การตอบกลับในวันหยุด

การตอบกลับในวันหยุด

Zoho Mail มีตัวเลือกให้คุณกำหนดค่าการตอบกลับในวันหยุดเพื่อตอบกลับอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติในระยะเวลากำหนดได้ ซึ่งจะช่วยแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าคุณไม่อยู่ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานกล่องจดหมายได้ คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติให้ส่งไปยังทุกคนหรือ ‘เฉพาะผู้ติดต่อของคุณ’ ได้ หรือคุณสามารถเลือกตอบกลับอัตโนมัติเฉพาะ ‘ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อ’ ซึ่งคุณสามารถส่งการตอบกลับแบบเทมเพลตและการตอบกลับส่วนบุคคลไปยังผู้ติดต่อของคุณได้ ช่วงเวลาของการตอบกลับอัตโนมัติจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความถี่ของการตอบกลับอัตโนมัติที่ส่งให้กับผู้ส่งรายเดิมได้ เมื่อคุณไม่อยู่เนื่องจากเดินทาง/ลาพักร้อนส่วนตัว การตอบกลับอัตโนมัติจะช่วยให้แจ้งผู้ส่งให้ทราบว่าคุณไม่ว่าง หรือบอกให้พวกเขาทราบข้อมูลติดต่ออื่นๆ ระหว่างที่คุณไม่อยู่

ขั้นตอนการตั้งค่าการตอบกลับในวันหยุด: 

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า
 3. ไปที่ การตอบกลับในวันหยุด
 4. คลิกเพิ่มการตอบกลับในวันหยุด
 5. จากส่วนเลือกบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่าการตอบกลับในวันหยุด เลือกตัวเลือกใช้กับบัญชีทั้งหมด หากคุณต้องการตั้งค่าการตอบกลับเดียวกันสำหรับทุกบัญชี 
 6. ในเมนูเปิดใช้งานการตอบกลับในวันหยุดสำหรับ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 
  • ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น ให้เลือกผู้ติดต่อ
  • ในทางกลับกัน ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น ให้เลือกไม่ใช่ผู้ติดต่อ
  • ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งทั้งหมด ให้เลือกทุกคน 
 7. ใส่วันที่และเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุดที่คุณต้องการตั้งค่าให้กับการตอบกลับในวันหยุด
 8. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการส่งการตอบกลับในวันหยุดตลอดทั้งวัน ในตัวเลือกช่วงเวลา ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการส่งการตอบกลับในวันหยุด คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้ใหม่เป็นตัวเลือกเริ่มต้นได้ในภายหลัง
 9. ระบุชื่อหัวเรื่องให้กับอีเมลอัตโนมัติของคุณ
 10. โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีการตั้งค่าช่วงเวลาตอบกลับอัตโนมัติไว้ ซึ่งหมายความว่า การตอบกลับในวันหยุดจะถูกส่งออกแค่ครั้งเดียวตลอดระยะการลาพักร้อนของคุณ
 11. คุณสามารถใช้งานกล่องทำเครื่องหมายของช่วงเวลาตอบกลับอัตโนมัติได้เพื่อแก้ไข เมื่อเปิดใช้งาน ช่วงเวลาจะถูกตั้งค่าเป็น 7 วันตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถแก้ไขและตั้งค่าช่วงเวลาตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย
 12. พิมพ์เนื้อหาอีเมลที่คุณต้องการให้ส่งเป็นการตอบกลับเมื่อคุณไม่อยู่
 13. คลิก บันทึก 

ในขณะที่กำหนดค่าตอบกลับช่วงวันหยุด คุณยังสามารถทำเครื่องหมาย ‘ไม่ว่าง’ ในปฏิทินได้โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องได้ 

คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบการตอบกลับในวันหยุดของคุณได้ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนวันที่หรือเนื้อหา

​​

 ช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติ

รอบการส่ง/ช่วงการตอบกลับอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลอัตโนมัติ ช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติคือจำนวนวันขั้นต่ำสำหรับการส่งอีเมลตอบกลับครั้งถัดไปให้กับที่อยู่อีเมลเดิมที่เคยได้รับการตอบกลับแล้ว
สมมติว่าคุณได้รับอีเมล 10 ฉบับจากผู้ส่งรายเดียวกันในวันใดวันหนึ่ง การส่งการตอบกลับอัตโนมัติ 10 ฉบับต่อวันจะทำให้กล่องจดหมายของพวกเขาเต็มไปด้วยการตอบกลับในวันหยุดของคุณ สมมติว่าคุณระบุช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติเป็น 2 วัน อีเมลนั้นจะได้รับการตอบกลับในวันหยุดของคุณเพียงหนึ่งครั้งใน 2 วัน การตอบกลับในวันหยุดจะไม่ถูกตอบกลับให้กับอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ส่งรายเดียว

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com