Zoho Mail - อีเมลแบบกำหนดเองสำหรับโดเมนของคุณ

Zoho Mail Suite - อีเมลแบบกำหนดเองสำหรับโดเมนของคุณ

จดหมาย ปฏิทิน งาน และบันทึกย่อ

Zoho Mail Suite คือบริการอีเมลที่เน้นธุรกิจ พร้อมด้วยการควบคุมและคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็น ซึ่งจะมอบสื่อกลางที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรกับรายชื่อติดต่อภายนอก แต่กระนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ง่าย Zoho Mail คือแพคเกจของแอปพลิเคชันที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างพร้อมกับอีเมล

 • ปฏิทิน - การสร้างกิจกรรม คำเชิญ การแจ้งเตือน การใช้งานปฏิทินกลุ่ม ฯลฯ
 • รายชื่อ - การจัดการรายชื่อติดต่อส่วนตัว, รายชื่อติดต่อองค์กร, รายชื่อติดต่อที่ใช้บ่อย, เพื่อนสนทนา ฯลฯ
 • งาน - การสร้างงาน ตัวเตือนสำหรับตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม, การจัดการงานของกลุ่ม, การติดตามและการมอบหมายงาน ฯลฯ
 • หมายเหตุ - แผนผังบันทึกย่อขนาดเล็กสำหรับตนเอง/กลุ่ม สำหรับการอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • แชท - สามารถส่งข้อความแบบทันทีระหว่างสมาชิก/ภายในกลุ่ม หรือการสื่อสารแบบทันที

บัญชีที่ใช้โดเมนแบบกำหนดเอง:

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชี Zoho คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเลือกแผนใดแผนหนึ่งจากหน้า ราคา Zoho Workplace หรือหน้า ราคา Zoho Mail

การลงทะเบียนด้วยโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว:

 1. หลังจากที่คุณเลือกแผนที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คลิกตัวเลือก ลงทะเบียนด้วยโดเมนที่ฉันเป็นเจ้าของอยู่แล้ว 
 2. ใส่ชื่อโดเมนที่คุณต้องการแล้ว คลิก เพิ่ม 
 3. ป้อนรายละเอียดการลงทะเบียนตามที่ระบบขอ และคลิก ดำเนินการต่อ
 4. ข้อมูลสรุปรายละเอียดรายชื่อติดต่อของคุณ แผนที่คุณเลือกไว้ และรายละเอียดโดเมนจะปรากฏขึ้น
 5. ตรวจสอบว่ารายละเอียดทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ และคลิก ลงทะเบียน
 6. ทำตามขั้นตอนการชำระเงิน และดำเนินการต่อโดยการตั้งค่าโดเมนของคุณใน Zoho Mail

หากคุณมีบัญชี Zoho อยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail คลิกลิงก์ 'เปิดใช้งานการโฮสต์จดหมาย' ที่ด้านบนสุดของหน้าเพื่อเพิ่มโดเมนและตั้งค่าบัญชีขององค์กร

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มโดเมนจากส่วน โดเมน ในแผงควบคุมได้ ในกรณีที่คุณมีลิงก์แผงควบคุมอยู่แล้วที่ด้านบนของหน้า ในแผงควบคุม ให้คลิก โดเมน จากบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อดูส่วนโดเมน
โดเมนที่คุณเพิ่มควรเป็นโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว และสามารถเข้าถึง DNS ได้ คุณจะต้องพิสูจน์ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนก่อนดำเนินการต่อกับขั้นตอนอื่นๆ เพื่อสร้างบัญชีอีเมลแบบกำหนดเอง (you@yourdomin.com) การเพิ่มและการพิสูจน์ยืนยันโดเมนใน Zoho จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริการอีเมลที่มีอยู่หรืออีเมลขาเข้าของโดเมนของคุณ คุณจะเริ่มรับอีเมลหลังจากที่คุณกำหนดค่าการส่งอีเมล (เปลี่ยนแปลงระเบียน MX) ของโดเมน 

เมื่อไม่มีสิทธิ์เข้าถึง DNS Manager ของโดเมน ระบบจะไม่สามารถทำการโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมน/โดเมนย่อยนั้นได้ ดังนั้น การโฮสต์อีเมลจะไม่สามารถทำได้กับบล็อก (blogger.com/ blogspot.com ที่งานได้ฟรี หรือบล็อกที่โฮสต์โดยบริษัทอื่น) และหน้าเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขระเบียน DNS โดยเครื่องมือเขียนบล็อกได้ 

ซื้อโดเมนใหม่

คุณสามารถเลือกที่จะซื้อและลงทะเบียนโดเมนใหม่กับ Zoho ได้ ในกรณีที่คุณยังไม่ได้รับโดเมนของตนเอง การตั้งค่า DNS จะได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้า และคุณสามารถตั้งค่าบัญชีได้โดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสามารถตรวจสอบ Zoho Sites เพื่อรับเว็บไซต์ฟรีสำหรับการเริ่มต้นใช้งานโดเมนใหม่ของคุณ 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com