การส่งต่ออีเมลใน Zoho Mail

การส่งต่ออีเมล

การส่งต่ออีเมลช่วยให้คุณสามารถส่งต่อ/เบี่ยงอีเมลขาเข้าทั้งหมดที่เข้ามายังบัญชีหนึ่งไปสู่บัญชีปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้คือวิธีการสร้างบัญชีสำรองที่ง่ายที่สุด เพื่อส่งสำเนาของอีเมลทั้งหมดที่มาถึงบัญชีหนึ่งของ Zoho Mail ไปยังอีกบัญชีหนึ่ง 

ผู้ใช้ยังสามารถสร้างการส่งต่อแบบมีเงื่อนไขได้เช่นกัน เพื่อส่งต่อเพียงแค่อีเมลบางฉบับไปยังบัญชีอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกได้โดยใช้ 'การส่งต่อโดยใช้ตัวกรอง' จากส่วนตัวกรอง 

หากองค์กรของคุณกำลังโฮสต์อีเมลกับ Zoho ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลอัตโนมัติจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเป็นการภายใน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ยืนยันที่เกี่ยวข้อง 

 เปิดใช้งานการส่งต่ออีเมล:

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่การตั้งค่า 
 3. ไปยัง บัญชีเมล >> จัดการการส่งต่ออีเมล
 4. ในส่วนการส่งต่ออีเมล ใต้ 'เพิ่มการส่งต่อใหม่' ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่จะได้รับอีเมลที่ถูกส่งต่อ
 5. อีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เพิ่มไว้ การส่งต่ออีเมลจะได้รับการเปิดใช้งานหลังจากที่คุณพิสูจน์ยืนยันบัญชีแล้วเท่านั้น
 6. 'ลบสำเนาอีเมลต้นฉบับ'  - หากเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลต้นฉบับจะถูกลบออกจาก Zoho Mail
 7. หากต้องการเก็บอีเมลไว้ใน Zoho Mail หลังจากการส่งต่อ แน่ใจว่าไม่ได้กากล่องทำเครื่องหมาย 

หมายเหตุ:

หากคุณเลือก 'ลบสำเนาเมลต้นฉบับ' สำหรับการส่งต่ออีเมล อีเมลจะถูกลบทันทีหลังจากการส่งต่อและจะไม่สามารถค้นคืนผ่าน POP ได้

ขั้นตอนเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลภายในบัญชีองค์กรสำหรับผู้ดูแลระบบ:

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. เลือก แผงควบคุม >> บัญชีเมล
 3. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมล
 4. คลิกเพิ่มการส่งต่ออีเมลและระบุบัญชีองค์กรอื่นเป็นบัญชีปลายทาง 

 ข้อควรจำสำหรับการส่งต่ออีเมล 

 • คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชี POP ได้
 • ในขณะที่ผู้ดูแลระบบกำลังเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลให้แก่ผู้ใช้ จำนวนบัญชีปลายทางสูงสุดที่เพิ่มได้คือ 3 บัญชี
 • ผู้ใช้สามารถเพิ่มบัญชีปลายทางด้วยตนเองได้สูงสุด 3 บัญชีเช่นกัน
 • ที่อยู่ส่งต่อรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ผู้ดูแลระบบเพิ่ม 3 แห่งและผู้ใช้เพิ่มเองอีก 3 แห่ง
 • คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการส่งต่อโดยใช้ตัวกรองกับที่อยู่อีเมลเดียวกันที่เคยเพิ่มไว้สำหรับการส่งต่ออีเมลแล้ว 
 • หากการส่งต่ออีเมลล้มเหลวสิบครั้งติดต่อกัน การส่งต่ออีเมลจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ 
 • หากอีเมลที่ได้รับเป็นอีเมลที่เคยส่งต่ออัตโนมัติมาแล้ว อีเมลนั้นจะไม่ถูกส่งต่ออีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการวนซ้ำ 

 การส่งต่ออีเมล - การพิสูจน์ยืนยัน

เมื่อคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่ออัตโนมัติ คุณจะต้องดำเนินการพิสูจน์ยืนยันเป็นขั้นตอนต่อไป คุณจะได้รับอีเมลในบัญชีปลายทาง พร้อมลิงก์สำหรับการพิสูจน์ยืนยันเพื่อยืนยันกระบวนการส่งต่ออีเมล  

 1. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันในบัญชีปลายทางพร้อมรหัสพิสูจน์ยืนยัน
 2. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 3. ไปที่การตั้งค่า 
 4. ไปยัง บัญชีเมล >> จัดการการส่งต่ออีเมล
 5. คลิกไอคอน ‘พิสูจน์ยืนยัน’ สำหรับที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง 
 6. ระบุรหัสพิสูจน์ยืนยันในพื้นที่ที่จัดไว้ 
 7. คลิก ยืนยัน และบันทึกการตั้งค่า 
 8. ในกรณีที่คุณไม่ได้รับรหัสพิสูจน์ยืนยัน ให้คลิกตัวเลือก ส่งอีกครั้ง เพื่อรับรหัสพิสูจน์ยืนยันอีกครั้ง 

 ปิดใช้งาน/ลบการส่งต่ออีเมล

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่การตั้งค่า 
 3. ไปยัง บัญชีเมล >> จัดการการส่งต่ออีเมล
 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่องถัดจากที่อยู่อีเมลเพื่อปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องชั่วคราว
 5. คุณสามารถกาเครื่องหมายที่กล่องเพื่อเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลอีกครั้ง โดยไม่ต้องทำกระบวนการทั้งหมดซ้ำอีก
 6. หากคุณต้องการลบการส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนั้นออกไปอย่างถาวร ให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทติดกับที่อยู่อีเมลนั้นๆ

 การส่งต่ออีเมลโดยใช้ตัวกรอง 

คุณสามารถส่งต่ออีเมลบางฉบับตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้คุณลักษณะการส่งต่อโดยใช้ตัวกรอง คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขที่อิงผู้ส่งหรือหัวเรื่องและส่งต่ออีเมลไปยังบุคคลอื่น คุณลักษณะนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการส่งต่ออีเมลที่เฉพาะเจาะจงไปยังอีกบัญชีหนึ่งตามกฎหรือเงื่อนไขที่ระบุ 

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่การตั้งค่า 
 3. ไปยัง ตัวกรอง >> ตัวกรองใหม่
 4. ระบุเงื่อนไขหรือกฎที่คุณต้องการเจาะจง
 5. ในการกระทำ ให้เลือก ส่งต่อไปยัง และระบุที่อยู่อีเมล
 6. ในกรณีที่คุณกำลังจะเพิ่มที่อยู่อีเมลใหม่ คุณต้องพิสูจน์ยืนยันที่อยู่อีเมล
 7. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า 

สำหรับอีเมลขาเข้าที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ อีเมลจะถูกส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลนั้นหลังจากกระบวนการพิสูจน์ยืนยัน ตัวเลือก 'กรองทุกฉบับ' ไม่สามารถใช้กับตัวกรองที่มี 'การส่งต่อ' เป็นการกระทำ

หมายเหตุ:

สำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งลงทะเบียน 'แผนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย' คุณลักษณะการส่งต่ออีเมลจะไม่มีให้ใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com