การจัดการอีเมลของคุณ

การรับและจัดการอีเมลของคุณ

เมื่อคุณได้รับอีเมล เมื่อต้องการเรียงลำดับอีเมลเป็นระบบอาจต้องมีการดำเนินการที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอีเมลที่คุณได้รับ คุณอาจต้องการย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ ใช้ป้ายกำกับหรือเพิ่มแฟล็ก ตัวกรองอีเมลและอื่นๆ Zoho Mail มีตัวเลือกให้คุณเลือกมากมายเพื่อให้จัดระเบียบกล่องจดหมายขาเข้าให้สะอาดตาและไม่รกวุ่นวาย

สารบัญ

การดำเนินงานในหน้าต่างการแสดงรายการอีเมล

สัญลักษณ์แสดงสถานะอีเมล

ไอคอนสัญลักษณ์แสดงสถานะอีเมลจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณนำลูกศรไปชี้เหนืออีเมลในรายการอีเมล ไอคอนนี้จะแสดงสถานะอ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน และระบุว่าอีเมลได้รับการตอบกลับหรือส่งต่อแล้วหรือไม่

  • อ่าน
  • ยังไม่ได้อ่าน
  • ตอบกลับไปยัง
  • ส่งต่อแล้ว
  • ตอบกลับและส่งต่อ

การเลือกอีเมล

ในบางกรณีคุณอาจต้องการเลือกกลุ่มอีเมลเพื่อดำเนินการกับอีเมลจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกอีเมลที่มีแท็กหรือค่าสถานะที่เกี่ยวข้องกัน และย้ายอีเมลเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถใช้ตัวเลือกการเลือกอีเมลเป็นกลุ่มได้ เมื่อต้องการเลือกมุมมองใดมุมมองหนึ่ง ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ถัดจากไอคอนกล่องเครื่องหมายที่มุมบนซ้ายของโฟลเดอร์ ตัวเลือกนี้จะแสดงรายการมุมมองหลายแบบ เลือกมุมมองที่ต้องการ จากนั้นคุณจะสามารถดำเนินการใดๆ กับอีเมลเหล่านี้ได้ 

มุมมอง

Zoho Mail มีมุมมองหลายรูปแบบที่ทำให้การแสดงรายการอีเมลของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น และมีตัวเลือกมากมายในการค้นหาอีเมลที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด อีเมลที่คุณได้เพิ่มแท็ก/แฟล็กที่ต้องการ อีเมลที่มีไฟล์แนบ และอื่นๆได้จากไอคอนมุมมองในหน้าต่างเมนู

โปรดดูหน้าวิธีใช้นี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้ 

Zoho Mail ยังมีมุมมองไฟล์แนบ ซึ่งคุณสามารถดูไฟล์แนบในโฟลเดอร์และอีเมลต่างๆ ที่มีไฟล์แนบได้อีกด้วย โปรดดูหน้าวิธีใช้นี้สำหรับวิธีใช้  

การเรียงลำดับอีเมล

Zoho Mail ให้คุณคัดแยกอีเมลตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถเรียงลำดับอีเมลของคุณโดยให้อีเมลที่เก่าที่สุดหรืออีเมลล่าสุดแสดงอยู่ด้านบนได้ ตามค่าเริ่มต้น อีเมลล่าสุดจะแสดงรายการก่อน 

เมื่อต้องการให้อีเมลเก่าที่สุดอยู่ด้านบน ให้คลิกไอคอนจัดเรียงรายการเก่าที่สุดไว้ด้านบนที่ด้านบนของหน้าต่างรายการอีเมล จากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นจัดเรียงรายการล่าสุดไว้ด้านบนได้ในภายหลังโดยการคลิกไอคอนเดียวกันซ้ำ 

หมายเหตุ:

คุณสามารถเรียงลำดับอีเมลของคุณได้เฉพาะเมื่อมุมมองการสนทนาปิดอยู่เท่านั้น

ย้ายไปยังโฟลเดอร์

คุณสามารถเลือกอีเมลรายการเดียวหรือหลายรายการ และย้ายอีเมลเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกได้โดยตรงจากหน้าต่างรายการอีเมล เลือกตัวเลือกย้ายไปยังในแถบเมนู และเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจากรายการตัวเลือก อีเมลที่เลือกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นั้นๆ

ถ้าคุณต้องการย้ายอีเมลทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นๆ ไปยังโฟลเดอร์อื่น คุณสามารถใช้ตัวเลือกการดำเนินการจำนวนมากได้ คลิกไอคอนการเลือกอีเมล แล้วเลือกทั้งหมดในรายการ การดำเนินการนี้จะเลือกเฉพาะอีเมลที่แสดงอยู่ในมุมมองตอนนี้เท่านั้น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกเลือกข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์จะแสดงรายการขึ้นมา

คุณสามารถเลือกตัวเลือกย้ายไปยังเพื่อย้ายอีเมลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นกลุ่มได้ การดำเนินการจะจัดตารางเวลาไว้และอีเมลจะค่อยๆถูกย้ายไปทีละน้อย

ในทำนองเดียวกัน สามารถเลือกอีเมลจำนวนมากได้ในแต่ละมุมมองเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกรายการอีเมลที่มีไฟล์แนบหรือมุมมองใดๆ ในโฟลเดอร์ที่ต้องการและเลือกอีเมลทั้งหมด คุณจะได้เห็นตัวเลือกเลือกข้อความทั้งหมดที่ตรงกับมุมมองปัจจุบัน ตัวเลือกนี้จะเลือกเฉพาะอีเมลทั้งหมดที่มีไฟล์แนบในโฟลเดอร์นั้นๆ เท่านั้น 

หมายเหตุ:

การดำเนินการจำนวนมากสำหรับการดำเนินการแท็กเป็น ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม และการดำเนินการอื่นๆ ที่สามารถทำได้นั้นใช้วิธีเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

แท็กเป็น

ขณะดูอีเมลของคุณจากหน้าต่างรายการอีเมล คุณสามารถเลือกอีเมลบางรายการและเพิ่มแท็กที่ต้องการลงไปได้ ในการเพิ่มแท็กลงในอีเมล ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากอีเมล และคลิกไอคอนแท็กเป็นจากหน้าต่างเมนูด้านบน เลือกแท็กที่ต้องการจากตัวเลือกในรายการ

ทำเครื่องหมายสแปม 

ถ้าคุณต้องการทำเครื่องอีเมลบางรายการว่าเป็นสแปมจากหน้าต่างรายการอีเมล คุณสามารถใช้ตัวเลือกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมได้จากแถบเมนูด้านบน เลือกอีเมลที่ต้องการและคลิกไอคอนทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจากแถบเมนู ที่อยู่อีเมลจะถูกขึ้นบัญชีดำและอีเมลเหล่านี้จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์สแปม 

ตัวเลือกอีเมลอื่นๆ

นอกจากนี้ การดำเนินการต่างๆ เช่นทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แฟล็กเป็น ส่งต่อเนื้อหาอีเมล ส่งต่อเป็นไฟล์แนบ ทำเครื่องหมายโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้วและลบนั้นสามารถดำเนินการกับอีเมลที่เลือกไว้ได้จากเมนูการดำเนินการเพิ่มเติม

ส่งต่ออีเมลหลายฉบับ

เมื่อคุณเลือกอีเมลหลายรายการในเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมคุณจะเห็นตัวเลือกส่งต่ออีเมลหลายฉบับ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลที่เลือกจะถูกแนบไปกับอีเมลใหม่ในหน้าต่างเขียนข้อความ ที่ปลายทาง อีเมลเหล่านี้จะแสดงเป็นอีเมลส่งต่อที่แยกต่างหาก 

เนื่องจากอีเมลจะถูกส่งเป็นไฟล์แนบเมื่อใช้ตัวเลือกนี้ ขนาดไฟล์แนบสูงสุดที่อนุญาตคือ 40 MB เท่านั้น

​​

การดำเนินการในหน้าต่างแสดงตัวอย่างอีเมล

ในมุมมองแนวตั้งสามบาน คุณสามารถเลือกรายการอีเมลต่างๆ และอ่านได้อย่างง่ายดาย ไอคอนต่างๆ พร้อมด้วยเมนูดรอปดาวน์จะช่วยให้คุณดำเนินการทั่วไปในอีเมลได้ สำหรับการตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อ ให้ใช้ไอคอนที่อยู่ใกล้กับเมนูดรอปดาวน์ สำหรับการดำเนินการกับรายการอีเมลที่ต้องการ คุณสามารถใช้ตัวเลือกในเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการเพิ่มเติมได้ 

นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกให้ไปยังอีเมลก่อนหน้าหรืออีเมลถัดไปและเปิดอีเมลในหน้าต่างใหม่โดยใช้ตัวเลือกแสดงหน้าต่างแยกอีกด้วย

​​

หมายเหตุ:

บทความนี้จะอธิบายถึงการจัดการอีเมลที่ได้รับใน Zoho Mail ถ้าคุณมีปัญหาในการรับอีเมลในบัญชีที่โฮสต์ใน Zoho Mail โปรดดูที่นี่

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com