การตั้งค่าการควบคุมสแปมในองค์กร

การควบคุมสแปมในองค์กร

ส่วนการควบคุมสแปมจะมีตัวเลือกในการกำหนดตัวเลือกการควบคุมสแปมด้วยตนเอง พร้อมด้วยการควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อปฏิเสธอีเมลหรือย้ายอีเมลไปยังพื้นที่ 'กักกัน' ที่ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธอีเมลได้

การพิสูจน์ยืนยัน SPF:

SPF หรือ Sender Policy Framework คือระเบียน DNS ที่กำหนดเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลตามโดเมนเฉพาะ  สำหรับอีเมลขาเข้า การตรวจสอบ SPF จะยึดตามระเบียน SPF ที่เผยแพร่ของโดเมนการส่ง และ IP ที่เป็นปลายทางการรับอีเมล ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง การพิสูจน์ยืนยันของ SPF จะส่งกลับค่าความล้มเหลวระดับต่ำหรือความล้มเหลวในการทำงานของอีเมล ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกที่จะ 'ปฏิเสธชั่วคราว' หรือ 'ปฏิเสธ' หรือ ' อนุญาต (ดำเนินการเพิ่มเติม)' หรือ 'ย้ายอีเมลไปยังที่กักกัน' สำหรับกรณีที่มีค่าความล้มเหลวระดับต่ำและความล้มเหลว SPF 

ค่าความล้มเหลวระดับต่ำและความล้มเหลว SPF จะยึดตามระเบียน SPF ของโดเมนที่ตั้งค่าไว้สำหรับโดเมน 

 • ปฏิเสธโดยถาวร: ในการตีกลับอีเมลโดยตรง หากมีค่าความล้มเหลวระดับต่ำและความล้มเหลว SPF โดยอิงตามตัวเลือกที่เลือกไว้
 • ปฏิเสธชั่วคราว: เพื่อปฏิเสธอีเมลชั่วคราวโดยมีข้อผิดพลาด 4xx การลองใหม่จะถูกตรวจสอบเพื่อหาค่า SPF อีกครั้ง และจะได้รับการยอมรับหากผู้ส่งได้แก้ไขหรืออัปเดตระเบียน SPF แล้ว
 • อนุญาต: เพื่อย้ายอีเมลเพื่อประมวลผลหาสแปมเพิ่มเติมโดยไม่ปฏิเสธอีเมล
 • กักกัน: เพื่อย้ายอีเมลไปยังการกักกันสแปมเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ

การพิสูจน์ยืนยัน DKIM:

เมื่ออีเมลขาเข้ามีลายเซ็น DKIM ในส่วนหัว การตรวจสอบ DKIM จะเกิดขึ้นกับอีเมลนั้น ในกรณีที่พบว่า DKIM นั้นไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกการดำเนินการแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้สำหรับอีเมลดังกล่าว  

 • ปฏิเสธโดยถาวร: เพื่อตีกลับอีเมลโดยตรงหากการพิสูจน์ยืนยัน DKIM สำหรับอีเมลล้มเหลว 
 • ปฏิเสธชั่วคราว: เพื่อระงับอีเมลไว้ชั่วคราว 
 • อนุญาต: เพื่อย้ายอีเมลเพื่อประมวลผลหาสแปมเพิ่มเติมโดยไม่ปฏิเสธอีเมล
 • กักกัน: เพื่อย้ายอีเมลไปยังการกักกันสแปมเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ

Zoho Blacklist (DNSBL)

Zoho จะเก็บรักษาบัญชีดำแบบรวมไว้ตามการทำเครื่องหมายสแปมของผู้ใช้ รูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และบัญชีดำของบุคคลที่สามที่เราสมัครใช้งานเอาไว้ เช่นเดียวกับ SPF และ DKIM ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเพิ่มกฎเพื่อควบคุมการดำเนินการของ Zoho Blacklist ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการส่งอีเมลโดยอิงตามข้อกำหนดขององค์กรของตนเองได้ 

 • ปฏิเสธโดยถาวร: เพื่อตีกลับอีเมลหากโดเมน/ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ IP ที่ทำการส่งปรากฏอยู่ใน Zoho Blacklist
 • ปฏิเสธชั่วคราว: เพื่อระงับอีเมลไว้ชั่วคราว หากโดเมน/ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ IP ที่ทำการส่งปรากฏอยู่ใน Zoho Blacklist
 • อนุญาต: เพื่อย้ายอีเมลเพื่อประมวลผลหาสแปมเพิ่มเติมโดยไม่ปฏิเสธอีเมล 
 • กักกัน: เพื่อย้ายอีเมลไปยังการกักกันสแปมเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ 

การพิสูจน์ยืนยัน DMARC:

นโยบาย DMARC เป็นโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์ของอีเมลที่สานต่อมาจากโปรโตคอล SPF และ DKIM ที่มีการปรับใช้อย่างกว้างขวาง หากมีความล้มเหลวในการตรวจสอบสิทธิ์ และนโยบาย DMARC ถูกตั้งค่าไว้ให้ดำเนินการกักกัน ผู้ดูแลระบบของโดเมนฝ่ายรับสามารถเลือกการดำเนินการแบบใดแบบหนึ่งที่ด้านล่างนี้เพื่อดำเนินการกับอีเมลได้

 • อนุญาต: เพื่อย้ายอีเมลเพื่อประมวลผลหาสแปมเพิ่มเติมโดยไม่ปฏิเสธอีเมล
 • ย้ายไปยังสแปม: เพื่อทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปม โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
 • ย้ายไปที่การกักกัน: เพื่อย้ายอีเมลไปยังการกักกันสแปมเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ

ข้อความการกักกัน

การกักกันเป็นส่วนที่อีเมล ซึ่งอาจถูกพิจารณาว่าเป็นสแปมเนื่องจากการพิสูจน์ยืนยัน SPF/DKIM ล้มเหลว หรือขึ้นอยู่กับบัญชีดำขององค์กรหรือ Zoho Blacklist สามารถย้ายเพื่อตรวจทานโดยผู้ดูแลระบบได้ โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมป้องกันสแปม

จากการกักกัน ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกอีเมลหลายฉบับ และคลิก ส่ง เพื่อส่งอีเมลไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใช้ ในทำนองเดียวกัน หากต้องการปฏิเสธอีเมล ผู้ดูแลระบบต้องเลือกอีเมลที่ต้องการปฏิเสธแล้วเลือก ลบ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่อีเมลเพื่อดูส่วนหัวของข้อความอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาอีเมลที่ถูกกักกันตามเกณฑ์ที่มีอยู่ได้อีกด้วย สามารถค้นหาโดยอิงตามเกณฑ์ได้ เช่น หัวเรื่อง, ผู้ส่ง, ถึง หรือ สำเนาถึง, เนื้อหาอีเมล, ชื่อเอกสารแนบ, เนื้อหาของเอกสารแนบ หรือ วันที่ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะค้นหาข้อความทั้งหมด 

คุณสามารถส่งอีเมลการแจ้งเตือนไปยังผู้รับอีเมลที่ถูกกักกันและผู้ดูแลระบบบางรายในแต่ละครั้งที่มีอีเมลถูกกักกัน จากการกักกัน ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกอีเมลหลายฉบับ และคลิก ส่ง เพื่อส่งอีเมลไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใช้ ในทำนองเดียวกัน หากต้องการปฏิเสธอีเมล ผู้ดูแลระบบต้องเลือกอีเมลที่ต้องการปฏิเสธแล้วเลือก ลบ 

การแจ้งเตือนการกักกัน:

เมื่ออีเมลถูกกักกันเนื่องจากการตรวจสอบสแปมล้มเหลว อีเมลการแจ้งเตือนจะถูกทริกเกอร์ อีเมลนี้จะถูกส่งไปยังผู้รับที่ได้รับอีเมลที่ถูกกักกัน และสำเนาของอีเมลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบคนใดคนหนึ่งตามที่เลือก

ในทำนองเดียวกัน เมื่อมีอีเมลถูกส่งไปยังกลุ่มถูกกักกัน อีเมลการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ควบคุมของกลุ่ม หากกลุ่มไม่มีผู้ควบคุม อีเมลนั้นจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบขององค์กร 

อีเมลการแจ้งเตือนจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ผู้ส่งอีเมลที่ถูกกักกัน หัวเรื่องของอีเมล วันที่และเวลาที่ส่งอีเมล และเหตุผลที่อีเมลดังกล่าวถูกกักกัน

 ในส่วนการแจ้งเตือนการกักกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือไม่ สมาชิกที่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือน และความถี่ในการส่งการแจ้งเตือน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าความถี่ในการตรวจหาอีเมลที่ถูกกักกันได้จากเมนูแบบเลื่อนลงอีกด้วย

การแจ้งเตือนทางอีเมล - คุณสามารถเลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือไม่ได้ที่นี่

ตรวจหาอีเมลกักกันใหม่ เมื่อมีอีเมลเข้ามา - ความถี่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอีเมลที่ถูกกักกัน

ที่อยู่อีเมลการแจ้งเตือน - เลือกที่อยู่อีเมลที่ต้องการให้เป็นปลายทางการส่งการแจ้งเตือนจากรายการที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบระดับสูง

อีเมล/โดเมนในรายการที่ปลอดภัย:

โดยทั่วไป สามารถกำหนดรายการที่ปลอดภัยสำหรับทั้งองค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดโดเมนทั้งหมดหรือที่อยู่อีเมลเฉพาะให้เป็นโดเมน/ที่อยู่อีเมลที่ปลอดภัยได้ เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลจากโดเมนนั้นจะไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของ SPF และไม่มีการตั้งค่าการดำเนินการสำหรับความล้มเหลวของ SPF ไว้ โดเมน/อีเมลที่ปลอดภัยจะไม่ถูกทำเครื่องหมายเป็น 'ไม่ใช่สแปม' ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว SPF อีเมลนั้นอาจเป็นอีเมลปลอมแปลง ดังนั้น ที่อยู่อีเมล/โดเมนที่เพิ่มลงในรายการที่ปลอดภัยจะไม่มีผลในกรณีดังกล่าว 

รายการโดเมนที่เชื่อถือได้ในส่วนรายการที่ปลอดภัย หมายถึงโดเมนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการประมวลผลสแปมแม้แต่ครั้งเดียว คุณสามารถเพิ่มโดเมนที่คุณไม่ต้องการให้มีการประมวลผลสแปมเกิดขึ้นได้ในส่วนนี้ อีเมลจากโดเมนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณโดยตรง ถ้าโดเมนที่คุณได้เพิ่มลงในรายการโดเมนที่เชื่อถือได้ส่งอีเมลปลอมแปลง อีเมลนี้จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

การตั้งค่านี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณทราบว่าโดเมนการส่งมีการตั้งค่า SPF/DKIM ที่ไม่ถูกต้อง และคุณต้องการอนุญาตเฉพาะโดเมนเหล่านี้จากนโยบาย SPF/DKIM ที่เข้มงวดของคุณเพื่อการควบคุมสแปม  

อีเมล/โดเมนในบัญชีดำ:

โดยทั่วไป คุณสามารถกำหนดบัญชีดำสำหรับทั้งองค์กรได้เช่นกัน ผู้ดูแลระบบสามารถทำเครื่องหมายโดเมนทั้งโดเมน, TLD หรือที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงเป็นโดเมน/ที่อยู่อีเมลในบัญชีดำได้ ในกรณีเหล่านี้ แม้ว่าโดเมนจะผ่านการทดสอบ SPF อีเมลจากโดเมนนั้นจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสแปม

ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการส่งอีเมลโดยอิงตามข้อกำหนดขององค์กรของตนเองได้ 

 • อนุญาตอีเมล: เพื่ออนุญาตให้อีเมลเข้าถึงบัญชีของผู้รับ
 • ปฏิเสธ: เพื่อตีกลับอีเมลโดยตรงหากโดเมน/ที่อยู่อีเมลที่ทำการส่งปรากฏอยู่ในบัญชีดำที่ผู้ดูแลระบบกำหนด
 • กักกัน: เพื่อย้ายอีเมลไปยังการกักกันสแปมเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ 

หมายเหตุ:

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้รวม TLD ของโดเมนของคุณไว้ในบัญชีดำขององค์กร

การตั้งค่าการควบคุมสแปม:

ในแผงควบคุมขององค์กร คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงด้วยตนเองได้ โดยคำนึงถึงนโยบายสแปมขององค์กรของคุณ การตั้งค่านี้รวมถึงตัวเลือกในการแจ้งเตือนผู้ใช้โดยอิงตามผู้ส่งอีเมล ดำเนินการตรวจสอบสแปมในอีเมลหลังจากการส่งอีเมล การตรวจสอบสแปมโดยอิงตามเนื้อหาอีเมล และแท็ก HTML ที่ปรากฏอยู่ในอีเมล

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการควบคุมสแปมสำหรับองค์กรของคุณ ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail ไปที่ส่วน การควบคุมสแปม แล้วไปที่แท็บ การตั้งค่า

การแจ้งเตือนโดยอิงตามผู้ส่ง:

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการแจ้งเตือนผู้รับอีเมลหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของอีเมล คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้โดยอิงตามการตรวจสอบสิทธิ์ของอีเมล ไม่ว่าผู้ส่งจะเป็นรายชื่อติดต่อหรือมาจากองค์กรของคุณหรือไม่

ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ - ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลที่ไม่ผ่านการพิสูจน์ยืนยัน SPF หรือ DKIM

เมลภายนอก - ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับอีเมลที่ถูกส่งโดยสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของพวกเขา

เมลที่ไม่ใช่รายชื่อติดต่อ - ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนหากผู้ส่งอีเมลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายชื่อของพวกเขา

การตรวจสอบสแปมหลังการส่ง:

หลังจากส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายที่สัมพันธ์กันแล้ว การตรวจสอบสแปมที่เบื้องหลังจะยังคงดำเนินการต่อไปสำหรับอีเมลดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ยืนยัน ในระหว่างการตรวจสอบในพื้นหลังเพื่อดูว่า IP ถูกขึ้นบัญชีดำหรือมีการตรวจพบไวรัสในอีเมลหรือไม่ อีเมลจะถูกย้ายไปยังสแปม ตัวเลือกนี้สามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานสำหรับอีเมลทั้งหมด หรือเฉพาะสำหรับอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน หากคุณไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบสแปมหลังการส่งสำหรับอีเมลที่คุณอ่านแล้ว คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น 'อีเมลที่ยังไม่อ่านเท่านั้น’ ได้

การตั้งค่าสแปมตามเนื้อหา:

คุณสามารถตั้งค่าให้อีเมลที่มีชนิดของเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงถูกทำเครื่องหมายเป็นสแปมได้ ระบบสามารถประมวลผลหาอีเมลที่มีแมโคร, เว็บบั๊ก, โค้ด Javascript หรืออีเมลที่ส่งในปริมาณมากได้โดยใช้ฟิลเตอร์สแปมโดยอิงตามเนื้อหา

แท็ก HTML:

การตรวจสอบสแปมโดยอิงตามแท็ก HTML คือการตรวจสอบหาอีเมลที่มีแท็กที่เพาะเจาะจงอยู่ในเนื้อหาอีเมล คุณสามารถเลือกระหว่างแท็ก Frame, Object, Embed และ Form อีเมลที่มีแท็กที่คุณเลือกไว้จะถูกจัดประเภทเป็นสแปม

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com