Rapporten

Zoho Sprints genereert automatisch Agile-rapporten, waardoor u bruikbaar inzicht krijgt in uw gegevens.

Velocity-grafiek

Maak een betere schatting van toekomstige sprints met de velocity-grafiek, waarin voltooide en geplande puntschattingen worden vergeleken. Deze toont de snelheid waarmee uw team bedrijfswaarde levert en helpt u uw voortgang te voorspellen. 

Burndown- en burnup-grafieken

Burndown- en burnup-grafieken tonen het tempo waarin uw team user stories afhandelt door de huidige voortgang te vergelijken met de ideale voortgang. Hiermee kunt u ook beter voorspellen wanneer de sprint wordt voltooid als het team het huidige tempo aanhoudt. Zo kunt u uw tempo beter aanpassen om uw doelstellingen te bereiken. U kunt maximaal vijf sprints vergelijken om uw voortgang te zien.

Cumulatief stroomdiagram

Signaleer knelpunten, bekijk de wijzigingen in lopende werkitems en houd de omvang van uw sprint bij met het cumulatieve stroomdiagram. Deze toont hoeveel werkitems een bepaalde status hebben, waardoor u resources kunt toevoegen waar dit het meest efficiënt is. 

Releaseopmerkingen

U kunt alle rapporten voor voltooide en geannuleerde sprints zien en de teamresources analyseren die met elke vorige release gepaard gingen.