เชื่อมต่อ จัดเตรียม วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ และรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ลงทะเบียนฟรี แพลตฟอร์ม BI และการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่มีการเติมแต่ง
 • การผสานรวมข้อมูล
 • การเตรียมและการจัดการข้อมูล
 • การวิเคราะห์แบบเห็นภาพ
 • การวิเคราะห์เสริม
 • ข้อมูลเชิงลึกธุรกิจแบบรวมศูนย์
 • การวิเคราะห์ผ่านการทำงานร่วมกัน
 • การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล
 • การเคลื่อนที่
 • BI แบบฝังตัว
 • ความปลอดภัยและการควบคุมดูแล
 • การนำไปใช้งาน
 • ความสามารถในการปรับขยายและความยืดหยุ่น

การผสานรวมข้อมูล

รับการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 250 แหล่ง เชื่อมต่อกับข้อมูลจากไฟล์ ฟีด เว็บ URL ฐานข้อมูล แอปธุรกิจ และอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเนคเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของเรา

ไฟล์และฟีด ฐานข้อมูล แอปธุรกิจ แอปแบบกำหนดเอง

ไฟล์และฟีด

อัปโหลดข้อมูลจากสเปรดชีตและแฟ้มเดี่ยว เช่น Microsoft Excel, CSV, HTML, JSON, XML, ไฟล์ข้อความ และอื่นๆ ป้อนข้อมูลจากบริการที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ เช่น Zoho Docs, Google Drive, Box, Dropbox และ Microsoft OneDrive ดึงข้อมูลจากฟีด URL ของเว็บ

ฐานข้อมูล

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้หลากหลายที่มีโฮสต์แบบอินเฮาส์หรือบนระบบคลาวด์ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับความนิยมได้อีกด้วย

แอปธุรกิจ

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมในด้านการขาย, การตลาด, การเงิน, Help Desk (แหล่งความช่วยเหลือ), ทรัพยากรบุคคล, ไอที และอีกมากมายผ่านคอนเนคเตอร์แบบพร้อมใช้งานของเรา

แอปแบบกำหนดเอง

ใช้ API การรวมและการนําเข้าข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของเราเพื่อสร้างคอนเนคเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและรับข้อมูลจากแอปออนไลน์/ออฟไลน์ใดๆ เพื่อการวิเคราะห์

 • ไฟล์และฟีด
 • ฐานข้อมูล
 • แอปธุรกิจ
 • แอปแบบกำหนดเอง

การเตรียมและการจัดการข้อมูล

ใช้ Zoho DataPrep ซึ่งเป็นแอปการเตรียมและการจัดการข้อมูลแบบบริการตนเองที่อยู่ใน Zoho Analytics ได้อย่างราบรื่น ทำความสะอาด แปลง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูลดิบของคุณเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายและดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมและการจัดการข้อมูล

สร้างรูปแบบโดยอัตโนมัติ

ระบุประเภทข้อมูลโดยอัตโนมัติ รับคำแนะนำสำหรับการรวมชุดข้อมูล สร้างประเภทข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อระบุและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ทำความสะอาดแบบอัจฉริยะ

กรองและทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้คำแนะนำอัจฉริยะ ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลของคุณโดยการลบรายการที่ซ้ำกันและรายการที่ไม่ถูกต้องออก

แปลงข้อมูล

จัดรูปแบบและเปลี่ยนข้อมูลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการแปลงกว่า 250 ฟังก์ชัน เช่น Unpivot, Pivot, Summary ฯลฯ

เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแปลงข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย ML/AI เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การคัดแยกคีย์เวิร์ด การตรวจจับภาษา และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดทำแคตตาล็อกข้อมูล

จัดการชุดข้อมูลของคุณตามหมวดหมู่ แท็กที่กำหนดเอง คุณภาพข้อมูล ความพร้อมของข้อมูล และอื่นๆ ใช้ความสามารถในการค้นหาของ Zia ผู้ช่วย AI อัจฉริยะเพื่อทำการค้นหาเมตาดาต้าทั่วทั้งระบบ

 • สร้างรูปแบบโดยอัตโนมัติ
 • ทำความสะอาดแบบอัจฉริยะ
 • แปลงข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล
 • จัดทำแคตตาล็อกข้อมูล
สร้างรูปแบบโดยอัตโนมัติ ทำความสะอาดแบบอัจฉริยะ แปลงข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล จัดทำแคตตาล็อกข้อมูล

การวิเคราะห์แบบเห็นภาพ

จัดสรรปันส่วนข้อมูลของคุณและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพโดยใช้เครื่องมือการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่หลากหลาย

ตัวเลือกการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่หลากหลาย การสร้างรายงานแบบลากและวาง แดชบอร์ดแบบแบ่งแท็บที่สวยงาม แบบไดนามิกและเชิงโต้ตอบ การแสดงข้อมูลเป็นภาพทางภูมิศาสตร์ กำหนดรูปพื้นหลังเอง

ตัวเลือกการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่หลากหลาย

นำแผนภูมิ วิดเจ็ต ตารางพิวอท สรุป และมุมมองแบบตารางมาใช้ได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึก

การสร้างรายงานแบบลากและวาง

สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีความหมายได้ง่ายๆ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

แดชบอร์ดแบบแบ่งแท็บที่สวยงาม

รวมหลายรายงานเป็นแดชบอร์ดแบบแบ่งแท็บโดยใช้ตัวออกแบบแบบลากและวาง แทรกรูปภาพ ข้อความที่มีการจัดรูปแบบ วิดเจ็ต และส่วนประกอบของเว็บในเค้าโครงตัวออกแบบที่ยืดหยุ่น ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับผู้บริหารและผู้ใช้ในการติดตาม KPI (ตัวชี้วัดผลงาน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบไดนามิกและเชิงโต้ตอบ

ใช้งานตัวเลือกการโต้ตอบที่หลากหลาย เช่น การดูข้อมูลที่แอบซ่อนอยู่ การแยกย่อย ตัวกรองตามบริบท และอีกมากมาย เพื่อทำการวิเคราะห์การสำรวจแบบเฉพาะกิจ

การแสดงข้อมูลเป็นภาพทางภูมิศาสตร์

วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณด้วยแผนภูมิแสดงแผนที่เชิงโต้ตอบ เปรียบเทียบและวัดเมตริกหลักระหว่างประเทศ ภูมิภาค รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์ หรือแม้แต่ละติจูดและลองติจูด

การแสดงข้อมูลเป็นภาพโดยอ้างอิงจากรูปภาพ

แสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ทั่วรูปแบบของรูปภาพแบบกำหนดเอง เช่น สนามบาสเกตบอล ลานจอดรถในเมือง ถนน ฯลฯ รวมถึงรูปภาพที่สร้างสรรค์ที่ปรากฏในรายงานของคุณเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสามารถในการอ่านเชิงรูปภาพ

 • ตัวเลือกการแสดงข้อมูลเป็นภาพ
 • ลากและวาง
 • แดชบอร์ดที่สวยงาม
 • แบบไดนามิกและเชิงโต้ตอบ
 • การแสดงข้อมูลเป็นภาพทางภูมิศาสตร์
 • การแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วยรูปภาพ

การวิเคราะห์เสริม

ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) การประมวลผลและการสร้างภาษาธรรมชาติ (NLP/G) และรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

Zia Insights

รับข้อมูลเชิงลึกตามบริบทและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเหนือกว่าการแสดงข้อมูลเป็นภาพในรูปแบบของคำบรรยายที่ประมวลผลได้โดยไม่ต้องมีการโต้ตอบ

การวิเคราะห์การสนทนา

เข้าร่วมในการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับ Ask Zia และรับรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นคำตอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zia

รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ

เพียงคลิกปุ่มเดียวก็สามารถสร้างชุดรายงานที่มีประโยชน์ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อเริ่มการวิเคราะห์ของคุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลใดก็ตาม

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

ใช้โมเดลการคาดการณ์แบบกำหนดเองและคาดการณ์มูลค่าของตัวชี้วัดทางธุรกิจของคุณ คาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

การวิเคราะห์แบบ What-if

จำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนและค้นหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดด้วยการวิเคราะห์แบบ What-if

การแจ้งเตือนข้อมูล

รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้าน KPI ความผิดปกติ การบรรลุเป้าหมาย ฯลฯ ก้าวทันธุรกิจของคุณอยู่เสมอ

 • Zia Insights
 • การวิเคราะห์การสนทนา
 • รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ
 • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
 • การวิเคราะห์แบบ What-if
 • การแจ้งเตือนข้อมูล
Zia Insights การวิเคราะห์การสนทนา รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์แบบ What-if การสร้างแบบจำลองข้อมูลอัจฉริยะ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

ข้อมูลเชิงลึกธุรกิจแบบรวมศูนย์

รวมข้อมูลทางธุรกิจในองค์กรของคุณจากฟังก์ชันต่างๆ เช่น การตลาด การขาย ฝ่ายสนับสนุน การเงิน ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนี้ได้อย่างราบรื่นและค้นหาข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจแบบรวมศูนย์

คอนเนคเตอร์ที่ใช้งานง่าย การวิเคราะห์ที่สร้างล่วงหน้า การผสมรวมข้อมูลแบบอัจฉริยะ

คอนเนคเตอร์ที่ใช้งานง่าย

เชื่อมต่อกับแอปทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50 แอปด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ซิงค์อัตโนมัติและรวมข้อมูลจากแอปทางธุรกิจต่างๆ เป็นรายชั่วโมง

การวิเคราะห์ที่สร้างล่วงหน้า

เริ่มต้นเส้นทางการวิเคราะห์ของคุณได้ทันทีด้วยการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่มีคุณค่าและสร้างไว้ล่วงหน้าหลายร้อยแบบ ซึ่งให้มุมมองในด้านสุขภาพธุรกิจของคุณแบบครบถ้วน สร้างรายงานเฉพาะกิจและแดชบอร์ดของคุณเองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

การผสมรวมข้อมูลแบบอัจฉริยะ

ผสมรวมข้อมูลจากหลายแอปโดยอัตโนมัติ กำหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมข้อมูลจากหลายแผนก สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีตัวชี้วัดเหล่านั้น ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจรเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

 • คอนเนคเตอร์ที่ใช้งานง่าย
 • การวิเคราะห์ที่สร้างล่วงหน้า
 • การผสมรวมข้อมูลแบบอัจฉริยะ

การวิเคราะห์ผ่านการทำงานร่วมกัน

ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เปิดใช้งาน BI และการวิเคราะห์ที่มีอยู่ทั่วในองค์กรของคุณ

การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด

มีสิทธิ์สมบูรณ์ในการควบคุมสิ่งที่เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าของคุณสามารถดูและดำเนินการได้กับข้อมูลและรายงานที่คุณแบ่งปันกับพวกเขา การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดด้วยตัวเลือกเฉพาะ เช่น อ่านอย่างเดียว, อ่าน-เขียน, ให้สิทธิ์อนุมัติในรายงาน, ดูรายละเอียด, ส่งออก และอื่นๆ

การเผยแพร่และการติดตั้ง

เผยแพร่รายงานและแดชบอร์ดของคุณ และทําให้สามารถเข้าถึงได้สําหรับผู้ใช้โดยที่ต้อง/ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ติดตั้งรายงานและแดชบอร์ดในเว็บไซต์ อินทราเน็ต บล็อก และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อการใช้ข้อมูลที่กว้างขึ้น

การแสดงความคิดเห็น

เริ่มการสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นตามบริบทและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างรายงานหรือแดชบอร์ด เพิ่มและใส่คำอธิบายรูปภาพ หรือกลับไปเพื่อดูประวัติการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลา

การพิมพ์และการส่งอีเมล

ตั้งกําหนดการรายงานและแดชบอร์ดของคุณให้ทำการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ การส่งออกหรือพิมพ์รายงานสําหรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 • แบ่งปันรายงานและแดชบอร์ด
 • การควบคุมการเข้าถึง
 • การเผยแพร่และการติดตั้ง
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การพิมพ์และการส่งอีเมล
การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด การเผยแพร่และการติดตั้ง การแสดงความคิดเห็น การพิมพ์และการส่งอีเมล

การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล

บอกเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งด้วยข้อมูลของคุณ นำเสนอ/เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ในบริบทของเวิร์กโฟลว์ธุรกิจที่คุ้นเคย ทำให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องสนุกสนาน!

สไลด์โชว์ เว็บพอร์ทัล ติดตั้ง Ask Zia ได้ทุกที่

สไลด์โชว์

สร้างสรรค์งานนำเสนอด้านการวิเคราะห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วย Zoho Show ซึ่งเป็นบริการการนำเสนอแบบออนไลน์ของเรา เพิ่มการบรรยายที่หลากหลายในข้อความ รูปภาพ รูปแบบ ฯลฯ และในรายงานและแดชบอร์ดเพื่อเรียบเรียงเรื่องราวข้อมูลให้กับผู้เข้าชมของคุณ

เว็บพอร์ทัล

สร้างพอร์ทัลการวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์โดยใช้ไซต์ Zoho ของผู้สร้างไซต์ของเรา ทำให้เป็นเรื่องง่ายและพิเศษสำหรับผู้ใช้ของคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่ยอดเยี่ยม

ติดตั้ง Ask Zia ได้ทุกที่

ติดตั้ง Ask Zia ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ของเรารวมถึง Zia Insights ในเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจของคุณได้ทุกที่ ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบในทุกการตัดสินใจ

 • สไลด์โชว์
 • เว็บพอร์ทัล
 • ติดตั้ง Ask Zia ได้ทุกที่

การเคลื่อนที่

เข้าถึงและโต้ตอบกับข้อมูล รายงาน และแดชบอร์ดของคุณจากโทรศัพท์และแท็บเล็ต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป BI มือถือของ Zoho Analytics

แอปมือถือ

เข้าถึงและโต้ตอบกับรายงานและแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้นใน Zoho Analytics ได้ทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS และ Android (รองรับทั้งโทรศัพท์และแท็บเล็ต)

แอปแดชบอร์ดของ Zoho Analytics

แอปมือถือที่น่าประทับใจซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงและสำรวจแดชบอร์ดที่คุณมีใน Zoho Analytics การควบคุมด้วยท่าทางอย่างสร้างสรรค์ช่วยสนับสนุนการโต้ตอบและการวิเคราะห์ที่ราบรื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปแดชบอร์ด Zoho Analytics

การวิเคราะห์การสนทนา

พูดคุยกับ Ask Zia ขณะเดินทาง ถามคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกเป็นคำตอบในรูปแบบของรายงานและวิดเจ็ต

การทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพิ่มความคิดเห็นของคุณลงในรายงานและสนทนากับเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างมีความหมาย

 • แอปมือถือ
 • แอปแดชบอร์ด
 • การวิเคราะห์การสนทนา
 • การทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอปมือถือ แอปแดชบอร์ดของ Zoho Analytics การวิเคราะห์การสนทนา การทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

BI แบบฝังตัว

นำเสนอแอป BI และการวิเคราะห์ไวท์เลเบลเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อแบรนด์ของคุณ ตั้งค่าพอร์ทัลการวิเคราะห์แบบสแตนด์อโลนหรือติดตั้งไว้ในแอปของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบฝังตัว

การวิเคราะห์แบบฝังตัว พอร์ทัลการวิเคราะห์แบบบริการตนเอง BI ที่มีการเติมแต่ง

การวิเคราะห์แบบฝังตัว

ผสานรวมแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่มีฟีเจอร์เต็มรูปแบบภายในแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ API แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวหรือการตรวจสอบความถูกต้อง SAML

พอร์ทัลการวิเคราะห์แบบบริการตนเอง

ตั้งค่าพอร์ทัลหรือไมโครไซต์การวิเคราะห์ที่สร้างแบรนด์ใหม่ ซึ่งปรับแต่งได้ด้วยองค์ประกอบการออกแบบจำนวนมาก และมีความสามารถในการเข้าถึงอย่างราบรื่นผ่านเว็บและแอปสำหรับมือถือ

BI ที่มีการเติมแต่ง

ติดตั้ง Zia และ Zoho ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติจากรายงานหรือแดชบอร์ดใดๆ ใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อัจฉริยะที่แม่นยำอย่างน่าทึ่งของ Zoho Analytics พร้อมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ใช้ ML

 • การวิเคราะห์แบบฝังตัว
 • พอร์ทัลการวิเคราะห์แบบบริการตนเอง
 • BI ที่มีการเติมแต่ง

ความปลอดภัยและการควบคุมดูแล

Zoho Analytics ได้รับการควบคุมตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Zoho ซึ่งรวมถึงการรองรับระบบคู่ขนาน การสํารองข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องและปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูล

Zoho Analytics เปิดใช้ 'การออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัว' ซึ่งลูกค้าของเราสามารถควบคุมข้อมูลของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยและโครงสร้างการควบคุมระดับองค์กรที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ประจักษ์ตามกาลเวลาของเรานั้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการและการดูแลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

บทบาท

ผู้ใช้, ผู้ชม, บทบาทผู้ดูแลระบบต่างๆ ที่สถานที่ทำงาน, ระดับองค์กร, ระดับบัญชี - เราได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าใครสามารถทำอะไรได้โดยอ้างอิงจากบทบาท

การสำรองข้อมูล

ข้อมูลของคุณที่จัดเก็บใน Zoho Analytics เวอร์ชันคลาวด์ถูกสำรองไว้ทุกวันในศูนย์ข้อมูลของเรา คุณสามารถสำรองข้อมูลเป็นระยะๆ ได้เช่นกัน

การบันทึก

เราบันทึกกิจกรรมและการเข้าถึงของผู้ใช้ทั้งหมดภายในแอป ได้แก่ ผู้ใช้ใดเข้าสู่ระบบเมื่อใด, จากที่ใด, ระยะเวลาเท่าไหร่, ผู้ใช้ใดเข้าถึงฟังก์ชันใด และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบ ทั้งยังเป็นประโยชน์เมื่อมีการดำเนินการตรวจสอบ

 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • บทบาท
 • การสำรองข้อมูล
 • การบันทึก
ความปลอดภัยของข้อมูล บทบาท การสำรองข้อมูล การบันทึก

การนำไปใช้งาน

นำ Zoho Analytics ไปใช้งานตามความต้องการของคุณ สมัครใช้งาน Zoho Analytics ระบบคลาวด์หรือติดตั้งบนระบบขององค์กรในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือปรับใช้ในระบบคลาวด์สาธารณะ เช่น AWS, Azure และ Google หรือใช้เวอร์ชันไวท์เลเบล

คลาวด์สำหรับ Zoho Analytics Zoho Analytics สำหรับภายในองค์กร คลาวด์สาธารณะสำหรับ Zoho Analytics Zoho Analytics แบบฝังตัว/ไวท์เลเบล

คลาวด์

เข้าถึงบริการ BI และการวิเคราะห์แบบบริการตนเองเต็มรูปแบบที่โฮสต์ใน Zoho Cloud ด้วยเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ชำระค่าบริการเมื่อคุณสมัครสมาชิกรายเดือน ไม่มีการล็อกราคาสำหรับรายปี

ในองค์กร

ติดตั้ง Zoho Analytics หลังไฟร์วอลล์ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง วิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zoho Analytics สำหรับภายในองค์กร

คลาวด์สาธารณะ

นำ Zoho Analytics ไปใช้งานบนคลาวด์สาธารณะที่คุณเลือก เช่น AWS, Google Cloud หรือ Microsoft Azure

การติดตั้ง

นำเสนอแอปการวิเคราะห์เต็มรูปแบบในชื่อแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ทัลการวิเคราะห์แบบสแตนด์อโลนหรือแบบติดตั้งอยู่ภายในแอปของคุณเอง เวอร์ชันไวท์เลเบลมีให้ใช้งานทั้งในคลาวด์และระบบในองค์กร

 • คลาวด์
 • ในองค์กร
 • คลาวด์สาธารณะ
 • การติดตั้ง

ความสามารถในการปรับขยายและความยืดหยุ่น

Zoho Analytics คือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและปรับขนาดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาและผู้วางระบบ (SI) สามารถพัฒนาและปรับใช้แอปการวิเคราะห์แบบกำหนดเองและการรวมระบบได้

API

ใช้ชุด API ที่ทรงประสิทธิภาพของเราสำหรับการผสานรวมข้อมูล การทำโมเดล การอนุญาต การจัดรูปแบบที่กำหนดเอง และการติดตั้งรายงานแบบไดนามิกเพื่อสร้างแอปพลิเคชันการวิเคราะห์หรือการรวมระบบที่กำหนดเอง ช่วยให้การปรับแต่งทำได้อย่างละเอียดและสามารถปรับขยายการผสานรวมที่ใช้โค้ดน้อย/ไม่ใช้โค้ดด้วยเทคโนโลยีระดับต่างๆ

Marketplace

เลือกเพื่อเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณด้วยแอปการวิเคราะห์ที่หลากหลายที่มีให้ใช้งานใน Zoho Marketplace ที่ขับเคลื่อนโดยพาร์ทเนอร์ของเรา นอกจากนี้ยังมีแอปการวิเคราะห์ภายในที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับโดเมนในตลาดของบุคคลที่สาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zoho Analytics Marketplace

บิ๊กดาต้า

วิเคราะห์เหมืองทองบิ๊กดาต้าได้อย่างง่ายดายและได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญ ข้อมูลอาจอยู่ในแหล่งข้อมูลบิ๊กดาต้า เช่น ฐานข้อมูลสัมพันธ์, NoSQL และคลาวด์หรือแอปทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า

 • API
 • Marketplace
 • บิ๊กดาต้า
แพลตฟอร์ม BI และการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่มีการเติมแต่ง แพลตฟอร์ม BI และการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่มีการเติมแต่ง แพลตฟอร์ม BI และการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่มีการเติมแต่ง

รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากข้อมูลของคุณด้วย Zoho Analytics

ลงทะเบียนฟรี