• HQ
 • แดชบอร์ดภาพรวม
 • บัตรคะแนนของตัวแทน
 • เวลาในการตอบกลับครั้งแรก
 • เวลาในการตอบกลับ
 • เวลาในการแก้ไขปัญหา
 • รายงานแบบกำหนดเอง
 • แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
 • แผนภูมิแบบเรดาร์
 • HQ

  หากคุณต้องการดูตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของแหล่งความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว คุณสามารถดูได้ที่สำนักงานใหญ่ แดชบอร์ดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปริมาณการส่งตั๋ว สถานะ กิจกรรมของตัวแทน และการให้คะแนนของลูกค้า ทั้งหมดในมุมมองเดียวที่มีการจัดระเบียบ

  HQ
 • แดชบอร์ดภาพรวมตั๋ว

  แดชบอร์ดนี้แสดงสถิติสำคัญของตั๋วทั้งหมด เช่น จำนวนตั๋วในแต่ละสถานะ ปริมาณตั๋วเฉลี่ย และคะแนนความพึงพอใจ

  แดชบอร์ดภาพรวมตั๋ว
 • บัตรคะแนนของตัวแทน

  มุมมองนี้จะแสดงตัวชี้วัดรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนทุกคน ตัวแทนจะสามารถดูได้เฉพาะบัตรคะแนนของตัวเอง และผู้จัดการสามารถดูบัตรคะแนนของตัวแทนทุกคนในบังคับบัญชาของตนได้

  ตัวแทน
 • เวลาในการตอบกลับครั้งแรก

  เวลาระหว่างการสร้างตั๋วและการตอบกลับครั้งแรกของตัวแทน เรียกว่าเวลาในการตอบกลับครั้งแรก (FRT) ในบัตรคะแนนนี้ ตัวเลขภายใต้ FRT จะระบุ FRT เฉลี่ยของตัวแทนรายนั้นๆ

  เวลาในการตอบกลับครั้งแรก
 • เวลาในการตอบกลับ

  เวลาตอบกลับหมายถึงเวลาทั้งหมดที่ตัวแทนใช้ในการส่งการตอบกลับเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ในเธรดตั๋ว คุณสามารถดูระยะเวลาเฉลี่ยที่ตัวแทนใช้ในการตอบกลับเธรดตั๋วได้ที่นี่

  เวลาในการตอบกลับ
 • เวลาในการแก้ไขปัญหา

  เวลาในการแก้ปัญหาคือเวลาที่ตัวแทนใช้ในการปิดตั๋ว ตัวเลขนี้แสดงถึงค่าเฉลี่ยของเวลาในการแก้ไขปัญหาของตั๋วทั้งหมดในคิวของตัวแทน

  เวลาในการแก้ไขปัญหา
 • รายงานแบบกำหนดเอง

  รายงานเหล่านี้เป็นรายงานที่คุณสามารถสร้างตามพารามิเตอร์อื่นๆ ที่คุณต้องการตรวจสอบได้ นอกเหนือจากรายงานในตัว คุณสามารถสร้างรายงานเป็นรายงานแบบตาราง แบบสรุป และแบบเมทริกซ์

  รายงานแบบกำหนดเอง
 • แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง

  เพื่อรับภาพรวม ให้รวบรวมจุดข้อมูลสำคัญต่างๆ ไว้ในแดชบอร์ดเพื่อรับข้อมูลสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตัวชี้วัดของคุณ

  แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
 • Radar

  Radar เป็นแอปมือถือที่คุณสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดที่สำคัญทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนหรือผู้จัดการ คุณสามารถปรับแต่งแอปเพื่อดูสถิติที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุดและรับการอัปเดตได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน

  Radar