คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

อีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 อีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีโปรแกรมอีเมลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่น Blackberry, iPhone หรือ iPad, Nokia-Symbian, Palm, Windows Mobile ฯลฯ) คุณสามารถกำหนดค่าโปรแกรมอีเมลให้ซิงโครไนซ์กับ Zoho Mail และเข้าถึงเมลของคุณขณะเดินทางได้

 การกำหนดค่า iPhone

 1. คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง IMAP ของบัญชีของคุณก่อน
 2. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail แล้ว เปิดใช้งาน IMAP ในหน้าการตั้งค่า Zoho Mail บันทึกการตั้งค่า
 3. เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’ >> ‘Mail (เมล)’ จากเมนูหลักของ iPhone ของคุณ
 4. เลือก "Add Account (เพิ่มบัญชี) >> ‘Other (อื่นๆ)"
 5. เลือก "IMAP"
 6. ป้อนชื่อของคุณในฟิลด์ "Name (ชื่อ)"
 7. ระบุที่อยู่อีเมลแบบสมบูรณ์ในฟิลด์ Address (ที่อยู่) (ชื่อผู้ใช้@โดเมนของคุณ.com สำหรับผู้ใช้ที่โฮสต์โดเมนกับ Zoho และ ชื่อผู้ใช้@zoho.com สำหรับผู้ใช้ @zoho.com)
 8. เลื่อนลงและป้อนการตั้งค่าสำหรับ Incoming Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า) ของคุณ
  1. ในฟิลด์ Host Name (ชื่อโฮสต์) ให้ป้อน "imap.zoho.com" ในฟิลด์ "Host Name (ชื่อโฮสต์)"
  2. ในฟิลด์ User Name (ชื่อผู้ใช้) ให้ป้อนที่อยู่อีเมลเต็มของคุณ ชื่อผู้ใช้@โดเมนของคุณ.comสำหรับผู้ใช้ที่โฮสต์โดเมนกับ Zoho และ ชื่อผู้ใช้@zoho.com สำหรับผู้ใช้ @zoho.com
  3. ป้อนรหัสผ่านของคุณในฟิลด์ "Password (รหัสผ่าน)"
 9. เลื่อนลงและป้อนการตั้งค่าสำหรับ Outgoing Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก) (SMTP)
  1. ในฟิลด์ Host Name (ชื่อโฮสต์) ให้ป้อน "smtp.zoho.com" ในฟิลด์ "Host Name" (ชื่อโฮสต์)
  2. ในฟิลด์ User Name (ชื่อผู้ใช้) ให้ป้อนที่อยู่อีเมลเต็มของคุณ ชื่อผู้ใช้@โดเมนของคุณ.comสำหรับผู้ใช้ที่โฮสต์โดเมนกับ Zoho และ ชื่อผู้ใช้@zoho.com สำหรับผู้ใช้ Zoho
  3. ป้อนรหัสผ่านของคุณในฟิลด์ "Password" (รหัสผ่าน)
 10. Mail จะตรวจสอบการตั้งค่าเมลของคุณ ซึ่งจะตรวจสอบการตั้งค่าของคุณและเพิ่มบัญชีอีเมล อย่างไรก็ตาม หาก iPhone ของคุณตรวจสอบอัตโนมัติในพอร์ตที่ไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาด จะถูกส่งกลับ คลิก 'OK (ตกลง)' และดำเนินการสร้างบัญชีต่อ
 11. เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’ >> ‘Mail (เมล)’ จากเมนูหลักของ iPhone ของคุณ
 12. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณเพิ่งสร้าง
 13. เลื่อนลงและเลือก "Advanced (ขั้นสูง)"
  1. ภายใต้การตั้งค่าขาเข้า ให้เลือก "ON (เปิด)" สำหรับ "Use SSL (ใช้ SSL)"
  2. ใน Server Port (พอร์ตเซิร์ฟเวอร์) ให้พิมพ์ 993
  3. บันทึกการตั้งค่าและกลับไปที่ 'Account Info (ข้อมูลบัญชี)'
 14. เลื่อนลงและเลือก "SMTP"
  1. จากรายการของการตั้งค่า SMTP ที่เพิ่มให้เลือก 'smtp.zoho.com'
  2. ภายใต้การตั้งค่าขาออก ให้เลือก "ON (เปิด)" สำหรับ "Use SSL (ใช้ SSL)"
  3. ใน Server Port (พอร์ตเซิร์ฟเวอร์) ให้พิมพ์ 465
 15. Mail จะตรวจสอบการตั้งค่าเมลของคุณอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ บัญชีเมลจะถูกสร้างขึ้นและคุณสามารถดูโฟลเดอร์ที่เพิ่มในบัญชีเว็บเมลของคุณใน iPhone ได้
 16. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แอปจะพาคุณไปที่หน้าจอ Mails (เมล)
 17. ในการปรับตั้งค่าโฟลเดอร์สำหรับการซิงโครไนซ์ ให้เลือกบัญชีใหม่และคลิก Advanced (ขั้นสูง)
 18. ในลักษณะการทำงานของกล่องจดหมาย ให้แมปโฟลเดอร์ iPhone/ iPad/ iPod กับโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์
 19. เลือกตัวเลือก การลบล้างของ IMAP ที่เกี่ยวข้องในเว็บอินเตอร์เฟสของ Zoho Mail
 20. หากคุณเลือกตัวเลือก 'ไม่ลบล้าง' ใน Zoho Mail การลบข้อความใน iPhone/ iPad/ iPod จะไม่ลบข้อความออกจาก Zoho Mail ในการเปลี่ยนการตั้งค่าใน iPhone ให้ไปที่ส่วน Deleted Messages (ข้อความที่ถูกลบ) คลิก Remove (ลบ) เลือกตัวเลือกตามความต้องการของคุณ
  • Never (ไม่ต้อง) แม้คุณจะลบข้อความในอุปกรณ์ จะไม่มีผลในเว็บเมล
  • After One Day (หลังจากหนึ่งวัน) เมื่อคุณลบเมลในอุปกรณ์ของคุณ เมลจะถูกลบในเว็บเมลในอีกหนึ่งวันถัดไป
  • After One Week (หลังจากหนึ่งสัปดาห์) เมื่อคุณลบเมลในอุปกรณ์ของคุณ เมลจะถูกลบในเว็บเมลหลังจากนั้น 1 สัปดาห์
  • After One Month (หลังจากหนึ่งเดือน) เมื่อคุณลบเมลในอุปกรณ์ของคุณ เมลจะถูกลบในเว็บเมลหลังจากนั้น 1 เดือน
 21. โฟลเดอร์จะซิงค์อยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเข้าถึงอีเมลจากที่ใดก็ตาม
 22. คุณได้กำหนดค่า Zoho Mail ใน iPhone/ iPad/ iPod ของคุณเรียบร้อยแล้ว

 การปรับตั้งค่า IMAP สำหรับ Zoho Mail

IPhone จะตรวจพบรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์และรายละเอียดพอร์ตโดยอัตโนมัติสำหรับการกำหนดค่า เลือกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) ของ Mail Settings (การตั้งค่าเมล) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดพอร์ตและ SSL ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง

การตั้งค่า IMAP สำหรับการเข้าถึง ZOHO Mail
พารามิเตอร์ที่อยู่ @Zoho@Domain (โฮสต์กับ Zoho)
อีเมลชื่อผู้ใช้@zoho.comชื่อผู้ใช้@โดเมนของคุณ.com
รูปแบบชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้@zoho.comชื่อผู้ใช้@โดเมนของคุณ.com
ชื่อเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าimap.zoho.com
หมายเลขพอร์ตขาเข้า993
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)ใช่
ชื่อเซิร์ฟเวอร์เมลขาออกsmtp.zoho.com
หมายเลขพอร์ตขาออก465
เซิร์ฟเวอร์เมลขาออกต้องทำการพิสูจน์ตัวตนใช่

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com