การตั้งค่าการเขียน - Zoho Mail

กำหนดการตั้งค่า

สารบัญ

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งตนของการเขียนอีเมลได้โดยใช้การตั้งค่าการเขียน สามารถตั้งค่าเริ่มต้นของแบบอักษร การเข้ารหัส ลักษณะการตอบกลับและอื่นๆ ได้

ไปที่การตั้งค่า เลือกเขียนข้อความเพื่อกำหนดค่าในการเขียนอีเมล

​​

ลักษณะการตอบกลับ/ส่งต่อ

เมื่อคุณตอบกลับ/ส่งต่ออีเมล ผู้เขียนอีเมลนั้นตามการกำหนดค่าของคุณ คุณสามารถเลือกเปิดตัวเขียนข้อความในหน้าต่างใหม่ หรือแท็บใหม่ หรือเขียนข้อความแบบอินไลน์ได้จากการตั้งค่าการเขียนข้อความ

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. ภายใต้เมื่อตอบกลับ/ส่งต่อการเขียนที่เปิดอยู่ใน จะมีตัวเลือกต่อไปนี้:
  • เลือกอินไลน์เพื่อตอบกลับ/ส่งต่อข้อความเป็นอินไลน์
  • เลือกแท็บใหม่เพื่อเปิดหน้าต่างการเขียนข้อความในแท็บใหม่
  • เลือกหน้าต่างใหม่เพื่อเปิดหน้าต่างการเขียนอีเมลในหน้าต่างใหม่ 

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกเขียนข้อความแบบอินไลน์ Zoho Mail จะเปิดเครื่องมือเขียนข้อความภายในแท็บเดียวกันด้านล่างอีเมลเดิม

การตั้งค่าแบบอักษรเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าแบบอักษรสำหรับข้อความขาออกของคุณได้จากการตั้งค่าการเขียน

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า 
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. ค้นหาการตั้งค่าคุณสมบัติตัวอักษร
 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการต่อไปนี้:
  • รายการแบบอักษร - แบบอักษรเริ่มต้นใช้ในหน้าต่างแก้ไขการเขียน คุณสามารถเลือกจากแบบอักษรที่ให้มาหรือสร้างแบบอักษรของคุณเองได้ ป้อนชื่อแบบอักษรในกล่องแบบอักษรของระบบแล้วกด Enter เพื่อสร้างแบบอักษรที่กำหนดเอง 
  • ขนาดตัวอักษร– ขนาดตัวอักษรเริ่มต้นในการเขียน ใส่ขนาดตัวอักษรที่ต้องการในกล่องขนาดตัวอักษรที่กำหนดเองที่ท้ายช่องข้อมูลขนาดตัวอักษร จากนั้นกด Enter เพื่อสร้างขนาดตัวอักษรที่กำหนดเอง อีกทั้งยังรองรับจำนวนจุดลอยตัวสำหรับขนาดตัวอักษรอีกด้วย
  • สีตัวอักษร - สีเริ่มต้นของตัวอักษรที่ใช้ในขณะเขียนอีเมล

ตัวอย่างของรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่เลือกไว้จะแสดงอยู่ด้านล่างตัวเลือกแบบอักษร 

การใช้แบบอักษรของระบบเป็นแบบอักษรเริ่มต้น

คุณสามารถเลือกแบบอักษรของระบบเป็นแบบอักษรเริ่มต้นเพื่อเลือกแบบอักษรบางรายการซึ่งไม่มีอยู่ในตัวเลือกได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเลือกแบบอักษรของระบบ 

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. ค้นหาการตั้งค่าคุณสมบัติตัวอักษร
 5. เลือกแบบอักษรของระบบ และพิมพ์แบบอักษรที่คุณต้องการ 
 6. เลือกแบบอักษรที่เพิ่มเข้าไปใหม่ 
 7. ในป๊อปอัพการยืนยัน ให้คลิกตกลงเพื่อกำหนดให้แบบอักษรที่กำหนดเองเป็นแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับอีเมลขาออก

เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลจะแสดงอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแบบอักษรของระบบไว้ในระบบของคุณแล้ว 
 • เมื่อคุณพิมพ์ชื่อแบบอักษร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ถูกต้อง ชื่อแบบอักษรจะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก
 • ผู้รับควรมีแบบอักษรเดียวกันติดตั้งอยู่ในระบบ เพื่อให้สามารถดูอีเมลได้อย่างถูกต้อง มิฉะนั้นเนื้อหาจะแสดงในแบบอักษรเริ่มต้นที่เลือกไว้สำหรับเบราเซอร์ 
 • คุณสามารถเลือก ‘แบบอักษรที่กำหนดเอง’ เป็นแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับอีเมลขาออกได้
   

 การเข้ารหัสตั้งต้น

การตั้งค่าการเข้ารหัสนั้นเป็นหลักเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับปลายทางจะสามารถอ่านข้อความอีเมลได้ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกการเข้ารหัส UTF-8 และอีเมลที่ส่งพร้อมอักขระที่ไม่ใช่ ASCII จะปรากฏโดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ที่ผู้รับปลายทาง คุณอาจเลือกตัวเลือกการเข้ารหัสอื่นๆ จากรายการโดยขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณใช้เขียนอีเมล

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. ไปที่ตัวเลือกการเข้ารหัสตั้งต้น
 5. เลือกการเข้ารหัสที่คุณต้องการจากกล่องเมนูดรอปดาวน์

เพิ่มผู้รับไปยังผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนอีเมล ผู้รับที่ไม่ได้อยู่ในสมุดราชื่อติดต่อของคุณจะถูกเพิ่มตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่เพิ่มผู้รับเหล่านี้ลงในผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติได้ด้วย

 1. เข้าสู่ระบบZoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. ค้นหาตัวเลือกเพิ่มผู้รับเป็นผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
  • สลับเป็น ‘เปิดใช้’ เพื่อเพิ่มผู้รับลงในผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
  • สลับเป็น ‘ปิดใช้’ เพื่อหยุดการเพิ่มผู้รับในรายชื่อต

ใช้/เลิกใช้การหน่วงเวลาที่กล่องจดหมายขาออก

ตัวเลือกการหน่วงเวลาที่กล่องจดหมายออกช่วยให้คุณสามารถกำหนดการหน่วงเวลาอีเมลไว้ล่วงหน้าได้ แม้หลังจากที่คุณกดปุ่มส่ง คุณสามารถตั้งค่าระยะการหน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 120 นาที อีเมลทั้งหมดที่คุณส่งสามารถแก้ไขหรือลบออกจากกล่องจดหมายออกได้ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจก่อนเวลาที่ระบุนั้นผ่านไปแล้ว

การหน่วงเวลากล่องจดหมายออกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ ‘ยกเลิกการส่ง' หลังจากกดปุ่มส่งแล้ว แม้ว่ากล่องจดหมายขาออกจะเปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้ตัวเลือกส่งทันที (Ctrl+Shift+Enter) ได้ด้วยการคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากปุ่มส่งในหน้าต่างเขียนอีเมลเพื่อหลีกเลี่ยงการหน่วงเวลาและส่งอีเมลทันที

ขั้นตอนในการเปิดใช้งาน/เลิกใช้กล่องจดหมายขาออก :

 1. เข้าสู่ระบบZoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. ค้นหาระยะของกล่องข้อความขาออกและเลือกตัวเลือกของคุณ
  • สลับเป็น ‘ปิดใช้' หากคุณต้องการส่งอีเมลโดยไม่มีการหน่วงเวลา
  • สลับเป็น ‘เปิดใช้' หากคุณต้องการส่งอีเมลหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในตัวเลือกนี้ คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาหน่วงเป็นนาทีหรือวินาทีที่คุณต้องการให้อีเมลหน่วงเวลาได้

ถ้าเปิดใช้งานกล่องจดหมายขาออก อีเมลจะถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายขาออกเมื่อคุณคลิก ‘ส่ง' ข้อความจะถูกส่งหลังจากผ่านช่วงเวลาหน่วงที่ระบุ หรือเมื่อคุณคลิก ‘ส่งทันที’ ในกล่องจดหมายขาออก

คุณสามารถส่งอีเมลทั้งหมดในกล่องจดหมายขาออกได้โดยเลือกอีเมลและเลือก ‘ส่งทันที' จากแถบเมนูด้านบน อีเมลที่มีการหน่วงเวลาจะถูกส่งไปยังผู้รับหลังจากสิ้นสุดช่วงการหน่วงเวลาที่เลือกไว้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ออนไลน์ นอกจากอีเมลปกติแล้ว อีเมลที่กำหนดเวลาไว้จะถูกจัดเก็บไว้ในกล่องขาออกด้วย

การตั้งค่าช่องการเขียนข้อความ

คุณสามารถเลือกช่องข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าต่างเขียนอีเมลของคุณได้ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนช่อง CC หรือ BCC ได้

 1. เข้าสู่ระบบZoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. ไปที่เขียนข้อความ
 4. คุณสามารถใช้ปุ่มสลับเพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์ได้
  • แสดง CC ในหน้าต่างการเขียน - ‘เปิดใช้งาน’ เพื่อแสดงช่อง CC ในหน้าต่างการเขียน
  • แสดง BCC ในหน้าต่างการเขียน - ‘เปิดใช้งาน’ เพื่อแสดงช่อง BCC ในหน้าต่างการเขียน

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com