลน์เพื่อให้นักเรียนติดตามโครงการ/เส้นตายของงานที่ได้รับมอบหมาย