การย้ายอีเมลมายัง Zoho Mail

การย้ายอีเมลจากบริการอีเมลเดิมมายัง Zoho Mail

การย้ายผ่าน IMAP เทียบกับ POP

หากอีเมลของคุณอยู่ในบริการอีเมลที่โฮสต์บนคลาวด์เช่น Google Apps หรือ Yahoo หรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลบนคลาวด์อื่นๆ ที่รองรับการเข้าใช้ IMAP คุณสามารถทำการย้ายจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสู่อีกแห่งหนึ่งผ่าน IMAP จากแผงควบคุมได้ 

Zoho Mail รองรับทั้งการย้ายผ่าน IMAP และ POP แต่การย้ายผ่าน IMAP นั้นมีข้อดีมากกว่าเมื่อเทียบกับการย้ายผ่าน POP หากต้องการทราบเพิ่มเติมว่าการย้ายแบบใดเหมาะสำหรับบัญชีของคุณที่สุด คลิกที่นี่

รายละเอียดการกำหนดค่าที่ต้องมีก่อนการย้าย:

สำหรับทั้งการย้ายผ่าน POP/ IMAP คุณจำเป็นต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ - ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือเซิร์ฟเวอร์ POP ที่เป็นต้นทางเริ่มต้นการย้าย
 • พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ - สำหรับเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง พอร์ตมาตรฐานสำหรับ SSL และไม่ใช้ SSL ได้รับการรองรับ 
  • พอร์ตที่รองรับสำหรับ IMAP  - 143 (ไม่ใช้ SSL), 993 (SSL) 
  • พอร์ตที่รองรับสำหรับ POP - 110 (ไม่ใช้ SSL), 995 (SSL) 
 • ประเภท SSL - รองรับเฉพาะใบรับรองที่เชื่อถือได้เท่านั้น ไม่รองรับใบรับรอง SSL ที่ลงชื่อเองเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย 
 • โปรโตคอลการย้าย - เลือกว่าโปรโตคอลการย้ายของคุณคือ POP หรือ IMAP
 • รายชื่อโฟลเดอร์ที่เว้น - ผู้ดูแลระบบสามารถเว้นบางโฟลเดอร์เช่น "สแปม" ได้ เพื่อทำให้กระบวนการย้ายรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถขอให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์รวมและย้ายอีเมลที่ไม่ต้องการย้ายเข้าไป ผู้ดูแลระบบสามารถระบุโฟลเดอร์นี้ในรายชื่อที่เว้นเหมือนกัน ซึ่งจะมีผลกับผู้ใช้ทุกคน 
 • ขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุด - ขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุดคือจำนวนการเชื่อมต่อสูงสุดที่เซิร์ฟเวอร์ยอมรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่นหากคุณระบุ 5 เป็นขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุด เมื่อการย้ายเริ่มต้นขึ้น กระบวนการย้ายจะเริ่มต้นพร้อมกันสำหรับผู้ใช้ 5 คน กระบวนการย้ายจะเร็วขึ้นเมื่อมีการย้ายแบบขนานเกิดขึ้นระหว่างเซิร์ฟเวอร์ 
 • คำนำหน้าเส้นทาง - เซิร์ฟเวอร์ IMAP บางแห่งต้องการรายละเอียดคำนำหน้าเส้นทางสำหรับการเชื่อมต่อและการค้นคืนอีเมลผ่าน IMAP 
 • เวลาหยุดทำงาน - ในกรณีที่ทราบช่วงเวลาหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์ หรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของสัปดาห์ที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานเกินพิกัด ให้ระบุวันของสัปดาห์ เวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 'x' นาฬิกาถึง 'y' นาฬิกา) และเขตเวลาที่สอดคล้องกัน การย้ายจะถูกหยุดชั่วคราวในช่วงเวลาที่ระบุไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการย้ายเนื่องด้วยเหตุดังกล่าว เวลาหยุดทำงานและเขตเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องระบุก็ต่อเมื่อมีการวางแผนช่วงเวลาหยุดทำงานเป็นประจำไว้ล่วงหน้า ซึ่งควรหยุดการย้ายชั่วคราวในช่วงเวลานั้น 

รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ต้นทางสำหรับการย้าย:

ในการเพิ่มการย้ายใหม่ คุณต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของอีเมลที่จะถูกย้ายออกไป คุณสามารถทำการย้ายเป็นชุดๆ และจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน หากคุณมีหลายโดเมนที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน และต้องการย้ายทุกอย่างมายัง Zoho Mail 

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail
 2. เปิด แผงควบคุม ไปที่ การดูแลจัดการเมล แล้วเลือก การย้าย
 3. เลือก เพิ่มการย้าย เพื่อกรอกรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการย้าย
 4. ระบุชื่อสำหรับการย้าย
 5. เลือกโปรโตคอลการย้ายเป็น IMAP หรือ POP ตามความต้องการของคุณ
  ​​​​
 6. หากคุณเลือก IMAP ให้เลือกว่าคุณต้องการย้ายจาก Gmail หรือผู้ให้บริการรายอื่น
 7. ในช่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการย้ายออก (ชื่อเซิร์ฟเวอร์จะถูกเติมโดยอัตโนมัติหากคุณกำลังย้ายโดยใช้ Gmail IMAP) 
 8. ระบุประเภทการรักษาความปลอดภัยและหมายเลขพอร์ตสำหรับการย้าย 
 9. ระบุขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 10. ในตัวเลือกรายชื่อโฟลเดอร์ที่เว้น ให้เพิ่มรายชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการข้ามในระหว่างการย้าย ป้อนชื่อของโฟลเดอร์และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1") ซึ่งในกรณีนี้เฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกเว้น หากคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์หลักถูกย้ายด้วย ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ตามด้วย /* และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1/*") สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สัญลักษณ์ โปรดดูที่นี่
 11. เลือก เพิ่มการย้าย เพื่อบันทึกรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ 
 12. คุณต้องเพิ่มรายละเอียดบัญชีที่จะย้ายเป็นขั้นตอนต่อไป 

รายละเอียดผู้ใช้ต้นทางสำหรับการย้าย:

หลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดบัญชี 

คุณสามารถเพิ่มบัญชีด้วยตนเองหรือนำเข้ารายละเอียดจากไฟล์ CSV อย่างไรก็ตามแน่ใจว่าคุณได้เตรียมรายละเอียดบัญชีต้นทางและปลายทางไว้พร้อมแล้ว สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่เพิ่มเข้ามา ข้อมูลเข้าสู่ระบบต้นทางจะถูกตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้จะถูกเพิ่มเฉพาะในกรณีที่การพิสูจน์ตัวตนกับต้นทางสำเร็จ 

ขั้นตอนเพิ่มผู้ใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการที่คุณต้องการย้ายออก

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Gmail:

ขั้นตอนเพิ่มบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการย้ายจาก Gmail:

 1. เลือก เพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มรายละเอียดบัญชีด้วยตนเอง 
 2. ระบุชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านต้นทางและปลายทางที่จะทำการย้ายอีเมล 
 3. ป้อนลำดับความสำคัญของบัญชี
 4. เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมายใต้ เลือกตัวเลือก ตามความต้องการของคุณ
  • ติดแท็กเครื่องหมายสำคัญ - อีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสำคัญใน Gmail จะถูกเพิ่มภายใต้แท็ก ZMImportant ใน Zoho Mail
  • ติดแท็กเครื่องหมายรูปดาว  อีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสำคัญใน Gmail จะถูกเพิ่มภายใต้แท็ก ZMStarred ใน Zoho Mail
  • เว้นเมลกล่องขาเข้าในกรณีที่มีป้ายกำกับมากกว่าหนึ่งป้าย - หากอีเมลมีป้ายกำกับหลายป้ายในกล่องจดหมายของบัญชี Gmail ของคุณ อีเมลเหล่านั้นจะไม่ถูกย้ายมายัง Zoho Mail
 5. ป้อนโฟลเดอร์ที่ต้องการเว้นสำหรับการย้ายใน รายชื่อโฟลเดอร์ที่เว้น ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์เมื่อผู้ดูแลระบบทำการย้ายอีกครั้งให้กับผู้ใช้ชุดเดียวกัน เพราะมีอีเมลใหม่หรือมีอีเมลที่ยังไม่ได้ย้าย ป้อนชื่อของโฟลเดอร์และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1") ซึ่งในกรณีนี้เฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกเว้น หากคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์หลักถูกย้ายด้วย ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ตามด้วย /* และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1/*") สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สัญลักษณ์ โปรดดูที่นี่
 6. เลือกว่าคุณต้องการย้ายเมลทั้งหมดหรือเมลที่อยู่ในช่วงวันที่ที่ระบุจากตัวเลือกช่วงวันที่
 7. คลิก เพิ่ม

ขั้นตอนนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV สำหรับการย้ายจาก Gmail:

แทนที่จะเพิ่มผู้ใช้สำหรับการย้ายด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้ลงในแผ่นงาน Excel บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วอัปโหลดได้ บัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้ใน CSV จะถูกอัปโหลดสำหรับการย้าย

 1. คลิกลิงก์ อัปโหลดบัญชี ในหน้าบัญชีการย้าย
 2. รูปแบบสำหรับการป้อนรายละเอียดผู้ใช้ในไฟล์ CSV จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการย้ายที่คุณเลือก
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของส่วนอัปโหลดบัญชี คุณจะพบไฟล์ CSV ตัวอย่าง
 4. ช่องป้อนข้อมูลในไฟล์ CSV สำหรับ Gmail และผู้​ให้​บริการ​อี​เมล​อื่นๆ จะแตกต่างกัน หากคุณเลือกการย้าย Gmail IMAP ไฟล์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจะถูกดาวน์โหลด
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ค้นหารายละเอียด และป้อนรายละเอียดผู้ใช้ของคุณตามนั้น
 6. บันทึกเป็นไฟล์ CSV
 7. เลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้องและคลิก ตกลง เพื่ออัปโหลดบัญชี
 8. บัญชีที่เพิ่มจะปรากฏอยู่ในรายการในส่วนนี้
 9. คุณจะสามารถแก้ไขรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์หรือประเภทการย้ายก่อนที่จะเริ่มการย้ายได้ 
 10. ตรวจสอบว่าบัญชีทั้งหมดที่จะย้ายปรากฏอยู่ในรายการในส่วนบัญชีหรือไม่ 

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้จากผู้​ให้​บริการ​อี​เมล​อื่นๆ:

ขั้นตอนเพิ่มบัญชีผู้ใช้สำหรับการย้ายอีเมลอื่นๆ:

 1. เลือก เพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มรายละเอียดบัญชีด้วยตนเอง 
 2. ระบุชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านต้นทางและปลายทางที่จะทำการย้ายอีเมล 
 3. ใน ตัวเลือกโฟลเดอร์ คุณสามารถเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด หรือ เจาะจงโฟลเดอร์  ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง 
 4. หากคุณเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด ในกรณีของการย้ายผ่าน IMAP คุณสามารถเลือกที่จะข้ามโฟลเดอร์ใดก็ได้ในระหว่างการย้าย โดยใช้ตัวเลือก รายชื่อโฟลเดอร์ที่เว้น
 5. ตัวเลือกข้ามโฟลเดอร์เป็นประโยชน์เมื่อผู้ดูแลระบบทำการย้ายอีกครั้งให้กับผู้ใช้ชุดเดียวกัน เพราะมีอีเมลใหม่หรือมีอีเมลที่ยังไม่ได้ย้าย ป้อนชื่อของโฟลเดอร์และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1") ซึ่งในกรณีนี้เฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกเว้น หากคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์หลักถูกย้ายด้วย ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ตามด้วย /* และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1/*") สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สัญลักษณ์ โปรดดูที่นี่
 6. หากคุณเลือกตัวเลือก เจาะจงโฟลเดอร์ ในกรณีของการย้ายผ่าน IMAP คุณสามารถเจาะจงโฟลเดอร์ที่ต้องการรวมเข้าในรายชื่อโฟลเดอร์ที่รวม 
 7. ใน รายชื่อโฟลเดอร์ที่รวม ป้อนชื่อของโฟลเดอร์และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1") ซึ่งในกรณีนี้เฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไป หากคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์หลักถูกย้ายด้วย ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ตามด้วย /* และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1/*") สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สัญลักษณ์ โปรดดูที่นี่
 8. เลือกว่าคุณต้องการย้ายเมลทั้งหมดหรือเมลที่อยู่ในช่วงวันที่ที่ระบุจากตัวเลือกช่วงวันที่
 9. การพิสูจน์ตัวตนกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิก เพิ่ม

วิธีการใช้สัญลักษณ์เพื่อเจาะจงโฟลเดอร์:

 • ในกรณีที่คุณต้องการเจาะจงโฟลเดอร์หลัก (เช่น Reports) ให้ป้อน "Reports"
 • ในกรณีที่มีหลายโฟลเดอร์ย่อยภายใต้ Reports และคุณต้องการเจาะจงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ให้ป้อน "Reports/*"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยภายใต้ Reports ที่ชื่อว่า 2016 และคุณต้องการเจาะจงโฟลเดอร์ย่อยนี้ ให้ป้อนเช่นนี้ "Reports/2016" 
 • หากคุณต้องการเจาะจงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้ Inbox เจาะจงเฉพาะโฟลเดอร์ Marketing โดยไม่รวมโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ภายใน และเจาะจงโฟลเดอร์ 2012 เพียงโฟลเดอร์เดียวที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Sales Reports คุณจะต้องพิมพ์รายชื่อโฟลเดอร์เช่นนี้ "Inbox/*", "Marketing", "Sales Reports/2012"

ขั้นตอนนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV:

แทนที่จะเพิ่มผู้ใช้สำหรับการย้ายด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้ลงในแผ่นงาน Excel บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วอัปโหลดได้ บัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้ใน CSV จะถูกอัปโหลดสำหรับการย้าย

 1. คลิกลิงก์ อัปโหลดบัญชี ในหน้าบัญชีการย้าย
 2. รูปแบบสำหรับการป้อนรายละเอียดผู้ใช้ในไฟล์ CSV จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการย้ายที่คุณเลือก
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของส่วนอัปโหลดบัญชี คุณจะพบไฟล์ CSV ตัวอย่าง
 4. ช่องป้อนข้อมูลในไฟล์ CSV สำหรับ Gmail และผู้​ให้​บริการ​อี​เมล​อื่นๆ จะแตกต่างกัน หากคุณเลือกการย้าย Gmail IMAP ไฟล์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจะถูกดาวน์โหลด
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ค้นหารายละเอียด และป้อนรายละเอียดผู้ใช้ของคุณตามนั้น
 6. บันทึกเป็นไฟล์ CSV
 7. เลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้องและคลิก ตกลง เพื่ออัปโหลดบัญชี
 8. บัญชีที่เพิ่มจะปรากฏอยู่ในรายการในส่วนนี้
 9. คุณจะสามารถแก้ไขรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์หรือประเภทการย้ายก่อนที่จะเริ่มการย้ายได้ 
 10. ตรวจสอบว่าบัญชีทั้งหมดที่จะย้ายปรากฏอยู่ในรายการในส่วนบัญชีหรือไม่ 

หมายเหตุ:

 • ในการย้ายทุกประเภท รายละเอียดบัญชีต้นทาง รหัสผ่าน และบัญชีปลายทางควรถูกป้อนลงในไฟล์ CSV
 • ในกรณีที่มีปัญหาขณะอัปโหลดผู้ใช้ อีกไฟล์หนึ่งที่มีรายละเอียดข้อผิดพลาดจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ 
 • บางครั้งอาจเกิดปัญหากับการพิสูจน์ยืนยันบัญชีต้นทางเนื่องจากหลายสาเหตุ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามหน้าช่วยเหลือนี้

เริ่มต้นกระบวนการย้าย

ในแผงควบคุม ไปที่การย้ายภายใต้การดูแลจัดการเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านต้นทางไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเพิ่มผู้ใช้สำหรับการย้าย รหัสผ่านควรเหมือนกันจนกว่ากระบวนการย้ายทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มการย้ายหลายๆ ชุดจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันหรือจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน สำหรับการวางแผนย้ายผู้ใช้ชุดต่างๆ เป็นช่วงๆ 

 1. รายการย้ายที่คุณเพิ่มจะปรากฏในหน้าการย้าย
 2. คลิกลิงก์ เริ่มต้น ที่อยู่ในแถวเดียวกับการย้ายที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามาเพื่อเริ่มต้นการย้าย 
 3. การย้ายจะเริ่มต้นตามกำหนดการและสถานะจะเป็น 'กำลังดำเนินการ' สำหรับการย้ายที่กำลังดำเนินอยู่ 
 4. คุณสามารถดูสถานะการย้ายโดยรวมในรายการ และสถานะการย้ายโดยละเอียดในส่วนบัญชี
 5. สำหรับการย้ายผ่าน IMAP สถิติโดยละเอียดพร้อมกับข้อมูลโฟลเดอร์จะมีให้ดู 
 6. คลิกที่ตัวเลขภายใต้ช่องยอดรวมเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการย้ายแบบแยกตามโฟลเดอร์
   
 7. ภายใต้แต่ละบัญชี ข้อผิดพลาด (ถ้ามี) จะปรากฏพร้อมรายละเอียด คลิก ล้มเหลว เพื่อดูจำนวนอีเมลที่ไม่ถูกย้ายและเหตุผล 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของความล้มเหลวในการย้าย ให้ทำตามหน้าช่วยเหลือนี้

หมายเหตุ:

การระงับการย้าย

ในระหว่างขั้นตอนการย้าย หากขนาดของอีเมลที่ย้ายในบัญชีมีขนาดเกินกว่าพื้นที่จัดเก็บที่อนุญาต อีเมลขาเข้าอาจถูกบล็อค ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ หากใช้พื้นที่จัดเก็บที่อนุญาตในบัญชีไปแล้ว 80% การย้ายจะถูกระงับชั่วคราว (หยุดชั่วคราว) คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างได้โดยการลบอีเมลเก่าหรืออีเมลที่ไม่ต้องการในบัญชีก่อนหน้า หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมให้กับบัญชี Zoho ของคุณ

เมื่อคุณมั่นใจว่าบัญชีมีพื้นที่เพียงพอแล้ว คุณสามารถทำการย้ายต่อได้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com