Opiniepeiling

Opiniepeilingen zijn onderzoeken die worden uitgevoerd om de meningen van een grote groep mensen in te schatten op basis van de mening van een steekproefpopulatie. Professionele opiniepeilers stellen meerdere vragen die zijn bedoeld om een idee te krijgen van de publieke opinie. Anderen gebruiken ze om snelle vragen te stellen, zonder de redenen voor het antwoord te onderzoeken.

peilingvragen

Problemen bij opiniepeilingen

Opiniepeilers willen de onzekerheid die vertekeningen met zich meebrengen minimaliseren. De rest wordt vaak omschreven als 'foutmarge'.

Problemen bij opiniepeilingen
Wie zal reageren op opiniepeilingen?

Het vinden van mensen die bereid zijn om deel te nemen aan uw peiling is de eerste hindernis. Dit is geen probleem met bedrijfspeilingen. U hoeft alleen e-mails te sturen en uw collega's vragen te antwoorden. Wie geen vast publiek heeft, kan opiniepeilingen op websites of blogs plaatsen die door de doelgroep worden bekeken. Online opiniepeilingen kunnen ook profiteren van social media door peilingen te plaatsen op Facebook, Twitter en subreddits die zich richten op de doelgroep.

Hoe wordt er met onnauwkeurigheden omgegaan?

Er zijn vier soorten onnauwkeurigheden waar opiniepeilers mee te maken hebben. Dit zijn vertekening in de dekking, responsvertekening, non-responsvertekening en formulering van vragen.

Vertekening in de dekking treedt op wanneer de doelgroep van de opiniepeilingen niet representatief is voor de daadwerkelijke bevolking.

Responsvertekening treedt op wanneer een deel van de doelgroep hun ware overtuigingen niet onthult.

Niet-responsvertekening treedt op wanneer een deel van de doelgroep niet antwoordt.

De formulering van vragen kan ook leiden tot vertekeningen bij bepaalde antwoorden, waardoor de resultaten afwijken.

Uw online peiling in 3 stappen

enquête maken Formuleer
uw vragen

Gebruik onze verzameling sjablonen om u te helpen bij het maken van uw opiniepeiling.

enquête maken Publiceer
uw peiling

Zorg ervoor dat de peiling goed is opgezet met behulp van onze maatwerk thema's.

enquête maken Analyseer
de resultaten

Gebruik de realtime rapporten om op de hoogte te blijven van veranderende meningen.