การควบคุมสแปม

การควบคุมสแปม

อีเมลสแปมอาจน่ารำคาญมาก และในขณะเดียวกันการค้นหาเมลสำคัญในเมลสแปมก็น่าหงุดหงิดไม่ต่างกัน กลไกป้องกันสแปมของเราทำงานอย่างกว้างขวางเพื่อระบุและจำแนกประเภทเมลสแปม หากคุณยังพบว่ามีบางอีเมลจริงที่ถูกระบุเป็นสแปม คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเพิ่มอีเมลของผู้ส่งไปยังรายการอีเมลที่อนุญาต หรือเพิ่มโดเมนทั้งเป็นโดเมนที่อนุญาตได้ หากคุณเชื่อถือโดเมนทั้งโดเมน

ในทางกลับกัน หากคุณพบว่าโดเมนหรือที่อยู่อีเมลนั้นจะส่งอีเมลสแปมให้คุณเสมอ แต่ถูส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยผิดพลาด คุณสามารถเพิ่มอีเมลนั้นไปยังบัญชีดำได้ ดังนั้นอีเมลจากโดเมนหรือที่อยู่อีเมลที่ทำรายการไว้จะถูกส่งไปยังสแปม

คุณสามารถจัดประเภทโดเมนหรือที่อยู่อีเมลเป็นบัญชีดำหรือรายการที่อนุญาตตามการตั้งค่าของคุณได้

ขั้นตอนในการเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนลงในรายการที่อนุญาตหรือบัญชีดำ

 1. ไปที่การตั้งค่า »  รายการป้องกันสแปม
 2. คลิกที่แท็บโดเมนหากคุณต้องการเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตหรือบัญชีดำ
 3. ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในช่องเหล่านี้
  • เพิ่มโดเมนรายการที่อนุญาตใหม่ - เพื่อเพิ่มที่อยู่โดเมนไว้ในบัญชีโดเมนที่ได้รับอนุญาต
  • เพิ่มโดเมนบัญชีดำใหม่ – เพื่อเพิ่มที่อยู่โดเมนไว้ในโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. คลิกที่แท็บที่อยู่อีเมล หากคุณต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลไปยังรายการที่อนุญาตหรือบัญชีดำ
  • เพิ่มอีเมลรายการที่อนุญาตใหม่ – เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลไว้ในรายการอีเมลที่อนุญาต
  • เพิ่มอีเมลบัญชีดำใหม่ – เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลไว้ในบัญชีดำ
 5. คลิกเครื่องหมายบวกถัดจากช่องที่ต้องการ
 6. โดเมน/อีเมลที่ระบุจะถูกเพิ่มในรายการที่เลือก

หมายเหตุ:

 • คุณสามารถใช้ทำเครื่องหมายเป็นสแปมกับอีเมลใดๆ ได้ เพื่อเป็นการเพิ้มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งไปยังบัญชีดำอย่างรวดเร็ว
 • คุณสามารถค้นหารายการที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่เครื่องหมายค้นหาที่อยู่ถัดจากรายการที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ยกเลิกการสมัครสมาชิก

ไปที่การตั้งค่า » รายการป้องกันสแปมคลิกที่แท็บรายการที่ยกเลิกการสมัครสมาชิก ลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกของอีเมลทั้งหมดที่คุณได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกรวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ที่นี่ อีเมลจากเอนทิตีในรายการจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปมของคุณโดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มลบถัดจากลิงก์เพื่อลบลิงก์เหล่านั้นออกจากรายการที่ยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ

ตัวกรองภาษา

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองสแปมตามภาษาของเนื้อหาอีเมลได้ คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกอีเมลได้ตามการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่การตั้งค่า »  รายการป้องกันสแปม
 3. คลิกที่แท็บตัวกรองภาษา
 4. คุณสามารถเลือกได้หนึ่งรายการจากตัวเลือกต่อไปนี้ :
  • ไม่มี - ไม่มีการตั้งค่าตัวกรองสแปมภาษา
  • อนุญาตเฉพาะภาษา - เฉพาะอีเมลที่เป็นภาษาในรายการนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่กล่องขาเข้าของคุณได้
  • บล็อคเฉพาะภาษา - อีเมลที่เป็นภาษาในรายการนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่กล่องข้อความของคุณ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com